Chefer på arbejde for træet

0

Af -

Der blev skabt en række ideer i løbet af dagen. Tegning: Jens Hage.

Der blev skabt en række ideer i løbet af dagen. Tegning: Jens Hage

Mobiltelefonerne blev slukket og ærmerne blev smøget op da Træ Er Miljø trae.dk bød velkommen til en workshop for træets fremtid den 3. november 2005. ”Innovation skal sikre brug af træ i fremtiden” var Nils Wilhjelms indledning til en dag i træets tegn.

50 af træbranchens spidser var samlet for at nytænke ideer til hvordan man sikrer og fremmer træets gode position i fremtiden. Og de blev præsenteret for en innovativ form: Ingen powerpoint og ingen lange præsentationer. Det var i stedet de 50 menneskers gedigne viden om træ og træbranchen der blev bragt i spil. De skulle skitsere trends i træbranchen og trends som påvirker forbruget af træ. Og de skulle formulere visioner for træets fremtid.

Det blev ikke til ét løsen, men mange ideer og visioner. Resultatet blev formuleret som en række ønsketilstande for træet:

 • at træ i 2015 er blandt de 3 mest brugte byggematerialer og at vi får et træbyggeprogram i Danmark
 • at der i 2010 er 20 nye vækstvirksomheder indenfor træ
 • i 2010 går 5% af træbranchens indtægter til innovation
 • at brandkrav håndteres ensartet i alle nye kommuner og regioner
 • at træ fortæller den bedste historie
 • at forbrugeren og den professionelle vælger træ når der er valgmulighed
 • at alle i trækæden ved hvad de andre i trækæden laver
 • at børn synes det er vigtigt og rigtigt at bruge træ.
Gruppearbejde på dagens workshop.

Der var højt til loftet i mere end en forstand i Skovskolens auditorium der dannede rammen for dagen. Foto: Janne Bavnhøj

Workshoppen forløb i 3 faser: Først præsentation af en række øjenåbnere, dvs. informationer om hvordan træets status er indenfor design, forskning, formidling, fødevarer og byggeri. Anden fase var formulering af trends inden for træ og sidste fase formulering af visioner og ønsketilstande for træet.

Hvordan ser det ud for træet

Træets position blev generelt karakteriseret som god. Fx er der godt gang i træhusbyggeriet, der bliver brugt mere træ til energi og forskningen åbner lovende nye teknologiske muligheder for brugen af træ.

Ved 5 øjenåbnersessioner gav 5 træeksperter på hver deres felt et kort bud på træets muligheder og begrænsninger.

Forskning

Set fra træprofessor Claus Felbys bord er der store muligheder for træ i fremtiden.

Træ kan være elektrisk ledende. Tegning: Jens Hage

Forskerne kan udnytte træets evne til at lede elektricitet. Tegning: Jens Hage.

 • Træ kan erobre nye markeder hvor stål og beton i dag dominerer
 • Træ kan forbedres, både i form af mere intelligent udnyttelse og ved at inddrage ny teknologi
 • Træ kan være fremtidens foretrukne bæredygtige materiale

Men der er også barrierer. Træet er et naturligt materiale der kvæller, vrider sig, rådner og brænder. De barrierer skal overvindes ved at innovere træet som materiale og se de nye tekniske muligheder i træet. Det mener professoren ikke vi er gode nok til endnu.

Fødevarer

Indenfor fødevareindustrien har træet fordel af at være porøst og dermed i stand til at suge bakterier ind i materialet og væk fra fødevaren. Men vi mangler viden om hvad der sker med de bakterier som suges ned i træet. Det talte seniorforsker Jens Kirk Andersen fra Danmarks Fødevareforskning om.

Kampagner i Europa

Christian Kofod fra Træet Arbejdsgiverforening fortalte at træets position i Europa styrkes af store imagekampagner i England, Østrig og Frankrig. Budskaberne er Træ er genialt, Træ er essentielt, Træ for altid. Derudover har CEI Bois, den europæiske sammenslutning af træindustrier, søsat Roadmap 2010 – et kort over træets position i år 2010. Roadmap 2010 har skabt et gedigent videngrundlag for europæiske træindustris konkurrenceevne og dens muligheder for vækst og nye markeder.

Design

I møbeldesign har træet altid været et dominerende materiale, sagde Ole Gormsen fra Danmarks Designskole. Men fremtiden for træ ligger i at erstatte plast ved at udnytte teknologiens muligheder for at gøre materialet fleksibelt.

En af anbefalingerne var at blive bedre til lobbyarbejde. Tegning: Jens Hage

En af anbefalingerne var at blive bedre til lobbyarbejde for træ. Tegning: Jens Hage.

Byggeri

Erling Stadager fra Arkitema delte ud af erfaringerne indenfor træbyggeriet. Brandregler er stadig en begrænsning for byggeri i træ selvom man har oplevet nye muligheder, da reglerne blev ændret 1. juni 2004. Når træbyggeriet er i flere etager, er der problemer med lyd mellem vandrette skel. Et andet problem er at manglende viden om træ hos bygherren, presser prisen på træbyggeri op. Et af Stadagers bud på løsninger er bedre indsigt i materialet og at begavet arkitektur og sund fornuft kommer på mode.

Jens Hage dokumenterer dagen med sin skarpe streg

Jens Hage dokumenterer dagen med sin skarpe streg, en teknik der kaldes scribing. Her er det Erling Stadager der en under pennen. Foto: Janne Bavnhøj.

Tendenser for træ

Men hvilke tendenser vil i fremtiden påvirke mulighederne og hvor er truslerne?  De 50 træeksperters bud lød bl.a. at

 • ”Brug og smid væk” kulturen er i vækst og det åbner nye muligheder for træet
 • ”Gør det selv” er kraftig vækst og træ er ”gør det selv” venligt
 • Forbrugeren vil have fleksibilitet og kvalitet
 • Mere og mere træ går til energi
 • Den teknologiske udvikling giver vækst i produkter med sønderdelt formbart træ
 • Konkurrerende produkter bliver dyrere bl.a. fordi oliepriserne stiger
 • Følelser og gode historier skal sælge træprodukterne

 

 • Træbranchen mangler en strategi for politisk lobbyisme
 • Mistænkeliggørelse af træ er en trussel (fx i fødevareindustri, emballageindustri og ved afbrænding i brændeovne)
 • Udfasning af kemisk beskyttelse er en trussel
 • Manglende viden og forkert brug af træ kan reducere forbruget
 • Det går for langsomt med vækst og udvikling af arkitektur- og komponentbaserede løsninger.
 • Manglende innovation i træbranchen har sat branchen bagud i forhold til konkurrerende materialer.

Hvis vi havde 50 mio.

Visionerne gav stof nok til adskillige millioners budgetter og mange menneskers arbejdskraft. I et forsøg på at gøre visionerne mere konkrete og forankre dem et sted i trækæden afsluttedes workshoppen med en række forslag til handlinger og til tovholdere på processen fremover.

Et træbyggeprogram kan være med til at sikre træets fremtid. Tegning: Jens Hage

En vision for træet position i 2015. Et træbyggeprogram kan være med til at sikre træets fremtid.

Hvad gør vi for at træ i 2015 er blandt de 3 mest brugte byggematerialer og for at skabe et træbyggeprogram i Danmark? Vi etablerer samarbejde med konkurrerende materialers brancher, vi etablerer aktiv lobbyvirksomhed og vi arbejder for at integrere de uddannelser der arbejder med træ.

Hvordan får vi 20 nye vækstvirksomheder i 2010? Hvordan sikrer vi at 5% af træbranchens indtægter går til innovation i 2010? Vi rationaliserer organisationerne indenfor træ, målretter uddannelser og stimulerer innovationslysten, fx ved konkurrencer. Vi arbejder for ordninger der kan fremme iværksættelysten og skaber flere erhvervs-ph.d.’er.

Hvad gør vi for at træ fortæller den bedste historie? Vi finder og planter de gode historier, fx. ved at samle viden og erfaring med formidling af træ.

Hvad gør vi for at forbrugeren og den professionelle vælger træ når der er valgmulighed? Og hvad gør vi for at alle i trækæden har den relevante viden om træ og brugen af det? Vi fundraiser. Vi formidler viden om træ – vi koordinerer formidlingen af viden. Vi markedsfører træet og udvikler det.

Viden og innovation skal gøre træet til fremtidens materiale. Tegning: Jens Hage.

Mulighederne og udfordringerne er mange. Hvis du vil deltage eller bidrage til processen så kontakt Træ.dk.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×