EU forbyder handel med illegalt træ

0

Af -

Figur 1
Tropisk regnskov i Indonesien

Med den nye lov bliver det ulovligt at importere illegalt fældet træ fra bl.a. de tropiske regnskove til EU (Foto: profauna).

Imens mange nød den varme danske sommer var EU parlamentet på arbejde i Strasbourg. Den 7. juli sikrede parlamentet nemlig vedtagelsen af en lov, der forbyder handel med træ af illegal oprindelse i EU.

Loven blev vedtaget med et overvældende flertal, hvor 644 ud af 685 medlemmer stemte for lovens vedtagelse.

Der mangler dog stadig grønt lys fra Ministerrådet, men det er blot en formalitet, og loven kan derfor betragtes som vedtaget.

Verden taber skov

FAO vurderer, at der på verdensplan netto tabes omkring 5,2 millioner hektar skov årligt. Det svarer til mere end det samlede danske landareal.

Relateret artikel: Verdens skovtab er bremset – men er fortsat alarmerende højt

Skovtabet finder ofte sted for at skaffe plads til landbrugsjord og/eller for tjene penge på salg af tømmer.  Tabet er størst i Afrika og Sydamerika hvor skovrydningen ofte er i konflikt med national og lokal lovgivning.

I Europa og Danmark er skovarealet derimod stigende.

Store konsekvenser lokalt og globalt

Tabet af skov har store konsekvenser både lokalt og globalt.

På det globale plan bidrager tabet af skov nemlig med op til 20 % af den menneskeskabte CO2 udledning og bidrager derfor væsentligt til de globale klimaændringer.

På lokalt og nationalt plan kan tabet af skov have store økonomiske og sociale konsekvenser. Særligt de fattige befolkningsgrupper rammes hårdt når de afskæres skovens ressourcer.

Ulovligt træ havner i EU

Når skovrydningen er ulovlig gør det ondt værre.

Ulovlig tømmerhugst er når træer fældes i strid med oprindelseslandets love. Det kan være uden de nødvendige tilladelser eller uden, at de lovpligtige afgifter er betalt. Så mister staten skatte- og toldindtægter som kunne være brugt til at forbedre lokalbefolkningens levevilkår og skovrydningerne kan have forbindelse til korruption og yderligere kriminalitet.

Ulovlig tømmerhugst sker primært i ulandene samt i nogle østeuropæiske lande. En del af træet handles internationalt – og kommer både til Europa og sandsynligvis også til Danmark.

EU siger stop

Med EU-lovgivningen bliver der nu sat en stopper for, at europæiske forbrugere uforvarende aftager træ fra ulovlig hugst. Den nyligt vedtagne lov pålægger nemlig importører af træ til det europæiske marked, at indføre et påpasseligheds-system der skal minimere risikoen for at handle med ulovligt træ. Samtidig introduceres et decideret forbud mod at bringe illegalt træ på det europæiske marked.

Efter en overgangsperiode træder forbuddet endeligt i kraft i slutningen af 2012

Dansk sejr

Lovvedtagelsen kan ses som en dansk sejr efter flere års forhandlinger på området, hvor danske miljøministre  har presset på for at få bremset handlen med ulovligt træ i EU.

Kilder:

  • Europa-parlamentet.
  • UN Food and Agriculture Organization (FAO).

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×