Energi fra danske skove kan fordobles

0

De danske skove kan fordoble udbuddet af træ til energi. Og det uden at mindske hensynet til publikum, naturen og produktionen af råvarer til savværkerne.

Af

Fossilfrit Danmark med skovenes hjælp

Danmarks ambition er at blive fri for fossile brændsler i 2050. Det er en stor udfordring, men målet kan nås hvis potentialet for øget produktion af bæredygtig biomasse i de danske skove udnyttes.

Træ til energi kan fordobles

Og potentialet er stort – for de danske skove kan nemlig mere end fordoble udbuddet af træ til energi, fra nuværende 11 PJ til 26-33 PJ i år 2050.

Fortsat råvarer til savværkerne

Tilmed kan fordoblingen ske uden at mindske produktionen af råvarer til savværkerne, uden at mindske hensynet til publikum og natur, og uden at bruge sprøjtemidler og gødning.

Der er i hvert fald hvad arbejdsgruppen ’Træ til Energi’, bestående af Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark, er kommet frem til.

Samarbejde med Skov og Landskab

Arbejdsgruppen har i et samarbejde med Københavns Universitet, Skov og Landskab og Naturstyrelsen siden 2010 undersøgt mulighederne for hvordan de danske skove kan øge skovenes produktion og afsætning af træ til energi.

Fremgangsmåden er enkel

Ifølge gruppen er fremgangsmåden ganske enkel: En ny skovdyrkningsmodel med ændret artssammensætning og et større antal træer på skovarealerne, når der plantes ny skov.

Det indbefatter bl.a. at der plantes flere såkaldte ’hjælpetræer’ som vokser hurtigt i bevoksningens første levetid.

Hjælpetræerne kan så fældes og udnyttes til energi, når de blivende og mere langsomtvoksende træer, der bliver til værdifuldt tømmer, får brug for mere plads i takt med at de vokser sig store.

 

Ammetræer af lærk beskytter bøgetræer

Ammetræer: Her er det hurtigvoksende lærketræer (høje træer i baggrunden) der beskytter de langsomvoksende bøgetræer (lave træer i forgrunden). Lærketræerne kan fældes og udnyttes til energi når bøgetræerne behøver mere plads til at vokse sig store og blive til værdifuldt tømmer. Foto: Fra rapport af arbejdsgruppen ’Træ til Energi’

Ikke allerede praksis?

Men hvis det er så enkelt, hvorfor gør man det så ikke allerede nu?

Sagen er at det dyrt at plante mange træer, især hvis man ikke ved om træerne kan afsættes. Desuden kan hjælpetræerne skade de blivende tømmertræer, hvis ikke de bliver fjernet i tide, hvis det er forbundet med omkostninger og ikke indtægter at fjerne hjælpetræerne.

Arbejdsgruppen opfordrer politikerne til at sende klare signaler vedrørende skovbrugets rolle i energiforsyningen. Der kræves nemlig tillid til at skovbruget kan afsætte den ekstra produktion.

Information skal ændre skovbrugets tankegang

Samtidig påtager parterne bag arbejdsgruppen sig at påvirke skovbruget til at ændre praksis.

Det kræver nemlig et dygtigt informationsarbejde at ændre tankegangen i skovbruget, der igennem mange år har tilstræbt kun at plante det antal træer der er nødvendige for at opnå en bestand af værdifulde træer til tømmer og ikke plante ekstra træer der kun bliver til dårlig betalt energitræ.

Læs mere om initiativet og skovdyrkningsmodellen der kan fordoble produktionen af træ til energi:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

Modtag vores nyhedsbrev

Vil du have seneste viden om træ?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Jeg accepterer at trae.dk må opbevare mit navn og email, overføre det til mailplatformen Mailchimp, samt sende mig information og nyheder via e-mail.