De første statsskove er blevet certificeret

0

Af -

De første statsskove er blevet certificeret

Staten kan nu dokumentere at de driver deres skove bæredygtigt på to af deres distrikter. Staten har netop afslutttet et pilotprojekt hvor Kronborg og Fussingø er blevet certificeret efter både PEFCs og FSCs retningslinier for bæredygtig skovdrift.
Miljøministeren offentliggjorde d. 7. maj at resten af statens skovareal skal certificeres efter begge ordninger. Ministeren forventer at dobbeltcertifceringen er gennemført inden for et års tid.
Her følger pressemeddelelsen fra Miljøministeriet 7. maj 2006:

“De to første statsskovdistrikter er nu blevet certificeret og har dermed fået papir på, at driften lever op til særlige standarder for skovdrift og at der tages hensyn til naturen og miljøet. Det drejer sig om Kronborg og Fussingø statsskovdistrikter, der er blevet certificeret efter de to mest udbredte ordninger, FSC og PEFC.

“Når vi ønsker, at tropisk træ fra udviklingslandene skal være certificeret, må vi også selv gå foran. Jeg vil gerne understøtte brugen af certificeringsordninger i skovbruget, så forbrugerne har bedre mulighed for at vurdere, hvordan det træ, de køber, er produceret. Derfor har jeg sat gang i certificeringen af statsskovene, så vi kan hjælpe til med at udvikle brugen af ordningerne i Danmark” , siger miljøminister Connie Hedegaard.

Fremme af certificering af de danske skove, er et vigtigt element i den 9-punkts-plan for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ, som miljøministeren lancerede i februar i år.

I forbindelse med certificeringen er Kronborg og Fussingø statsskovdistrikter blevet gennemgået af uafhængige konsulentfirmaer og de to distrikter er blevet godkendt uden større krav til ændringer af driften. Miljøministeren har derfor besluttet at gå videre med en certificering efter begge ordninger af de øvrige 18 statsskovdistrikter. Arbejdet med en certificering af alle statsskovdistrikter forventes afsluttet i løbet af ca. 1 år.

“Jeg er glad for at konstatere, at de to statsskove lever op til kravene. Derfor har jeg bedt Skov- og Naturstyrelsen om at gå videre med en certificering efter FSC- og PEFC-ordningerne af alle statsskovdistrikter, så vi virkelig kan få sat skub i brugen af ordningerne i Danmark” , siger miljøministeren.

Certificeringen falder sammen med, at statsskovene omlægges til naturnær skovdrift. Det indebærer, at man vil bruge flere løvtræer som bøg, eg og ask og give mere plads til dyr og planter, vandhuller, søer og skovenge. De naturnære skove bliver også mere robuste over for storme og ændringer i klimaet.”

Læs mere om certificering af skovdriften

På trae.dk kan du læse mere om bæredygtig skovdrift i form af certificering og internationalt samarbejde om skovdrift i artiklerne:

Læs også om miljøministerens 9-punktsplan for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×