64 boliger af massivtræ i Hasselager

0

Af -

64 boliger af massivtræ i Hasselager

Brabrand Boligforening har, med baggrund i de tidligere erfaringer med massivtræ elementer, ønsket at opføre endnu en bebyggelse med 64 boliger på Skovhøj i Hasselager.

Boligbyggeriet ved Hasselager.

 

Byggeriet i Hasselager.
Klik på tegningerne for at se dem i større størrelse.

Bebyggelsen, som fordeler sig på bygninger i en og to etager, er disponeret i tre rækker, parallelt med koterne (højdekurverne) på en østvendt skråning.

Der etableres parkering i umiddelbar forbindelse med hvert boligniveau. Imellem boligstængerne opstår rum, som foruden at tjene som adgang, også er opholdsareal. Således får alle boliger vestvendt opholdsareal, enten i form af altaner eller små private haver. Bebyggelsen er vertikalt sammenbundet af et stiforløb, som snor sig igennem det grønne fællesareal.

Bygningen

Boligernes udformning udspringer af den landskabelige situation: At bygge på en bakke. Placeringen parallelt med koterne begrundes i ønsket om niveaufri adgang for flest muligt. Husenes lave taghældning sikrer, at udsynet begrænses mindst muligt.

I facaderne er der arbejdet meget bevidst med beklædningens karakter i forhold til bygningernes formmæssige udtryk. Bygningerne har ensidig taghældning, som stiger ud mod udsigten. Den høje facade har en ubrudt visuel sammenhæng med tagfladen, som lukker sig samlende ned mod vest.

Højden understreges af den lodrette træbeklædning, der er sortmalet, og derved får en sammenhæng med det sorte paptag. På den lave facade mod vest og i gavlene har facaderne vandret klinkbeklædning. Overalt er der store vinduespartier, som tilføjer boligerne dagslys og udsyn. Alle lejligheder er gennemlyste.

Konstruktioner/overflader

Med lempelsen af bygningsreglementets bestemmelser, er der åbnet mulighed for ikke alene at bygge med bærende konstruktioner i træ, men også beklæde indtil 20% af facaden med træ. Øvrig træbeklædning skal brandimprægneres.

Muligheden for at bygge “rigtige” træhuse, hvor udtrykket afspejler det faktiske konstruktionsprincip, er en spændende opgave, som stiller krav til materialekendskab. Både når det gælder håndtering af materialer i byggeprocessen og omtanke i detaljeringen.

Målet er i videst mulige udstrækning at udnytte de massive træelementers mulighed for enkle konstruktive løsninger. Der er endvidere arbejdet med træværkets montering, således træværk holdes i forsvarlig afstand fra terræn. Der arbejdes med høje sokler, som males sorte.

I den lodrette beklædning accepteres ikke endestød samlinger, men kun hele længder. Der er således indlagt en overskæring i hele husets længderetning, på den høje facade.

Bygningerne skal opføres med bærende/stabiliserende 70/95 mm. massivtræ elementer i ydervægge, skillevægge og lejlighedsskel. Indvendigt beklædes vægge med 1 lag 13 mm gips. I alle facader anvendes dampbremse.

Byggeriet gik i gang 1. april 2002. I denne del af byggeriet har man sat toiletter og vægelementer op.

Udenpå massivtræ elementer monteres en timberframe konstruktion, hvorimellem der isoleres. Facaderne beklædes med lodret og vandret bræddebeklædning, med bagvedliggende vindgips.

Alle vinduer og døre er af træ og med lavenergiglas. I et bånd over vinduer og i gavle beklædes med en plan sort plade.

Etagedæk udføres ligeledes i massivtræ elementer. Der udstøbes 80 mm. beton ovenpå. De massivtræ elementer står som færdigt loft i stueetage. Ovenpå betonen udlægges svømmende trægulve.

Tagkonstruktionen er opført af massivtræ elementer. Ovenpå elementerne udlægges et lag pap som dampspærre. Ovenpå isoleringen, som dækkes af ét lag pap. Undersiden af tagelementerne fremstår som færdigt loftoverflade.

Aptering såsom altaner, rækværker etc. Er af stål. Baderum udføres som kerner i letbetonelementer. Etagedæk i baderum i beton med klinkegulve.

Konklusioner og miljøbetragtninger

Intensionen med at vælge massive træelementer er flerstrenget:

  • Enkel byggeproces, hurtig montage, håndterbare byggekomponenter.
  • Konkurrencedygtig pris.
  • Behageligt indeklima i træhuse

Fakta om byggeriet

Massivtræelementer

Anvendt i væg, dæk og tag

Areal:

2000 m2

Byggeadresse

Hasselager

Byggeperiode

Apil 2002 – marts 2003

Bygherre

Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10A

Hovedrådgiver

Carl Bro A/S
Nordlandsvej 60
8240 Risskov

Arkitekt

AA Arkitekter
Vestergade 74, 2 sal
8000 Århus C

Ingerniør og Konstruktør

Associerede Ingeniører ApS
Nu overtaget af Moe & Brødsgaard A/S
www.moe.dk

Leverandør af massivtræ

Dansk Træemballage A/S
Banevej 3, Håstrup
5600 Fåborg

Denne artikel er en del af Træ Er Miljøs
temakampagne om Massivtræ i byggeriet.

Hjælp Træ Er Miljø med at blive bedre.
Skriv til
info@trae.dk

, hvis du finder fejl eller mangler.
Skriv også gerne hvis du har ris eller ros til hjemmesiden.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×