Arkitekt - en af træets uddannelser

Resumé: I artiklen kan du læse om uddannelsens indhold og adgangskrav samt om jobbet som arkitekt. Artiklen indgår i serien om træets mange uddannelser.

Forfatter: Jakob Rygg Klaumann


Overskrifter i artiklen

Træets uddannelser - arkitekt


Træets uddannelser - arkitekt

Uddannelsens indhold

Selvom uddannelsen til arkitekt ikke specielt målrettet mod materialet træ, rummer den rige muligheder for at den studerende kan forfølge interessen for træ gennem valgfri projektarbejder, ligesom træet indgår på lige fod med andre konstruktionsmaterialer i undervisningen. Samtidig kan underviserne tilrettelægge særlige undervisningsforløb med træet i centrum.
Modulhus
Prospekt fra projekt Modulhus. Venligst udlånt af Virén www.viren.nu.

Igennem studiet udvikles evnen til at udvikle idéer og visioner samt omsætte disse til arkitektoniske programmer, der kan danne udgangspunkt for at forme i konstruktion og materiale. Den studerende lærer at tænke, tegne og forme samt at udnytte værktøjets og materialets muligheder.

Arkitektuddannelsen er 5-årig og omfatter en bacheloruddannelse på 3 år og en kandidatuddannelse på 2 år. Undervisningen er sammensat af teoretiske studier, modelstudier og projektstudier, og afsluttes med besvarelse af en afgangsopgave.

Jobbet

Jobbet som arkitekt er alsidigt og forener både kreative, ledelsesmæssige og formidlingsmæssige kompetencer. Jobbet bygger desuden på et solidt fundament af kendskab til materialer, håndværk, konstruktive og tekniske forhold.

En byggeproces tager udgangspunkt i en række funktionskrav og i nogle fysiske omgivelser. Hertil kommer bindinger i form af lovgivning, lokalplaner, konstruktive forhold, tidsrammer og prislofter. Disse forudsætninger skal studeres og danne grundlag for en idé, som skal bearbejdes æstetisk.

Som arkitekt varetager du projektledelsen og styrer samarbejdet med ingeniører, akustikere, landskabsarkitekter og folk med relevant specialviden. Her gør arkitekten brug af sin evne til at forene et stort antal vanskelige og indbyrdes modstridende krav til en helhed. Undervejs er der en præsentationsfase, hvor projektet mundtligt, skriftligt, i tegninger eller modeller formidles til brugere, bygherrer, bestyrelser, direktioner, myndigheder og andre.

Du kan læse om arkitekten Dorte Mandrup Poulsen hvis hjerte banker for træ.

Adgangskrav

Der er fælles optagelse til de to arkitektskoler i Danmark: Kunstakademiets Arkitektskole og Århus Arkitektskole. Det betyder at du kan søge begge skoler samtidig. Foruden en adgangsgivende eksamen (det kan være en gymnasial eksamen eller bygningskonstruktør eller andet) skal du bestå en optagelsesprøve for at få adgang til arkitektstudiet. Optagelsesprøven er forskellig fra år til år. Du kan f.eks. se optagelsesmaterialet fra 2004.

Hør mere om adgangskrav og om uddannelsens indhold ved at kontakte arkitektskolen i enten København eller Århus:

Hvor finder du mere information?

Kunstakademiets Arkitektskole
Philip de Langes Allé
1435 København K
Telefon: 3268 6000
http://www.karch.dk/

Arkitektskolen i Aarhus
Nørreport 20
8000 Århus C
Telefon: 8936 0000
http://www.a-aarhus.dk

 


Læs mere


På Træ Er Miljø