Nyhedsoverblik: Det skriver andre medier om træ

0

Link til historier om træ på andre medier der også er værd at læse.

Af - , ajourført

Stort regnskovsprojekt kuldsejler i administration

Milliardprojekt for at standse fældning af regnskov i ulandene, under FN og Verdensbanken, er efter 10 år fejlet totalt på grund af bureaukrati og manglende vilje fra ulandenes side til at bevare skoven, siger danske forskere.

Via Videnskab.dk, 27. marts 2017


Biobrændsel: Er Danmarks største vedvarende energikilde grøn eller sort?

Bioenergi kan aldrig blive CO2-neutralt. Men det kan være godt for klimaet alligevel, forklarer dansk energiforsker.

Via dr.dk, 27. marts 2017


Stil krav om at flere huse bygges af træ

At bygge med lav klimapåvirkning er et overset spørgsmål. Professor i konstruktionsteknik, Roberto Crocetti, mener vi har brug for at etablere nye løsninger og klimasmarte byggemetoder baseret på træ.

Via Dagenssamhalle.se, 17 marts. 2017


Eksport af containertræ er udfordret

I de seneste mange år har der været en meget stor eksport af råtræ til Østen. Således eksporteres langt den største del af hugsten af løvtræ fra de danske skove

Via Skovdyrkerne, 17 marts 2017


Milliarder til regnskovsprojekt har intet ændret efter ni år

FN og Verdensbankens internationale milliardprojekt REDD+ har siden 2008 skullet standse rydningen af regnskov i ulandene. Nu afslører dansk forskning, at det storstilede projekt er en fiasko.

Via Videnskab.dk, 16. marts 2017


Pas på tømmer fra Myanmar

Der er stor risiko for, at træimporterende virksomheder der handler træ i Myanmar, kommer til at importere ulovligt fældet træ. Dermed kommer virksomhederne nemt i karambolage med EU’s tømmerforordning. Det viser Miljøstyrelsens kontrolbesøg hos 7 danske træimporterende virksomheder.

Via Miljøstyrelsen, 15. marts 2017


Britisk biomasse-rapport skaber oprør i forskerkredse

Over 125 forskere har protesteret mod biomasse-rapport, som de mener, er baseret på udokumenterede påstande og mangelfulde argumenter.

Via Ingeniøren, 15. marts 2017


Unik saltvands-skov dør af tørst

Klimaforandringer er skyld i, at en kæmpe mangrove-skov i Australien er udslettet.

Via DR.dk, 14. mar. 2017


Amerikanske politikere på tværs af partiskel står sammen om Timber Innovation Act

På tværs af politisk tilhørsforhold er amerikanske politikere enige om træbyggeri er en god ting. Træudviklingsprogrammet ‘Timber Innovation Act’ støtter bl.a. forskning, uddannelse, jobskabende initiativer i yderområder og byggekonkurrencer – alt sammen for at styrke brugen af træ i byggeriet.

Via treehugger.com, 9. marts 2017


Bæredygtig arkitektur med træ i Hjernekassen på P1

Hvordan passer arkitekter bedst på miljøet, når de designer bygninger? Det svarer arkitekten Søren Nielsen fra tegnestuen Vandkunsten på i Hjernekassen på P1. Søren Nielsen peger bl.a. på at træ spiller en væsentlig rolle hvis byggeriet skal være bæredygtigt.

Via dr.dk, 27. februar 2017 


Syge asketræer kan komme sig

Asketræer midt på Nørrebro i København klarer sig bedre end asketræer i en skovkultur.

Via LandbrugsAvisen, 9 marts 2017


Spørg Scientariet: Er dårlig forbrænding skyld i de farlige partikler fra brændeovne?

En læser vil gerne vide, hvor de farlige partikler kommer fra i forbindelse med brændeovnsfyring. Det svarer projektleder fra Force Technology på.

Via Ingeniøren, 6. mar 2017


Skovbrand ruster træer til et varmere klima

Et nyt internationalt studie viser at jo oftere det brænder i en skov, jo tykkere er barken på træerne. Den viden kan bruges til at forudsige hvilke skove og savanner som vil overleve i et varmere klima, hvor vi forventer et øget antal skovbrande.

Via Forskning.no, 5. marts. 2017


Skovejere frygter, at skovloven afskaffes

Forslag om, at Skovloven bliver en del af en ny lov for natur og biodiversitet.

Via Landbrugsavisen, 2 marts 2017


Også vinduesbranchen døjer med Svanemærket: “Det er ren handelspolitik”

Svanemærket udelukker tropisk træ, men tillader trykimprægneret træ i vinduer. Det har ikke noget med miljø og klima at gøre, men er handelspolitik der skal styrke norske og svenske producenter, lyder kritikken.

Via wood-supply.dk 28. februar 2017


De danske skove vokser

Tilvæksten af træ i de danske skove er stadig større end hugsten, fastslår skovfoged Peder Dammand, der står for de fynske skovdyrkeres afsætning af træ til industrien.

Via Effektivt Landbrug, 28. februar 2017


Flybrændsel af træ tidligst klar om 10 år

Rester fra træindustrien kan anvendes som råvare til bioflybrændsel. Men der er stadig lang vej til en regulær produktion kan begynde.

Vis NyTeknik.se, 28. februar 2017


Skovbrande fortæller en 700 år lang historie

Årringe fra brandskadede norske fyrretræer fortæller hvordan både klimaet og menneskene har påvirket brande i skoven, helt fra Den sorte død, for 700 år siden, og frem til i dag.

Via forskning.no 27. februar 2017


Drives statens skove erhvervsmæssigt?

Kommunernes Landsforening har sammen med de enkelte kommuner startet en offensiv mod Naturstyrelsen med den påstand, at driften af statens skove ikke er erhvervsmæssig. Formålet er at få flere skattepenge ud af Naturstyrelsen.

Via Skovdyrkerne, 27. februar 2017


Skattekroner gemt i skoven

Kommuner over en bred kam mener ikke længere, at statsskovene drives erhvervsmæssigt i ejendomsskattelovens forstand. Blandt andet indeholder skovens driftsplaner nu en lang række hensyn til biodiversitet og fritidsformål – og hovedfokus er ikke at drive skovbrug for at tjene penge på tømmer.

Via SN.dk, 27. februar 2017


Tænk natur og fauna ind i den nye skov

Skovrejsning handler om meget mere end blot at plante ny skov, mener man hos Naturplant, der har stort fokus på naturoplevelse, plantevariation og dyreliv.

Via Effektivt Landbrug, 25. februar 2017


Asketræernes skæbne

Der er nu en delvis videnskabeligt forklaring på, hvorfor man ser mange asketræer i byerne og i det åbne landskab, der tilsyneladende ikke er ramt af askens toptørre.

Via Skovdyrkerne, 24. februar 2017


Nye rapporter: Biomasse er et fatamorgana og en ‘katastrofe’

Ifølge flere rapporter er skoven nærmest sort som kul. I hvert fald når vi brænder den af i vores kraftværker. Det officielle Danmark er af en ganske anden opfattelse.

Via berlingske.dk 24. februar 2017


Træhøjhuse udfordrer beton og stål

Højhuse af træ, hvor ‘Treet’ i norske Bergen i øjeblikket er i front med 52,8 meter, kræver deres plads i byers ‘Skyline’. De udfordrer dermed overherredømmet fra stål og beton.

Via Reuters, 22. februar 2017


Danmark blev tromlet i sag om svanemærket tropetræ

Det øvrige Norden vedtog udskældte miljøkriterier, hævder den danske side nu.

Via Woodsupply, den 22. februar 2017


Organisationer glæder sig over udskudt skovlov

Både Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening glæder sig over, at regeringen har udskudt skovloven på ubestemt tid.

Via GrønTeknik, 21. februar 2017


Naturorganisationer: Svanemærket skader regnskoven

Nye regler for Svanemærket betyder, at produkter lavet af tropiske træarter de facto ikke længere kan opnå mærket. ”Fagligt er det helt ude i hampen”, påpeger naturorganisationen Verdens Skove, mens WWF Verdensnaturfonden kraftigt anbefaler, at reglerne tages af bordet igen.

Via DI Buisness, den 18. februar 2017


Vindmøller i skov må vente

Skovlov, der skulle tillade vindmøller, veteranhjem og børnehaver i skoven, er udskudt.

Via DR.dk, den 17. februar 2017.


Skovene forvaltes med omtanke

Naturstyrelsen fælder ikke flere træer, end den plejer, og den tager altid hensyn til levesteder for sjældne dyr og planter.

Via Jyllands-Posten, den 15. februar 2017


Træfældning i landets gamle skove møder stor kritik

Det vækker kritik, at der i mange af landets store skove blive fældet træer, kort før at skovene kan fredes. Naturstyrelsen afviser, at den igangværende fældning er til skade for de kommende urørte skove.

Via Politiken, 11. februar 2017


Ny bog om skovdyrkning dækker stort behov

Undervisningsbogen Skovdyrkning i praksis er netop udkommet. Den henvender sig til studerende, men også skovejere og andre fagfolk inden for skovdrift kan have glæde af at læse med.

Via Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 10. februar 2017


Nyt forskningsprojekt om bynatur skudt i gang

Projektet har til formål at undersøge, hvordan natur opfattes og behandles i forskellige typer af bymiljøer.

Via GrønTeknik, 10. februar 2017


Østrigsk firma udvikler tøjfibre fra træ

Firmaet har udviklet et ny type fiber baseret på genbrugsbomuld og træfibre som for første gang produceres i kommerciel skala. Fibrene kaldes ‘Refibre’ som står for ‘Reduce, Reuse and Recycle’.

Via just-style.com, 8. februar 2017


Hundredevis af forhistoriske jordvolde fundet i Amazonas

Afskovning har afsløret 2.000 år gamle geometriske geoglyffer  i Amazonas. Fundet giver vigtig viden om menneskelig aktivitet i regnskoven allerede før  europæisk  kontakt og udfordrer ideen om regnskoven  som et urørt økosystem. Det retfærdiggør dog på ingen måde den destruktive og ubæredygtigt praksis som finder sted i dag.

Via Treehugger, 7. februar 2017


Vertikal skov på vej til Kina

Asiens første “vertikale skov”, bestående af et højhus med store træ- og buskbegroede altaner som hjælper med at reducere luftforureningen, vil blive bygget i Kina næste år. Det er det tredie projekt i verden af denne type.

Via Treehugger, 6. februar 2017


Ryges brevkasse: Træ i træet dukkede op efter fældning

Spørgsmål til Søren Ryge om en lille pind, der dukkede op midt i stammen, efter en stor vandgran blev fældet.

Via Politiken, 6. februar 2017


Dong lover flere træer i skovene trods træflis i kraftværker

Dong Energy udfaser kul og skal kun bruge biomasse. Direktør forsikrer, at der ikke går ud over verdens skove.

Via Folketidende.dk, 2. februar 2017


Skandinaviens ældste plankevej er fundet i Østjylland

Skandinaviens hidtil ældste vej, opbygget af træplanker, er blevet udgravet ved Kastbjerg Å syd for Mariager Fjord. Plankerne dateres tilbage til 2.900 f.Kr. – et tidspunkt da Danmark befandt sig midt i Bondestenalderen.

Via jyllands-posten.dk, 2. februar 2017


Ingen afgift på brændeovne

Efter en heftig offentlig debat har skatteministeren nu meldt ud, at regeringen ikke vil lægge afgift på brændeovne eller brændefyring.

Via Skovdyrkerne.dk, 30. januar 2017


Brændeovne igen i skudlinjen

Efter udgivelse af tredje del af regeringens afgiftsanalyse på energiområdet er brændeovne og deres partikeludledning igen basis for stor debat i medierne.

Via Skovforeningen, 27. januar 2017


Europæisk samarbejde om mere profitabel skovdrift

Københavns Universitet og Skovdyrkerne deltager i et europæisk forskningsprojekt der skal  effektivisere trækæden fra skovene til industrien og varmeværkerne, blandt andet ved at finde en enklere måde at håndtere flis på. Projektets mål er at at skabe et bedre økonomisk resultat for skovejeren.

Via Skovdyrkerne.dk, 28. januar 2017


Flere unge vil arbejde i skoven

Flere unge vil i skoven og  de danske skoventreprenør opforderes til at tage de unge ind i faget.

Via Maskinbladet, 26. januar 2017


International konference om massivtræ

Fagfolk fra hele verden med interesse for massivtræ, mødes den 28-30 marts 2017, i Portland, Oregon til den anden årlige International Mass Timber Conference. På konferencen vil innovative byggeprodukter som krydslamineret træ (CLT), sømlamineret træ (NLT), og andre massivtræsprodukter, blive fremvist og debatteret.

Via Mass Timber Conference, 23. januar 2017


At plante skov er som at se ens børn vokse op

En attraktiv ordning med tilskud til skovrejsning er en af mange gode grunde til, at flere og flere danskere ønsker at plante skov.

Via Effektivt Landbrug, 22. januar 2017


Træk naturen ind i dit liv: Brug træ i hjemmet

Via Midtjyllands Avis, 22 januar 2017


Tyske flygtningeboliger af træ som de fleste vil være tilfredse med at bo i

Tysk arkitekt og entreprenør har designet præfabrikerede træhuse der kan give flygtninge tag over hovedet på kort tid.

Via treehugger.com 17. januar 2017


Massivtræ består seismisk test

Danmark er ikke just i farezonen for at blive udsat for kraftige jordskælv, men det giver alligevel et betryggende billede af CLT massivtræ, når dets stabilitet bliver afprøvet i en seismisk test – og består!

Via Portland Tribune, 16. januar 2017


Svinkløv Badehotel skal genopføres af træ

Praksis Arkitekter skal genrejse ikonisk badehotel, men tidsplanen skrider, og Svinkløv Badehotel står derfor først klar til at genåbne i 2019.

Via Wood-supply.dk, 9. januar 2017


Små prisstigninger på råtræmarkedet

Vinteren er traditionelt højsæson for skovninger, og der er godt gang i aktiviteterne i skovene lige nu. Der er i den seneste tid kommet små prisstigninger på nåletræ, og markedet er attraktivt for såvel nåletræ og løvtræ.

Via Skovdyrkerne.dk, 5. januar 2017


Hemmeligheden bag stradivarius-violinen afsløret

Moderne analyser af de legendariske stradivarius-violiner afslører, at træet har helt andre egenskaber end i violiner i dag.

Via Ingeniøren, 4. januar 2017


Stormen Urd var kraftfuld, men lavede kun begrænsede skader i skovene

Meldingerne fra alle dele af landet er indtil videre, at Urd kun forårsagede mindre skader med væltede enkelttræer og vindfældere i eksponerede rande og beskadigede bevoksninger.

Via Skovdyrkerne.dk, 2. januar 2017


Tømrede tårne vokser ind i himlen

Arkitekter og ingeniører kan nu bygge endda rigtig højt med træ. Træhuse kan dermed bidrage til at løse det enorme globale boligbehov uden at få CO2-udledningen til at vokse.

Via Ingeniøren, 1. januar 2017


Gammel øl på nye flasker: Carlsberg med ny træ-løsning

I 2018 kan Carlsbergs øl nydes på en helt ny måde. Nemlig i en flaske lavet af træfibre.

Via Ekstrabladet.dk, 28. december 2016


Ny forskning giver håb for Danmarks døende asketræer

En aggressiv svampesygdom hærger asketræer i hele Europa. Nu baner en genomanalyse vejen for, at der kan fremavles træer, der kan modstå sygdommen. Men bør man gribe ind, eller skal naturen gå sin gang?

Via videnskab.dk, 26 december 2016


Farlige træer bliver til billehoteller

Naturstyrelsen kapper nu toppen af en række svækkede træer i skovene ved Silkeborg. Det skal omdanne dem til levesteder for biller og svampe.

Via Naturstyrelsen, 23. december 2016


Forskere skal rådgive om biodiversitetsskov

Et rådgivende forum af forskere bliver taget med på råd, når der i de kommende år skal udlægges urørt skov og anden biodiversitetsskov i statsskovene som en del af Aftalen om Naturpakken.

Via Naturstyrelsen, 19. december 2016


Den store træindustri – og de store penge

Hvorfor har vi ikke en stor træindustri i Danmark, for eksempel en papirfabrik, er der ofte folk, der spørger? Det er der en naturlig forklaring på.

Via Skovdyrkerne, 18 december 2016


Elevatorskakt af CLT sparer tid og penge

At erstatte beton og stål med træ som byggemateriale kan have en signifikant reducerende indvirkning på CO2- udledningen fra en bygning. Nu viser konkrete amerikanske erfaringer, at der i særdeleshed også kan spares tid og penge på at bygge fx elevatorskakter med CLT. På et projekt i Montana blev der sparet 70-75 % på prisen og næsten 3 uger på byggeriets tidsplan.

Via ForConstructionPros.com, 16. december 2016


Landbrugsmuseum skal udbygges

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fusioneres med Dansk Landbrugsmuseum i nyt samlet museum på Gammel Estrup i Auning.

Via Maskinbladet, 13. december 2016


Indeholder Mayonnaise snart træfibre? Forskere tror det.

Firmaer verden rundt arbejder på at kunne producere nanocellulose i så store mængder, at det kan bane vejen for at træ kan anvendes i fødevarer, som fx fedtfri mayonnaise og meget mere.

Via Global News, 11. december 2016


Efter strid debat: K varsler nyt udspil om skovloven

Ifølge Konservative vil VLAK-regeringen præsentere et nyt udspil til at ændre skovloven. Men først efter inddragelse af aktører. Socialdemokratiet håber på større naturfokus.

Via Altinget, 6. december 2016


Empire State Building kunne sagtens have været bygget af træ!

Mere træ i byggeriet har igen været emne for en konference. Denne gang på arkitektskolen i København, hvor blandt andet deltog den højt profilerede canadiske arkitekt Michael Green, der siger, at med dagens teknik er der ingen grænser for, hvor høje træhus det er muligt at bygge. Træbyggeri er uden tvivl fremtiden.

Via Skovdyrkerne, 1. december 2016


USA’s største træhus åbnet

Den højeste moderne træbygning i USA er netop åbnet i byen Minneapolis. Bygningen er designet af arkitekten Michael Green og bygget af NLT (Nail-Laminated Timber), massivtræ af sømmede træelementer.

Via Architects Newspaper, 29 November 2016


Tyveri af træ fra skovene rasler ned

Antallet af tyverier af træ fra statsskovene er halveret på et år. Et forsøg med GPS-mærkning af fældede træstammer har gjort det sværere at sjæle træet.

Via Naturstyrelsen, 29. november 2016


Regeringsgrundlagets særlige betydning for skovene

Den nye regering har udsendt et regeringsgrundlag. Læs her hvilken betydning det har for skovene.
Via Dansk Skovforening, 28. november 2016


Skove skal drives af private

Den nye trekløverregering lægger i regeringsgrundlaget op til, at en større andel af Naturstyrelsens skovdrift skal privatiseres.

Via GrønTeknik, 27. november 2016


Første træ plantet til ny skovkirkegård i Aarhus

En del af Nordre Kirkegård i Aarhus vil over de næste 30 år gennemgå en forvandling med den vilde natur i centrum. Det sker for at imødekomme de forventninger, aarhusianerne har til kirkegårdene som offentligt rum.

Via GrønTeknik, 23. november 2016


Bøgen som invasiv art

Skovdyrkerne.dk rapporterer fra konference om biologisk mangfoldighed, hvor professor fremlagde kontroversiel vurdering, at bøgen egentlig kan betragtes som en invasiv art.

Via Skovdyrkerne, 22. november 2016


Er månetræ bedre at bygge med?

Trehugger.com undersøger om træ fældet i aftagende månefase (moon wood – eller månetræ) har særlige egenskaber og måske er bedre at bygge med. Læs blogindlæget under titlen “Is wood harvested in a waning moon (Moon Wood) better for building?”

Via Trehugger.com, 22. november 2016


40 kæmpe juletræer på vej til danske byer

Store juletræer fra statens skove skal sprede bæredygtig julestemning på torvene i flere end 36 byer over hele landet.

Via Naturstyrelsen, 21. november 2016


Gratis beregner: Se hvor meget CO2 der spares med konstruktioner i træ

“The carbon calculator” er et brugbart værktøj for bygherrer og arkitekter der gerne vil have indsigt i de miljømæssige konsekvenser af alternative valg af byggematerialer.

Via WoodWorking Network, 21. november 2016


Interior Trends: Reclaimed Timber

Genbrugstræ hitter nemlig for møbler, træbeklædning og endda hele køkkener bliver udført i genbrugstræ. Denne blog behandler en af tidens mest populære indretningstrends, nemlig genbrugstræ.

Via Barbour Product Search, 18. november 2016


Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb udvider kravet om bæredygtigt træ

Eksisterende mål udvides til at indeholde alt træ og træbaseret materiale indenfor byggeri og anlæg samt møbler og legepladser herunder nagelfast inventar.

Via Dansk Træforening, 17. november 2016


Better building

Det australske byggefirma Strongbuild er ledende i innovativ anvendelse af CLT massivtræselementer og har for nylig påbegyndt byggeriet af en 10 etagers luksus højhusbyggeri med CLT, i en ny seniorbebyggelse i Sydney.

Via TimberTraderNews.com, 16. november 2016


Fornuftigt at modernisere skovlovens regler for byggeri

Dansk Skovforening finder det helt naturligt at se på nye muligheder i takt med samfundsudviklingen og hilser regeringens forhandler om lempelser i skovlovens meget restriktive bestemmelser om byggeri velkommen.

Via Skovforeningen.dk, 16. november 2016


Skovmaskiner giver plads til fortidsminde

Borgruinerne i Rø på Bornholm, der i mange år har været skjult af tæt skov, har nu fået mere luft.

Via GrønTeknik, 15. november 2016


Domen er træets nye hjemmebane

Efterhånden som det bliver kendt, at træ også kan bruges, når vi bygger højhuse, står vi måske foran et egentligt gennembrud for træ som det foretrukne byggemateriale.

Via Dome of Visions, 14. november 2016


Forretningsmand med kærlighed til træ

Iværksætter har startet et spirende træeventyr af genbrugstræ under navnet TrÆls.  Forretningen vokser sig større og større hver dag.

Via Jyllands-Posten, 13. november 2016


Rafting og vindmøller kan blive fremtiden i de danske skove

Regeringen vil ændre skovloven og har planer om både river rafting og store vindmøller i skovene. Flere partier bakker op, mens Danmarks Naturfredningsforening protesterer kraftigt.

Via Jyllands-Posten, 13 november 2016


På tur i skoven: Det må du samle og tage med hjem til jul

Julen står snart for døren, og kataloger med juleinspiration og kreative nøklerier ligger allerede i mange postkasser. Skovene bugner, men hvad må man egentlig tage med hjem fra til juledekorationen?

Via TV2/Lotty, 13 november 2016


Overnat på 1. klasse i naturen

Sydvestjysk limtræsproducent har udviklet en natur-suite, der opfylder kræsne turisters efterspørgsel efter aktiv ferie i naturen. Se video fra opførelsen af feriehusene fra Annebergs Limtræ A/S.

Via BygTek, 11. november 2016


Store danske kommuner og regioner køber nu kun bæredygtigt træ

Der er nu i alt 16 medlemmer af Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb, herunder 14 af de største danske kommuner og regioner. De forpligter sig på at købe træ, som ikke rydder skov rundt omkring i verden.

Via Globalnyt.dk, 10. november 2016


Første lejlighedskompleks af træ i Sydaustralien

Kent Town i South Australia får snart statens første lejlighedskompleks af træ. Bygningen, kaldet Verde kommer til at bestå af 54 lejligheder, 7 kontorer, mens grundplanet udnyttes til forretninger.

Via The Urban Developer, 9 november 2016


Danskere går glip af privat natur

SVANA støtter Friluftsrådets ny kampagne om at øge kendskabet til reglerne for at opleve naturen.

Via SVANA, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 8. november 2016


Krydslaminerede træelementer består amerikansk brandtest

Amerikansk brandtest godkender CLT Krydslaminerede træelementer (Cross-laminated Timber) som byggemateriale i højhusbyggeri med træ.

Via C+S Engineer, 4. november 2016


Det gamle er det nye: Snedkerfaget oplever stor fremgang

Finanskrisen har fået os til at søge et mere meningsfuldt forbrug, lyder forklaringen fra livsstilsekspert.

Via DR P4 Hovedstadsområdet, 3. november 2016

 


Alarmerende planer om at forringe skov-beskyttelsen

Danmarks Naturfredningsforening er stærkt kritiske for regeringens planer om at udvande eller nogle steder helt ophæve beskyttelsen af vores skove. DN er f.eks. modstander af at kan blive  lettere at bygge og udvide sommerhus og parcelhuskvarterer og at der med den nye skovlov bliver mulighed for at kunne sættes vindmøller op i skovene.

Via Danmarks Naturfredningsforening, 3. november 2016


Hvad skal branchen med alle de hipster-snedkere?

En storbyungdom med fuldskæg og islandske sweatre vælger at blive håndværkere og trodser idealet om kandidatgraden som billetten til en tilværelse. Men hvad skal branchen med alle de hipster-snedkere? Læs kommentar fra nyhedsredaktøren på Wood Supply.

Via Wood Supply, 3. november 2016


”Made in Indonesia” er nu cool

Første tropiske land har nu indført licenser, så man kan være sikker på, at træet herfra er fældet lovligt.

Via SVANA, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2. november 2016


Flere træer i byerne mindsker luftforurening

Træer kan reducere mængden af mikropartikler i luften i byerne med 7 – 24 procent, viser en ny rapport fra The Nature Conservancy (TNC) i USA.

Via Videnskab.dk, 31 oktober 2016


Nu kan du styre brændeovnen fra din smartphone

En jysk familieejet virksomhed har sammen med DTU designet en brændeovn med markant mindre brændeforbrug og automatisk temperaturregulering via en app.

Via Ingeniøren, 30. oktober 2016


Ny type bæredygtige træboliger i 4 etager

Nyt boligbyggeri på Lisbjerg Bakke viser trækonstruktionen som et seriøst og bæredygtigt bud på fremtidens bolig. Boligerne fordeler sig i 6 blokke på henholdsvis 3 og 4 etager, og netop den type etagebyggeri er ny i Danmark.

Via Byggecentrum, 27. oktober 2016


Canadisk arkitekt: Verden skal samarbejde om at bygge i træ

Den canadiske arkitekt Michael Green bygger næsten alle sine bygninger i træ. Det skyldes både de klimamæssige, sociale og æstetiske fordele. De vigtigste veje til mere træbyggeri er uddannelse og økonomiske incitamenter såsom skattefordele.

Via Mandag Morgen, 26. oktober 2016


Træbyggerier er in – her er Danmarks tre bedste træ-arkitekter

Nomineringen af Danish Wood Award 2016 er lige om hjørnet. Tre arkitektfirmaer ligger side om side i opløbet om at blive Danmarks bedste til at designe i træ. Se hvem her.

Via Byggecentrum, 24. oktober 2016


Dansk arkitekt vinder international hæder for sine hængende træer

Gottlieb Paludan Architects vinder den fornemme Leaf Award 2016 for Københavns nye, biomassefyrede kraftværk på Amager, BIO4. Læs mere om vinderprojektet med de lodrette træstammer her

Via Byggecentrum, 17. oktober 2016


NU BEGYNDER ARBEJDET MED AT DOKUMENTERE BIOMASSENS BÆREDYGTIGHED

Landets mange varme- og kraftvarmeværker skal fra i år kunne bevise, at biomassen, de bruger, er bæredygtig.

Via Energy Supply, 14. oktober 2016


SKOVREJSNING SUCCES FOR MILLIONER

Der er 30 millioner kr. ekstra på vej til nye skovejere. Den nye skovrejsningsordning er en succes med næsten dobbelt så mange ansøgninger i forhold til sidste år.

Via Effektivt Landbrug, 14. oktober 2016


Åbne satellit-data afslører skovrydning verden over

Skovrydning er et verdensomspændende problem, som er svært at holde øje med fra landjorden. Men det har en Matthew Hansen fra Maryland University nu ændret på. Gennem satellitter observerer han, hvor der bliver ryddet skov, og lægger data offentligt frem.

Via Ingeniøren 12. oktober 2016


Ombygget Studstrupværk kan nu køre 100 pct. på træpiller

Efter en to år lang ombygning kan kulkraftværket i Studstrup ved Arhus nu køre 100 pct. på træpiller. Det skal levere grøn fjernvarme til 106.000 aarhusianske husstande og hjælpe byen med at nå sit klimamål.

Via Ingeniøren, 10 oktober 2016


Kina har genplantet enorme skovområder

Grundet slid på naturen og fattigdom i landdistrikterne betaler den kinesiske stat landmænd for at tilplante skovområder på 28 millioner hektar. Men biodiversiteten er ikke i top.

Via Ingeniøren, 10 oktober 2016


Privat skovrejsning får et boost

Miljø- og fødevareministeriet fremrykker 30 mio. kroner til privat skovrejsning, der reducerer udledning af kvælstof. Nye skovarealer på cirka 1.100 hektar er på vej som følge af fremrykningen.

Via GrønTeknik, 9. oktober 2016


Nyt skovråd er nedsat

Miljø- og fødevareministeren styrker Skovrådets faglighed på biodiversitet.

Via SVANA, 10-10-2016


Stort CLT projekt mod målstregen

Se sidste af de i alt fem 9 etagers CLT-huse i Trondheims studenterområde Moholt er nu indflytningsklare. Med næsten 6000 kubikmeter CLT er det et af verdens største massivtræsprojekter nogensinde.

Via NTT Woodnet.se, 7.oktober 2016


Industrielt malet træ er bedre for klimaet

Studier af viser at der er klimafordele for træ på mellan 30 og 40 procent sammenlignet med tilsvarende konstruktioner af beton. Nu viser nye studier at tilsvarende fordele kan opnås ved at anvende træ som facademateriale der er industrielt malet.

Via Mentor Online, 4. oktober 2016


Naturstyrelsen får papir på bæredygtighed

Naturstyrelsen er blevet SBP-certificeret som producent af flis.

Via GrønTeknik, 4. oktober 2016


Svinkløv Badehotel vil genåbne i foråret 2018

Folkene bag det ikoniske badehotel ønsker at genopføre hotellet. Der er endnu ikke taget beslutning om hotellet skal genopføres med træ.

Via DR, 3. oktober 2016


Danske skove vokser stadig

Skovstatistikken for 2015 viser, at skovarealet i Danmark bliver ved med at vokse. Det er godt nyt for både mennesker, klimaet og naturen.

Via SVANA, 30 september 2016


Efterlysning: Har du ønsker til Sønderjyllands natur?

Borgere og interesseorganisationer kan bidrage til en ny 15-års plan for Sønderjyllands statsskove.

Via Naturstyrelsen, 30 september 2016


Sitkagran til produktion af fiskefoder

Norsk professor mener, at ressourcer fra skovbruget i fremtiden kan erstatte sojaproteiner fra Brasilien.

Via Maskinbladet, 29. september 2016 


Staten spænder ben for eget mål om mere skov

Folketinget når aldrig sin målsætning for mængden af dansk skov, hvis man ikke giver større tilskud, siger Skovdyrkerforeningen.

Via DR.dk, 27. september 2016


Genopførelse af ikonisk badehotel kan have lange udsigter

Der kan gå måneder eller måske år, før der foreligger en ny tilladelse til en eventuel genopførelse af Svinkløv Badehotel.

Via Wood-Supply, 27. september 2016


Danmarks største træhus nedbrændt

Det var et stykke danmarkshistorie, som blev ødelagt, da Danmarks største træhus, Svinkløv Badehotel, brændte ned til grunden.

Via Berlingske, 26. september 2016


Asketræer falder på stribe i statens skove

Først angreb Asketoptørre især de unge træer. Nu lider også ældre asketræer en stille visnedød. Det har fået skovens folk til at fremskynde hugsten af asketræsbevoksninger.

JyskeVestkysten, 26 september 2016


Træet fortæller historier

Hun laver borde, der er eventyr og fortællinger i. Møbelsnedkeren Laura Bergsøe har lært at arbejde hårdt for tingene fra sin tid som røgdykker og Den Oversavede Dame i cirkus.

Via Berlingske, 25 september 2016


Tændstikbyen får kæmpe tændstik-inspireret togstation

Jönköping i Sverige – også kendt som Tændstikbyen – skal have ny, bæredygtig transporthub, og et af forslagene tager netop udgangspunkt i byens historie med en kæmpe træstruktur til mine om fortidens glansperiode.

Via Byggecentrum.dk, 22. september 2016


Hipstermøbler genanvendt til varetransport

Satire: Et aarhusiansk innovationsbureau har ved et tilfælde opdaget, at mange møbler fra kreative og urbane miljøer med fordel kan bruges til at stable varer på. Der findes endda maskiner, hvis løftemekanisme passer perfekt dertil.

Via RokokoPosten, 21. september 2016


Barken må ikke gå til spilde

Fem økonomisk pressede tømmerfirmaer i det sydlige Japan har sluttet sig sammen om et utraditionelt anlæg, der sparer såvel penge som plads, og som gavner miljøet.

Via Grøn Teknik, 20. september 2016


Konferencefokus på bæredygtigt træ

Verdenskendt arkitekt kommer til Danmark for at sætte fokus på bæredygtigt træ og styrke Danmarks position som international leder i udviklingen hen mod realiseringen af FN’s 17 verdensmål.

Via BygTek, 20. september 2016


Ny rekord: Verdens højeste træhus

Verdens højeste træhus, Brock Commons, er på 18 etager og skal huse over 400 studerende fra UBC. Projektet er et mønstereksempel på træmaterialets konkurrencedygtighed i forhold til traditionelt byggeri. Se byggeriet blive til på få minutter

Via Byggecentrum, 20. september 2016


Havnebad bygges af flere kilometer fossileret træ

Der nye havnebad i Bassin 7 på Aarhus Ø er så småt i gang med at blive etableret.

Via Jyllandsposten, 20. september 2016


Træer ved hvem der angriber dem

Hvis du river et blad af bøgetræet, så reagerer træet. Men ikke på samme måde som hvis bladet bliver spist af et rådyr. Men planter har jo hverken øjne eller ører. Hvordan kan de så vide hvordan bladene blev skadet?

Via Forskning.no, 20 september 2016


Hva’ Ka’ Træ – et projekt dedikeret til træmænd og kævle-kvinder

DR Kunstklub har lavet en opgavebog med 15 opgaver, der skal løses ved hjælp af træ.

Via DR, 15. september 2016


Plant et træ og gør byen mere grøn

Københavns Kommune giver et træ , hvis du selv står for at plante og passe det.

Via Københavns Kommune


Vil du have dit eget træ? Københavnerne får 1000 ‘private’ træer

Nyt budgetforlig sikrer 1000 såkaldte partnerskabstræer i Københavns Kommune

Via Politiken, 19. september 2016


Top of the tree – The case for wooden skyscrapers is not barking

Et historisk tilbageblik og et kig ind i fremtidens anvendelse af træ som byggemateriale. Brand, råd og styrke er ikke forhindringer for moderne og høje huse af træ.

Via The Economist, 10. september 2016 


Bæredygtig biomasse sikrer grøn omstilling

I Danmark er kulforbruget i vores energiforsyning faldet med 31 procent, alene siden 2014. Det skyldes især, at de store byers kraftværker smider kullene ud og fyrer med bæredygtige træpiller og træflis i stedet.

Via Dansk Energi, 12. september 2016


Cowi-rapport: Nye amerikanske skove opvejer voksende brug af træpiller

Den eksplosive import af træpiller fra amerikanske skove til at fyre op under den grønne omstilling i EU er slet ikke så klimaproblematisk, som ofte postuleret af kritikere – i hvert fald ikke før 2020. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Cowi, der har set på mængden af kulstof – kulstofpuljerne – i de amerikanske skove, hvor EU får sine træpiller fra.

Via Ingeniøren, 9. september 2016


Folkeskoven er snart en realitet

Lørdag 19. november bliver »store plantedag« i den kommende Oust Mølle Folkeskov.

Via Randers Amtsavis, 2. september 2016


Græsk fyr er Europas ældste – men Kongeegen kan være ældre

Europas ældste træ Adonis er mindst 1075 år gammelt, men det berømte egetræ i Jægerspris Nordskov kan være 900 år ældre.

Via DR, 26. august 2016


Sverige satser på træ i byggeriet

Det er en ambitiøs ny boligminister svenskerne har fået. I fremtiden skal der satses på mere træ i byggeriet, til gavn for klima og miljø.

Via PEFC Danmark, 18. august

Fakta

Nyheder om træ på internettet:

 • Wood-Supply.dk

  Onlinemedie, der dækker den danske træ- og møbelindustri.

 • FurnitureImages.dk

  Onlinemedie om dansk møbelproduktion

 • Naturstyrelsen

  Nyheder fra Naturstyrelsen og de danske statsskove.

 • Dansk Skovforening

  Nyheder fra de danske privatskove.

 • Træinformation

  Aktuelle emner med fokus på anvendelsen af træ i byggeriet.

 • Skoven i Skolen

  Nyheder fra Skoven I Skolen, et undervisningsprojekt, som giver lærere og elever mulighed for at flytte undervisningen ud i skoven og andre steder i det fri.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Nyheder på Træ.dk

Nyheder om træ, træprodukter og træerhvervene.

Spørgsmål og Svar om træ

Se svar på spørgsmål om træ stillet til Træ.dk’s læsere.

Læs mere

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.

×