Træleksikonet
Masser af viden om træ

MDF

Resumé: 
I rækken af beskrivelser for træbaserede materialer gives her en orientering om anvendelse og brugsegenskaber for pladematerialet MDF. Læs også om standarder for MDF-plader.

Forfatter:
Teknologisk Institut - Træteknik redigeret af trae.dk

Adressen på dette dokument:
http://www.trae.dk/Dokumenter/
Dokument.asp?DokumentID=162

Træfiberplader

MDF er en forkortelse for Medium Density Fibreboard. Det er en særlig kategori af træfiberplader.

Fælles for træfiberplader er at de fremstilles af løv- eller nåletræ, som findeles til fiberstørrelse og samenpresses til plader. Der skelnes mellem fiberplader fremstillet ved en våd proces uden anvendelse af lim og fiberplader fremstillet ved en tør proces under anvendelse af lim.

Ved den våde proces anvendes samme teknik som kendes fra fremstilling af papir. Det kan du læse mere om i leksikonartiklen ’Fremstilling af Papir’ . Her udnyttes træets indhold af lignin til at sammenbinde træfibrene. Lignin er en af de tre kemiske hovedbestanddele i træ. Læs mere i leksikonartiklen ”Opbygning af træet”.

Den våde proces anvendes ved fremstilling af traditionelle træfiberplader som f.eks. masonitplader. 

MDF fremstilles ved en tør proces, der i vidt omfang ligner processen for fremstilling af spånplader.

Fiberplader har ligesom spånplader den fordel at de kan fremstilles af billige råmaterialer, nemlig rester fra træindustrien og småt dimensioneret udtyndingstræ fra skovene. Fiberplader kan også fremstilles af andre plantefibre. Fremstilling af MDF-plader med fibre fra oliepalmen er f.eks. udbredt i Indonesien og Malaysia.

Opbygning og produktion af MDF

MDF-plader har kun været fremstillet kommercielt siden 1960’erne. MDF består af træfibre påført lim, der i tør tilstand er lagt som et tæppe, og derefter sammenpresset til en plade under høj temperatur og tryk. Ved denne proces hærder limen, og MDF-pladen opnår efter afkøling de endelige egenskaber.

Typen af lim er normalt urea- eller melamin lim. Indholdet af lim er mellem 8 % og 10 % af vægten.

MDF plade
Figur 1 MDF plade
Klik på figuren for at se den i større størrelse.
(Kilde: Træsamlingen. DTI Træteknik)

 

Anvendelse og bearbejdning

MDF anvendes i stort omfang til møbler og inventar. MDF anvendes også til emballage samt i voksende omfang til konstruktionsbrug.

På byggepladsen bearbejdes MDF efter de samme metoder og med de samme værktøjer som almindeligt træ. MDF-plader har flere fordele i forhold til eksempelvis spånplader. F.eks. gør den finere materialestruktur det muligt at tilpasse og fræse kanter af f.eks. en bordplade på samme måde som massivt træ. Desuden kan der under fremstillingen indpræges et åremønster i pladen, så den efter overmaling ikke behøver et lag finér eller anden overfladebelægning.

Ved bearbejdning af MDF udvikles der støv, så det anbefales at anvende åndedrætsværn.

Typer, anvendelsesklasser og mærkning

For at kunne bruge MDF pladen forsvarligt i byggeri, er der lavet standarder for pladernes kvalitet. Standarderne sætter minimumskrav til pladetyper og materialeegenskaber i forhold til den konkrete anvendelse.

De standardiserede kvaliteter er angivet i de europæiske produktstandarder, de såkaldte DS/EN´er. For MDF i forskellige anvendelser hedder den relevante produktstandard DS/EN 622, del 5. Den definerer 4 kvaliteter, hvoraf to kvaliteter MDF LA og MDF HLS egner sig til konstruktionsbrug.

Ved valg af kvalitet skal der tages hensyn til den fugtpåvirkning, der kan forventes ved pladens anvendelse. Trænormen DS 413 definerer tre klasser for anvendelse:

  • Anvendelsesklasse 1 er karakteriseret ved tørre omgivelser,
  • Anvendelsesklasse 2 tillader lejlighedsvis højere fugt (f.eks. i uopvarmede fritidshuse, garager o.l.)
  • Anvendelsesklasse 3 tillader stor fugtpåvirkning.

Til konstruktionsbrug (i henhold til DS/EN 13986) accepteres begge pladekvaliteter i anvendelsesklasse 1, mens kun kvaliteten MDF.HLS accepteres i både anvendelsesklasse 1 og 2. MDF accepteres ikke i anvendelsesklasse 3.

MDF til konstruktionsbrug skal være CE-mærket.

Få nærmere detaljer om standarderne og CE-mærkning hos Dansk Standard, Teknologisk Institut eller Træinformation.

Fysiske egenskaber

Densitet

MDF-pladers densitet er højere end densiteten af det anvendte træ. Det er nødvendigt for at kunne lime fibrene til hinanden: Limen har en højere densitet end træet, og fibrene presses tæt sammen når limen skal hærde. Typiske middeldensiteter for MDF ligger mellem 600-850 kg/m³.

Fugtbalance

Fugtindholdet i MDF indstiller sig i balance med den omgivende lufts relative fugtighed - ligesom i almindeligt træ.

På grund af varmpresningen vil fugtprocenten ved ligevægt være lidt lavere end i almindeligt træ.

Fugtbetingede dimensionsændringer

For at forebygge problemer med fugtbetingede dimensionsændringer af MDF, er det vigtigt, at have kendskab til de fugttekniske egenskaber.

Pladernes fugtindhold skal allerede før indbygningn tilpasses til fugtforholdene på anvendelsesstedet.  Ellers kan konstruktionen skades, når pladerne udvider sig eller svinder efter de er gjort fast.

Limningskvalitet

Kvaliteten af lim er afgørende for pladernes fugtbestandighed. Limen skal kunne tåle den fugt som pladerne udsættes for.

Formaldehyd

Formaldehyd er en kemisk forbindelse, som forekommer naturligt i bl.a. træ, æbler, tomater og gulerødder. 

Formaldehyd indgår i visse limtyper som indgår i produktion af bl.a. MDF.
I 1970'erne konstaterede man store problemer med indeklimaet i boliger, skoler og institutioner på grund af høje formaldehyd niveauer i indeluften. Derfor er der indført begrænsninger så pladematerialer afgiver væsentligt mindre formaldehyd end før.

Plader som er limet med en formaldehydafspaltende lim skal opfylde følgende grænseværdier:

Formaldehydindhold ≤ 8 mg/100g

Formaldehydemission ≤ 0,124 mg/m3

På trae.dk kan du læse mere om formaldehyd.

Artiklen er sidst redigeret i januar 2008 og opdateringen er finansieret af Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien, Skov- og Naturstyrelsen

  Hjælp trae.dk    
  Hjælp Træ Er Miljø med at blive bedre.
Skriv til
info@trae.dk, hvis du finder fejl eller mangler.
Skriv også gerne hvis du har ris eller ros til hjemmesiden
   
  --------    
Trae.dk - Danmarks  træportal     

Til toppenTil toppen

Træ Er Miljø
3F - Brancheforeningen Danske Byggecentre - Dansk Skovforening - Dansk Træforening
Danske Træindustrier - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen - Træ- og Møbelindustrien - Træinformation