Træpillehåndbog på gaden

Resumé: Håndbogen samler faglig viden om træpiller og træpillefyring, og viser vej til virksomheder og produkter på det danske træpillemarked.

Det er dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ, Teknologisk Institut og Forskningscentret for Skov & Landskab der står bag udgivelsen.

Dato: 14-2-2003


Overskrifter i artiklen

Træpillehåndbog på gaden

Indhold

Sådan får du håndbogen


Træpillehåndbog på gaden

Håndbogen samler faglig viden om træpiller og træpillefyring, og viser vej til virksomheder og produkter på det danske træpillemarked.

Håndbogen henvender sig til alle med interesse i træpiller - både fagfolk og læfolk. Håndbogen kan enten købes i ringbindsform og den kan bestilles i www.trae.dk's butik eller downloades gratis fra internettet.

Indhold

Til håndbogen er der indsamlet og bearbejdet materiale fra videncentre, myndigheder og branchens aktører. Den giver overblik over en lang række emner om træpiller, blandt andet:

Vejviseren er opdelt i regioner så det er muligt at finde en leverandør tæt på kunden. På internetudgaven er det muligt for kunder at klikke sig direkte ind på leverandørens hjemmeside.

Et par eksempler

Effekt af skiftende brændselspriser

Prisudviklingen på brændsler og konsekvensen for private forbrugere og varmeværker er beskrevet i håndbogen. Træpillepriserne for private forbrugere er i visse tilfælde steget op til 60% siden 2000.

Ser man på konsekvensen for de årlige brændselsudgifter så er besparelsen reduceret væsentlig inden for de sidste par år – se figur 1.  I 1995 var besparelsen omkring 2.200 kr. pr. 1.000 liter fyringsolie, mens den med de stigende oliepriser steg til næsten 4.000 kr. pr. 1.000 liter olie i 2000. I denne periode skete en rigtig stor omstilling til træpillefyring.

Figur 1 Besparelse i brændselsomkostninger når man skifter til træpiller for årene 1995 til 2002. Baseret på gennemsnitlige årlige priser på fyringsolie og træpiller.
Klik på grafen for at se den i større størrelse.

Siden er træpilleprisen steget og olieprisen faldet. Derfor var besparelsen i 2002 reduceret til 2.400 kr. pr. 1.000 liter olie, hvilket er nede på niveauet før 1999. Imidlertid er der ikke længere tilskud til mindre træpilleanlæg, så der etableres sandsynligvis ikke så mange nye anlæg som før.

Korrekt valg af kedelstørrelse

Det er vigtigt, at der vælges den rigtige størrelse anlæg til kundens varmebehov. I håndbogen er beskrevet flere enkle metoder til at understøtte dette valg. En af dem er baseret på kendskab til husets årlige olieforbrug, hvorudfra den nødvendige kedeleffekt på træpillekedlen kan aflæses af figur 2.

 

Figur 2 Bestemmelse af nødvendig kedelstørrelse på baggrund af det årlige olieforbrug. Baseret på moderne installation med 75% årsnyttevirkning. /Teknologisk institut/
Klik på figuren for at se den i større størrelse.

Hvis en virksomhed ønsker at blive optaget i vejviseren eller indrykke en annonce i Træpillehåndbogen kontaktes Maiken Andersen 72 15 77 00 mba@force.dk

Sådan får du håndbogen

Træpillehåndbogen er udarbejdet i et samarbejde mellem dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ, Teknologisk Institut og Forskningscentret for Skov & Landskab med input fra flere af markedets aktører. Den er finansieret af Energistyrelsen, dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ og gennem annoncetegning.

Håndbogen kan enten købes i ringbindsform - den kan bestilles i trae.dks butik eller downloades gratis fra internettet på pellets.force.dk . Håndbogen er i farver og koster 500 kr. ekskl. moms og forsendelse i ringbindsformat. Den kan rekvireres ved henvendelse til Alice Rasmussen 43 26 70 00 ar@force.dk.


Læs mere


På Træ Er Miljø