Tags:

Benzin af træ

0

Af -

Benzin af træ

I rækken af gevinster ved anvendelse af træ, er der kommet et nyt skud på stammen. Der er nemlig overvejelser om at lave et forsøgsanlæg i Skive, der kan lave træ om til benzin. På den måde kan den ellers klimaudskældte transportsektor få et skub i en fossilfri retning.

Forgasning af træ

Baggrunden for projektet ligger i, at I/S Skive Fjernvarme, der forsyner skibonitterne med varme og el, benytter sig af en fremskreden teknologi, hvor der udvindes gas fra træflis.

Af det forgassede træ bliver der produceret strøm.

Teknologisk pionerindsats

Der er tale om en teknologisk pionerindsats i Skive, hvor forgasningsteknikken som det første sted i verden er demonstreret kommercielt.

I/S Skive Fjernvarme er derfor blevet verdenskendt i bioenergikredse.

I/S Skive fjernvarme kan med pilotprojektet blive det første sted i verden der kan producere både benzin og strøm af træ
Figur 1 I/S Skive fjernvarme kan med pilotprojektet blive det første sted i verden der kan producere både strøm og benzin fra træ (Foto: I/S Skive fjernvarme)

Forsøgsanlæg i Skive

Imidlertid kan trægassen også anvendes til at producerer benzin, og i den forbindelse er Haldor Topsøe A/S, den verdensførende virksomhed indenfor heterogen katalyse, klar til at opføre et forsøgsanlæg i Skive.

Processen

Forgasningen af træ foregår, kort fortalt, ved, at der under partiel afbrænding ved ca. 800 grader celsius, bliver lavet en syntesegas bestående af kulmonooxid (CO) og brint (H2).

Det er denne proces I/S Skive Fjernvarme er verdenskendt for.

Når træet skal laves til benzin, bliver syntesegassen efter forgasningen ledt igennem en række katalysatorer, der laver gassen om til flydende benzin.

Her er det Haldor Topsøes teknologi, oprindeligt udviklet til naturgas i begyndelsen af 1980’erne, der kommer i spil.

Effektiv proces

Omdannelsen fra træ til benzin er en af de mest effektive metoder til at lave biomasse om til energi. I processen bliver omkring hele 60% af træets energi lavet om til benzin.

I et kraft/varmeanlæg bliver op til 85% af energien udnyttet i form af elektricitet og fjernvarme. Imidlertid er der ikke altid lige stort behov for varme og el.

Derfor vil det være smart at kunne lave træet om til benzin, når behovet for varme og el er begrænset.

El eller benzin efter behov

I skive er det derfor Haldor Topsøes mål, at lave en såkaldt polygenerering. Dvs. at de vil lave både strøm og benzin af det forgassede træ.

Når der er brug for el bliver trægassen forbrændt i en gasmotor og lavet til el. Når der ikke er brug for el, f.eks. når vindmøller eller solceller leverer masser af strøm, så kan gassen laves om til benzin, der kan gemmes og bruges til transportenergi.

Man kan populært sagt dreje på håndtaget alt efter hvilket behov der er, siger Claus Hviid Christensen, der er projektdirektør i Haldor Topsøe A/S.

Konkurrencedygtig teknik

Benzinproduktion af forgasset træ kan konkurrere med fossilt benzin, når olieprisen ligger over 90 $ pr. tønde.

Med oliepriser på over 100 $ pr. tønde frem til den globale finanskrise, har det derfor været en konkurrencedygtig teknologi.  Med den aktuelt lave oliepris kræver teknologien dog støttekroner for at være rentabel, men da energipriserne forventes igen at stige, vil teknologien snart være konkurrencedygtig igen.

Fra pilotprojekt til stor skala

Pilotanlægget i Skive skal bevise at konceptet virker.  Når processen er gennemprøvet og engang kommer til at køre i stor skala på industrielle anlæg med en produktionskapacitet på 1000-5000 tønder benzin pr. dag, vil det være fordelagtigt at lægge produktionen i de områder hvor træ er nemt tilgængeligt i rigelige mængder. Dvs. i f.eks. Sverige, Finland, Rusland og Canada.

Imidlertid kan teknikken sagtens udvikles i et lille skovland som Danmark.

Projekt fortsat i forhandlingsfasen

Haldor Topsøe fokuserer på processen efter forgasningen. For Haldor Topsøe er det derfor oplagt at indlede et samarbejde med I/S Skive Fjernvarme, der er førende inden for forgasning af træ.

Pilotprojektet med benzinproduktion fra træ er fortsat i forhandlingfasen, men Claus Hviid Christensen håber at der snart kan opnås enighed, så projektet kan sættes i gang.

Første sted i verden

Hvis det lykkes at gennemføre projektet, vil Skive blive det første sted i verden der kan udvinde både strøm og benzin fra træ, siger Claus Hviid Christensen.

På den måde kan I/S Skive Fjernvarme og Haldor Topsøe være med til at sikre vejen for endnu en banebrydende anvendelse af træ, naturens geniale råstof.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×