www.trae.dk
Danmarks portal for træ

Træ Er Miljø

Træ Er Miljø er træbranchens fælles informationsprojekt. Træ Er Miljø blev stiftet i 1995. Træ Er Miljøs formål er at formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning. Som en vigtig sideeffekt ønsker Træ Er Miljø at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træbranchen.

Organisation: Træ Er Miljø

Adresse:
c/o Dansk Træforening
Lyngby Kirkestræde 14
2800 Lyngby
Postbox: 69

Telefon: 4587 5400
Fax: 4587 1332

Email: info@trae.dk

Træ Er Miljø
3F - Brancheforeningen Danske Byggecentre - Dansk Skovforening - Dansk Træforening
Danske Træindustrier - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen - Træ- og Møbelindustrien - Træinformation