Peter Kjær Arkitekter

Vi skaber smukke og langtidsholdbare træbyggerier, som kan gøre en forskel.

Danmark skal være klimaneutralt inden 2050 og sænke udledningerne af drivhusgasser med 70 % inden 2030. Der ligger et stort potentiale for reduktion i klimabelastningen ved opførelse af byggeri.
Vi skal bruge vores nuværende bygningsmasse og kun rive ned, hvis det er ikke er andre muligheder. Når vi bygger nyt, er vi nødt til gøre op med vores tradition for CO2-tunge konstruktioner domineret af betonelementer, stenuld og mursten. Vi skal sammen finde vejen frem imod en ny byggeskik, som i høj grad vil være baseret på træ.
Hos Peter Kjær Arkitekter har vi dedikeret os til at skubbe til den grønne omstilling i byggebranchen, og gøre en forskel på alle skalatrin.

Foto: Søjle- og dækkonstruktioner, limtræ. Simple Feast Denmark Headquarters

 

Small
Vi arbejder løbende med innovation og løsninger i detaljen, som har potentiale til at flytte noget i branchen. Det kan eksempelvis være fundering uden brug af beton, anvendelse af affaldstræ til akustiklofter eller udvikling af cirkulære træskeletkonstruktioner til gipsvægge.

Medium
Der bliver bygget 4-5.000 nye enfamiliehuse om året i Danmark med en gennemsnitsstørrelse på næsten 200 m2. Klimabelastningen ved opførelse af disse huse er alt for stor på grund af materialevalg og funderingsmetoder, og vi mener også, at arkitekturen kunne være smukkere og mere varieret.
Peter Kjær Arkitekter bygger smukke og langtidsholdbare træbyggerier, som gerne skulle inspirere flere til at bygge deres hjem i træ.

 

 

 

 

 

Foto: Limtræskonstruktion med udfyldning af pitch pine. Enfamiliehus i Vangede

Large

Konstruktioner baseret på træ er en stor del af svaret, når vi i den store skala skal nedbringe byggeriets klimabelastning. Det er kendt viden, men vi rykker os alt for langsomt!

Danmarks fugtige klima, lydkrav og brandkrav fremhæves som forklaring på, at vi ikke kaster os ind i omstillingen med alt, hvad vi har. Andre argumenterer med, at hvis bare vi bygger smukt og solidt byggeri, som holder i 100 år, så er det automatisk bæredygtigt, og så kan vi sagtens bygge CO2-tungt nu. Den tidshorisont har vi bare ikke i år 2020!

Vores mål som virksomhed er at være med til at løfte en smuk og holdbar byggeskik baseret på træ. Det er et fælles anliggende for os alle, og vi opfordrer til, at vi arbejder sammen på tværs af faggrupper for at nå dette mål.

 

Foto: Modulært byggesystem i træ. Multifleksible boliger i Køge

X-large

Vi tror på, at vi kan gøre en forskel, som rækker ud over summen af vores byggede projekter. Halvdelen af Danmarks areal anvendes til at producere foder til svin. I et længere tidsperspektiv ser vi vi et land for os, som er dækket med langt mere skov.

Vi forestiller os, at Danmark i fremtiden kan plante en større del af vores byggematerialer, samtidig med at vi også skal sikre “dybe skove”, hvor der er bedre grundlag for biodiversitet.

Peter Kjær Arkitekter er en del af BLOXHUB, som er en nordisk non profit organisation af aktører, som arbejder med bæredygtige løsninger til fremtidens byer.

Sociale medier

Se mere om Peter Kjær Arkitekter på:

Kontakt

Peter Kjær Arkitekter
Frederiksholm Kanal 30
1220 København K

Telefon: 28123963
E-mail: mail@peterkjaer.as

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×