Tags:

COP16 – et fremskridt for træprodukter

0

Af -

Træprodukter er et kulstoflager

Træ kan bidrage til imødegå de globale klimaforandringer ved at oplagre kulstof.

Det gælder både som træ i skovene og i varige træprodukter, idet træ består af kulstof der er trukket ud af atmosfæren igennem fotosyntesen under træernes vækst.

Lige så længe træet står i skoven og efterfølgende bruges i et træprodukt, lige så længe ligger kulstoffet på lager. I brugsperioden er kulstoffet altså fjernet fra atmosfæren og bidrager ikke til klimaforandringerne.

Anerkendt egenskab

Denne egenskab ved træ er bredt anerkendt, men er ikke en del af den gældende klimaaftale. Det skyldes en antagelse om, at puljen af træprodukter er konstant og dermed hverken har positiv eller negativ indflydelse på atmosfærens indhold af CO2. Dette til trods for at det er dokumenteret, at puljen af træprodukter vokser og at kulstofbinding herfra faktisk gør en forskel.

Læs mere i artiklen Lagring af CO2 i træprodukter

Beregningsmetoder findes

Metoder til beregning af kulstoflagring i træprodukter blev allerede aftalt af det internationale klimapanel (IPCC) i 2003.

Endnu er der dog ikke taget beslutning om at medregne træprodukters kulstofbinding i Kyotoprotokollens afløser, der skal opstille klimamål for perioden efter 2012.

Status for træprodukter efter COP16

Ved den seneste store klimakonference COP 16 i Mexico blev der igen forhandlet om ny klimaaftale. Selvom der ikke kom en ny aftale på plads skete der gode fremskridt på skov- og træområdet. Læs også Regnskov-aftale på plads i Cancun  

Man kom også et stykke videre med at fastsætte beregningsregler for hvordan skovbrug og træprodukter kan medregnes i de nationale klimaregnskaber. Kulstoflagring i træprodukter blev medtaget i COP16’s såkaldte beslutningstekst. Det vil sige at der nu er enighed blandt forhandlingsparterne og at teksten vedrørende kulstoflagring i træprodukter er fastlagt.

Det ser derfor ud til at træprodukters gode klimaegenskaber kan få sin berettigede anerkendelse når en ny klimaaftale forhåbentlig bliver vedtaget på COP17 i Sydafrika.

Betydning

Medregning af træprodukters kulstoflagring vil komme til at betyde, at incitamentet for at bruge mere træ styrkes på afgørende vis.

Det er dog ikke alene mængden af lagret kulstof man ønsker at øge. Fordelen ved at bruge træ er nemlig også, at træprodukter i en række tilfælde kan erstatte produkter som stål, beton og aluminium, der er årsag til store udledninger af CO2.

På trae.dk kan du læse mere om den såkaldte substitutionseffekt: Træs substitutions-effekt

 

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×