Danmark kan blive selvforsynende med energitræ

0

Udbyttet fra skovene kan øges med mere end 30 % uden en ekstrem udvidelse af skovarealet. Det der skal til er en række simple metoder og en udvidelse af skovarealet på bare 25 procent.

Af -

Danmark står foran store udfordringer med omlægning af energiforsyning og imødegåelse af klimaforandringer. Det er nemlig planen, at Danmark i 2050 skal være overgået helt til vedvarende energi, og at vi over de kommende år skal reducere vores udslip af CO2 meget markant.

Omlægningen af energiforsyningen kan ske med hjælp fra de danske skove som har potentiale for at gøre os selvforsynende med energitræ.

Udvid skovarealet med 25%

Det fremgår af en rapport fra Københavns Universitet, der viser at udbyttet fra skovene kan øges med mere end 30 % uden en ekstrem udvidelse af skovarealet. Det der skal til er en række simple metoder og en udvidelse af skovarealet på bare 25 procent.

Og det skulle altså kunne gøre Danmark selvforsynende med energitræ, til forskel fra i dag, hvor halvdelen af alt træ der anvendes til energiformål importeres.

Svarer til for længst besluttet målsætning

’Vi behøver ikke at gå til ekstremer og pine skovene eller udvide dem meget voldsomt. En udvidelse på 25 procent svarer faktisk kun til den skovpolitiske målsætning fra 1989, der for længst er blevet besluttet i Folketinget,’ siger Lars Graudal, forskningsleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, til fagbladet Ingeniøren.

Scenarier for en fremtidig skovproduktion

Det er Lars Graudal der sammen med række forskere står bag rapporten ‘Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100’, der skitserer en række scenarier for en fremtidig skovproduktion og som er et oplæg til politisk diskussion om hvordan skoven kan bidrage til et fossilfrit Danmark i 2050.

 KU-rapport

KU-rapport konkluderer at udbyttet fra danske skove kan øges med mere end 30 % uden en ekstrem udvidelse af skovarealet. Kilde: Københavns Universitet.

Langt mere ud af skoven

Rapporten konkluderer at Danmark kan få langt mere ud af skoven. Og det vel at mærke uden at skoven skal omdannes til endeløse rækker af plantede træer og en skovbund der er støvsuget for grene og træstammer.

Nåletræer kan få udbyttet helt i top

En forudsætning for at udbyttet helt i top er imidlertid, at der skal plantes flere nåletræer, som vokser hurtigere og giver et større udbytte end løvtræer.  Men undersøgelser peger på at nåletræer ikke er danskernes foretrukne. Samtidig laver løvskovene mere og bedre grundvand, så for at undgå ekstreme scenarier har forskerne kun regnet med en forsigtig forøgelse af andelen af nåletræer.

Optimeret dyrkning

Optimeret dyrkning kan bidrage lige så meget som ved at udvide skovarealet. F.eks. ved at udnytte mere af træerne når de bliver fældet og ved at fælde dem tidligere.

Ammetræer

Man kan også i højere grad bruge ammetræer, som er hurtigtvoksende træer der skal beskytte blivende træer mod vind og frost, og som kan fældes tidligt. Ligeledes kan man opnå store gevinster igennem forædling, som dog først giver en mærkbar gevinst omkring år 2040, men derefter ganske betragteligt.

Stigende global efterspørgsel på træ

Undersøgelser peger på at den globale efterspørgsel på træ vil stige med tre til fire gange inden 2050 og at det rummer en række potentielle problemer for verdens skove idet der kan opstå stigende konkurrence om produktivt land med f.eks. landbruget. Et konkurrenceforhold der også rummer et potentieltslagsmål om jorden med danske landmænd, hvis skovarealet skal udvides i Danmark.

’Vi skitserer bare udfordringer og muligheder. Så er resten op til politikerne’ siger Lars Graudal, som dog ikke selv ser det som urealistisk at plante mere skov på mindre attraktive landbrugsområder.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×