www.trae.dk
Danmarks portal for træ

Udskældte brændeovne bedre end deres rygte

Resumé: 
Omfattende DMU-kortlægning viser at partikelforurening fra brændeovne er langt mindre end før antaget.

Forfatter:
Cand. silv. Simon Auken Beck

Dato:
15-6-2010

Adressen på dette dokument:
http://www.trae.dk/Dokumenter/
Dokument.asp?DokumentID=1339

Partikeludslip fra brændeovne langt mindre end tidligere antaget

Brænde i brand
Figur 1 DMU-rapport viser at brændeovne er bedre end deres rygte (Foto: Træ Er Miljø)

Omfattende måleresultater fra 200 brændeovne i Slagslunde peger på, at partikeludslippet fra brændefyring ikke er så højt som først antaget. Det fremgår af en rapport fra DMU på Aarhus Universitet.

I undersøgelsen udledte brændeovnene i gennemsnit 440 gram partikler pr. produceret GJ. I 2005 regnede DMU med at udledningen var omkring dobbelt så stor. Det er også langt mindre end den officielle emissionsfaktor fra 2008 på 533 gram pr. GJ.

»Selvom der er tale om gennemsnitstal med store variationer, så viser målingerne klart, at emissionerne er lavere end først aftaget. Nu må andre tage stilling til, om de officielle emissionstal skal justeres,« siger projektleder Helge Rørdam Olsen fra DMU til Ingeniøren.  

Koncentrationen af fine partikler

Koncentrationen i baggrundsluften er overalt på 10-15 mikrogram fine partikler pr kbm. Men i Slagslunde, hvor halvdelen af de 400 huse har brændeovn, øges koncentrationen med 2 mikrogram fine partikler pr. kbm.

I et område med meget færre brændeovne – i byen Vindinge, hvor man også har målt – øgede brændeovnene niveauet med bare 0,5 mikrogram fine partikler.

Bidrager med 10-20 procent

Ifølge Helge Rørdam Olsen betyder det, at selvom brændeovnene står for halvdelen af den totale udledning af primære partikler, så bidrager de kun med 10-20 procent af partiklerne i baggrundsluften:

»Jeg vil udtrykke det sådan, at brændeovnene yder et anseeligt, men ikke dominerende bidrag til koncentrationen af fine partikler i nærmiljøet,« udtaler han til Ingeniøren.

Det hænger sammen med, at partiklerne i baggrundsluften først og fremmest kommer fra udledninger i udlandet. Andre og langt mindre bidrag kommer fra skibstrafik, landtrafik og fra gasser fra landbruget, der bliver til partikler.

DMU-undersøgelse viser at de udskældte brændeovne udleder færre partikler end før antaget (Foto: DMU)

Figur 2 DMU-undersøgelse viser at de udskældte brændeovne udleder færre partikler end før antaget. Brændefyring bidrager kun med 10-20 procent af partiklerne i baggrundsluften (Foto: DMU)

Korrekt fyring nedsætter udledningen

Udledningen af partikler fra fyring med træ i små brændeovne er flere hundrede gange større, end hvis man brænder træet af i et kraftvarmeværk, påpeger projektlederen fra DMU. Den typiske emission er i et kraftværk kun 1-10 gram partikler pr. GJ.

Men brændeovnsbrugeren kan ved sin adfærd nedbringe emissionerne ganske væsenligt. Rapporten peger derfor på at der er et stort potentiale for reduceret forurening hvis omfanget af dårlig fyring kan nedsættes.

Og det kan det hvis fyrmesteren følger nogle simple fyringsråd:

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for rigelig luft
  • Fyr lidt ad gangen
  • Gå ud og tjek – røgen bør være næsten usynlig

Læs meget mere om korrekt fyring: link Tema om brændefyring på trae.dk

Læs hele rapporten om BRÆNDEFYRINGS BIDRAG TIL LUFTFORURENING

Kilde: Ingeniøren

Til toppenTil toppen

Træ Er Miljø
3F - Brancheforeningen Danske Byggecentre - Dansk Skovforening - Dansk Træforening
Danske Træindustrier - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen - Træ- og Møbelindustrien - Træinformation