Den lodrette skov midt i byen

Resumé: I Milano smelter skov og arkitektur sammen. To nye højhuse beplantes nemlig med træer og buske og bliver dermed verdens første lodrette skov – midt i byen.

Forfatter: Cand. silv. Simon Auken Beck

Dato: 30-1-2012


Overskrifter i artiklen

Den lodrette skov midt i byen


Den lodrette skov midt i byen

Bynær skov er en trend som i Italien har fået en ekstra dimension.

To nye beboelses-højhuse under opførsel i Milano, skal nemlig beplantes med 900 træer på bygningernes store altaner.

Sammen med buske og mindre blomstrende planter kommer bygningerne dermed til at fremstå som lodrette skove - midt i byen.

Lodret skov foto http://www.stefanoboeriarchitetti.net / Boeri Studio
Figur 1 Den lodrette skov som er under opførsel i Milano. (Illustration: Boeri Studio - Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra)

Bosco Verticale

Projektets kaldes ”Bosco Verticale” – eller på dansk ”Lodret Skov”.

Sparer meget plads

Hvis det samme antal træer skulle have stået på jorden, ville de danne en skov på 10.000 kvadratmeter, eller 1 hel hektar. Og skulle det samme antal boliger bygges som villaer, ville de fylde 50.000 kvadratmeter, dvs. 5 hektar.

Byggeriet sparer derfor meget plads og er dermed et svar på byudviklingens store problemer – at det sluger alt for meget plads og ødelægger naturen.   

Energibesparende beplantning

Beboerne i de to højhuse får et fantastisk udemiljø lige uden for vinduerne. Samtidig hjælper beplantningen med til at nedsætte energiforbruget, særligt om sommeren, hvor skygge og fordampning fra planterne køler bygningen ned.

De anvendte træarter er alle løvfældende. Dermed giver de mulighed for at vintersolen når ind til lejlighederne. Det giver både lys og varme og er på den måde også med til at nedsætte energiforbruget.

http://www.stefanoboeriarchitetti.net / Boeri Studio
Figur 2 Beboerne kan tage på privat skovtur med flot udsigt over Milano (Illustration: Boeri Studio - Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra)

Steneg og kirsebær dæmper støj fra gaden

Til træarterne i byggeriet hører steneg, duneg, mannaask, bærmispel, kinesertræ, vild pære, jordbærtræ, hvidtjørn og syren, som kommer til at vokse på altanerne som 3 til 9 meters høje træer

Planterne skal samtidig hjælpe med at give læ og dæmpe partikelforurening og støj fra gaden.

Kunstvanding med genbrugsvand

Træer og buske på Bosco Verticale har i sagens natur ikke adgang til vand og har derfor behov for kunstvanding. Genialt i den forbindelse er et system der genbruger lejlighedernes spildevand, så det kan bruges til planterne på de store altaner.

Ikke meget dyrere end normalt

Bag projektet står det italienske arkitektfirma Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra). Ifølge firmaet er anlægsomkostningerne til det spektakulære projekt kun 5 % højere end det ville være for et normalt højhus. Budgettet for de 40.000 etagekvadratmeter er 65 mio. euro.

Læs mere om på

http://www.barrecaelavarra.it/page/architectures/project/bosco-verticale
http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=207


Læs mere


På Træ Er Miljø