Brændeforbruget i Danmark langt større end antaget

0

Af -

Tags:

Brændeforbruget i Danmark langt større end antaget

Energistyrelsen har fået foretaget en ny undersøgelse af brændeforbruget i Danmark, der viser, at det hidtidigt registrerede forbrug af brænde har været undervurderet. Det samlede forbrug af brænde i Danmark i 2005 er efter en ny metode opgjort til 19 630 TJ, hvilket er næsten 60 % mere end efter den hidtidigt anvendte metode (1 TJ = 1 Tera Joule = 1.000.000.000.000 Joule). 

Undersøgelsen fastslår at Danmarks 525.000 brændeovne dækker 13 % af energiforbruget til rumvarme i landets husholdninger.

Det samlede brændeforbrug fordelt på anlægstyper er gengivet i figur 1.

Fordeling af brændeforbruget i Danmark i 2005, målt i Tera Joule
Figur 1 Fordeling af brændeforbruget (TJ) Kilde: ‘Brændeforbrug i Danmark’ www.ens.dk.

Baggrund

Forbruget af brænde i Danmark er i mange år opgjort ved en relativt upræcis metode, som har taget udgangspunkt i skovbrugets opgørelse af hugsten fordelt på forskellige sortimenter af træ. Siden midten af 1990’erne er det antaget, at 1/3 af brændeforbruget kommer fra skovbrugets hugst, mens den resterende del af forbruget er dækket af andre kilder, såsom private hegn og haver, sommerhushaver, resttræ fra træindustri, osv.

I 2005 satte en undersøgelse af Teknologisk Institut om brugervaner og emissioner fra brændeovne spørgsmålstegn ved metoden. Undersøgelsen indikerede, at det samlede forbrug af brænde i Danmark kunne være væsentligt større end hidtil antaget. På den baggrund bad Energistyrelsen Force Technology om i samarbejde med Teknologisk Institut at lave en kritisk gennemgang af de anvendte opgørelsesmetoder med henblik på at gennemføre mere præcis opgørelse af brændeforbruget i Danmark og at give et forslag til en fremtidig metode.

Ny og mere præcis metode

Den nye opgørelse er baseret på en omfattende interviewundersøgelse i sommeren 2006 af private brugeres forbrug af brænde til opvarmningen. Samtidig har man estimeret antallet af brændeforbrugende apparater i Danmark.

Undersøgelsen har omfattet i alt 1.042 respondenter.

Energistyrelsen sigter mod at gennemføre en ny undersøgelse af brændeforbruget i Danmark hvert andet år.

Energistatistik 2005

Ifølge Energistyrelsens Energistatistik 2005 som netop er blevet offentliggjort havde Danmark i 2005 et samlet energiforbrug på godt 830.000 Tera Joule. Af det samlede energiforbrug udgjorde vedvarende energi godt 15,5 %. Vedvarende energi er en samlet betegnelse for solenergi, vindkraft, vandkraft, geotermi, biomasse (halm, skovflis, brænde, træpiller, træaffald, fiskeolie og bionedbrydeligt affald), biogas, biodiesel og varmepumper.

Brændeforbruget alene dækkede altså lidt mere end 2 % af det samlede energibehov i 2005. 

Flere oplysninger om undersøgelsen

Du kan downloade den samlede undersøgelse om brændeforbruget fra Energistyrelsens hjemmeside

På hjemmesiden kan du også downloade Energistatistikken 2005.

Du kan få flere oplysninger om undersøgelsen hos følgende kontaktpersoner:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×