Konstruktiv træbeskyttelse - regler

Resumé: I Danmark findes der regler for konstruktiv træbeskyttelse. Disse regler er fastlagt i bygningsreglementet. Læs her om de regler der sikrer den rette brug af træ i bygninger.

Forfatter: Træ Er Miljø


Overskrifter i artiklen

Konstruktiv træbeskyttelse - regler

Bygningsreglementet


Konstruktiv træbeskyttelse - regler

Ved konstruktiv træbeskyttelse forstås de konstruktive og bygningsfysiske foranstaltninger, som medfører, at træet udsættes mindst muligt for klimatiske og biologiske påvirkninger.

Ved konstruktionens udformning søges træet skærmet mest muligt mod nedbrydning fra sol og opfugtning.

Konstruktiv træbeskyttelse sikrer at træet holdes tørt, således at svampe og insekter ikke kan leve i det. I konstruktionsudformningen tages der hensyn til træets svind og udvidelse (=kvælning, bulning) ved de uundgåelige fugtvariationer, så træet revner mindst muligt, og samlinger forbliver tætte.

Bygningsreglementet

I Danmark er det bygningsreglementet der fastsætter normerne for hvordan bygninger opføres på en hensigtsmæssig måde.

Bygningsreglementet foreskriver bl.a. at bygninger skal opføres så der opnås tilfredsstillende forhold i funktions,- sikkerheds,-holdbarheds- og sundhedsmæssig henseende. Bygninger skal ligeledes udføres i overensstemmelse med god praksis, og der skal anvendes materiale, som er egnede til det aktuelle formål.

Mere information om bygningsreglementet kan findes hos Træinformation eller på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside for Bygningsreglementet.

Artiklen er sidst redigeret i september 2008 og opdateringen er finansieret af Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien, Skov- og Naturstyrelsen

  Hjælp trae.dk    
  Hjælp Træ Er Miljø med at blive bedre.
Skriv til
info@trae.dk, hvis du finder fejl eller mangler.
Skriv også gerne hvis du har ris eller ros til hjemmesiden
   
  --------    
Trae.dk - Danmarks  træportal     


Læs mere


På Træ Er Miljø

På Internettet