Træleksikonet
Masser af viden om træ

Skovarbejder - en af træets uddannelser

Resumé: 
I artiklen kan du læse mere om uddannelsens indhold og adgangskrav og om skovarbejderjobbet. Artiklen er den første i rækken af artikler om træbranchens mange uddannelser.

Forfatter:
Jakob Rygg Klaumann

Adressen på dette dokument:
http://www.trae.dk/Dokumenter/
Dokument.asp?DokumentID=568

Skovarbejder

Drømmer du om at arbejde midt i naturen under åben himmel året rundt? Så er skovarbejderuddannelsen måske noget for dig.

Hvis du vil være skovarbejder har du flere muligheder for at uddanne dig. Du kan enten blive tillært skovarbejder gennem en række kurser af 1-2 ugers varighed eller gennem den 3-årige erhvervsuddannelse til skov- og naturtekniker som det også hedder.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til skov- og naturtekniker er en bred uddannelse med meget praktik i skoven undervejs. Blandt fagene er skovteknik, maskinlære, ergonomi, biologi og økonomi. Uddannelsen varer 3 år. Alternativt kan du stoppe efter 2 år, så bliver du skov- og naturteknikerassistent.

En skovarbejder fælder bl.a. træer.

Som skov- og naturtekniker har du mulighed for at videreuddanne dig til skov- og landskabsingeniør.

Jobbet

Som skov- og naturtekniker arbejder du med løsning af praktiske udendørs opgaver – hele året. Du arbejder selvstændigt, og du tager ansvaret for løsningen af dine egne arbejdsopgaver, samtidig med at du organiserer din egen arbejdsdag sammen med dit arbejdshold. De traditionelle skovarbejderopgaver drejer sig om fældning af større eller mindre træer og plantning af skov. Derudover kommer en lang række vedligeholdelses- og plejeopgaver i relation til skovens landskabselementer, bygninger og maskiner, men du kan også arbejde med naturformidling.

Adgangskrav

Hvis du vil være tillært skovarbejder skal du have gennemført en række kurser. Kontakt Skovskolen og hør nærmere om dine muligheder. Hvis du vil følge erhvervsuddannelsen skal du tage grundforløbet på en teknisk skole. Alle, der har opfyldt folkeskolens krav til uddannelse – i praksis. 9. klasse – har krav på at blive optaget på en af de tekniske skoler, der tilbyder grundforløbet “Fra jord til bord” med skovbrug, landbrug, dyrebrug og gartneri.

Hvor finder du mere information?

Skov- og naturteknikere uddannes på Skovskolen i Nødebo i Nordsjælland.  Skovskolen hører til Skov & Landskab, på det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Skovskolen uddanner skovarbejdere, skov- og naturteknikere og skov- og landskabsingeniører. Skolen har også efteruddannelse af alle kategorier indenfor skov- og landskabssektoren. Skolen har en fast afdeling i Jylland og en rullende afdeling, der gennemfører kurser i landets skove.

 

Skov & landskab, Skovskolen

Nødebovej 77 A
3480 Fredensborg
Telefon: 3533 1505
www.sl.life.ku.dk

Denne artiklen er en del af serien om træuddannelser

Til toppenTil toppen

Træ Er Miljø
3F - Brancheforeningen Danske Byggecentre - Dansk Skovforening - Dansk Træforening
Danske Træindustrier - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen - Træ- og Møbelindustrien - Træinformation