Danmarks skovareal stiger

0

Af -

Skove og plantager 2012

Hugsten og tilvæksten i de danske skove er for første gang opgjort på grundlag af direkte målinger i skovene. Beregningerne er udført på grundlag af prøveflader, der er målt første gang i 2003-2007 og genmålt i 2008-2012.

Det og meget mere kan man læse i den nye publikation Skove og plantager 2012.

Skove og plantager 2012

Skovarealet stiger

Skovarealet opgøres i publikationen til 608.078 ha eller 14,1 pct. af landets areal. Arealet med anden træbevoksning er opgjort til 45.468 ha eller 1,1 pct. af landets areal.

Således udgør det samlede træbevoksede areal i Danmark 653.546 ha eller 15,2 pct. af landets areal.

Det er en stigning i forhold til en tilsvarende opgørelse fra 2008, hvor det samlede træbevoksede areal blev opgjort til 14,3 %.

Hugst på 4,3 mio. m³ om året

På baggrund af de genmålte prøveflader er den samlede årlige hugst i danske skove bestemt til 4,3 mio. m³. Heraf er 3,4 mio. m³ registrerede som fældede.

Den største hugstmængde kommer fra Region Midtjylland (1,5 mio. m³), men hugsten per hektar er størst i Region Hovedstaden (9,0 m³/ha/år).

Skovenes tilvækst

Beregningerne viser også at den samlede tilvækst er 6,7 mio. m³.

Heraf står nåleskovene for den største samlede tilvækst (3,3 mio. m³/år) svarende til 13,9 m³/ha/år. Løvskovenes samlede tilvækst er sammenlignelig med nåleskovenes (3,2 mio. m³/år), men tilvæksten per hektar er dog betydeligt mindre (5,4 m³/ha/år).

Den resterende del af tilvæksten kommer fra blandede bevoksninger med løv og nål og arealer med juletræer.

Størst tilvækst i Nordsjælland

Skovenes gennemsnitlige tilvækst beregnet til 9,9 m³/ha/år.

Tilvæksten er størst i Nordsjælland (13,2 m³/ha/år) og Midtjylland (10,1 m³/ha/år).

Træarter, store træer og dødt ved

Udover oplysninger om skovenes tilvækst og hugst indeholder publikationen mange andre oplysninger. Således kan man også blive klogere på bl.a. skovenes struktur og funktion og om træarter, store træer og dødt ved, om friluftsliv, og om hvad træet og skovene anvendes til.

Publikationen ”Skove og plantager 2012” er en del af KU’s varetagelse af myndighedsbetjening for Miljøministeriet.

Download PDF: Skove og Plantager 2012

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×