Træleksikonet
Masser af viden om træ

DS/EN 408: 1995. Trækonstruktioner.
Titel: "DS/EN 408: 1995. Trækonstruktioner. Konstruktionstræ af limtræ. Bestemmelse af noglefysiske og mekaniske egenskaber "
Forfatter: Dansk Standard
Udgiver: Dansk Standard