Salten Langsø Skovadminstration A/S

Rådgivning og service indenfor skovbrug og natur m.v.

SLS A/S tilbyder en række serviceydelser inden for skovdrift. Alt fra administration af skovejendomme til løsning af enkeltopgaver. SLS A/S er ejet af skovejerne og har som målsætning at tilbyde ejere og kunder en  langsigtet, transparent og effektiv administration af skoven med udgangspunkt i ejers målsætning.

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

SLS A/S administrer p.t. 117 ejendomme og godt 8.400 ha i den centrale del af Jylland og skover årligt omkring 30.000 m3 råtræ, afsætter godt 100.000 juletræer og 500 ton pyntegrønt. Af ejendommene er 75 aktionærer i selskabet.

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

SLS A/S arbejder med 3 kundegrupper: aktionærer, faste kunder og ad hoc kunder afhængigt af den enkelte ejendom behov for ydelser og samarbejdets omfang.

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

SLS A/S tilbyder således en række opgaver fra salg af råtræ og juletræer, skovarbejde med egne folk og entreprenører til budgetlægning, myndighedskontakt, naturpleje, vildtforvaltning, husudlejning og ansøgning om tilskud.

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

SLS A/S tilbyder certificering af skove efter PEFC-certificeringen samt GLOBAL g.a.p. certificering af pyntegrønt og juletræer.

 

 

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

 

Foto: Salten Langsø Skovadminstration A/S

Foryngelse i nåleskov ved hulboring som blotlægger mineraljorden.

Kontakt

Salten Langsø Skovadminstration A/S
Additvej 15
8740
Brædstrup

Telefon: 8689 8288
np@slsas.dk

Læs om:

Træambassadørordningen

Træ.dk giver mulighed for at at blive "Træambassadør" hvorved man igennem et sponsorat støtter Træ.dk's aktiviteter. Se hvilke fordele du får som træambassadør.

TRÆAMBASSADØRER


En stribe virksomheder har meldt sig som ambassadører for træ i Danmark.

De arbejder selv med træ på den ene eller den anden måde og de fortæller omverdenen om træets muligheder og egenskaber.

Samtidig støtter de Træ.dk’s arbejde med at formidle veldokumenteret viden om naturens geniale råstof.

Din virksomhed kan også blive træambassadør.

 

 

Læs mere

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×