Europas træressource og fremtidens behov for træ

0

Af -

Savet tømmer ved savværk
Figur 1 Der er rift om træet i Europa. Måske er der ikke nok (Foto: istockphoto)

Den europæiske træressource og fremtidens behov for øget mobilisering

Øget konkurrence om træet

Der er for alvor rift om træet i de europæiske skove. I 2007 forudså et studie, udført af UNECE/FAO og Hamborg Universitet, at fremtidens øgede efterspørgsel på biomasse til energi og en øget efterspørgsel på råtræ til den træforarbejdende industri ville intensivere konkurrencen om de europæiske skoves træressourcer.

Mangel på 448 millioner m3

Studiet forudså, baseret på vækstrater og forbrug, at der i 2010 ville mangle 185 millioner m3 træ og i 2020 448 millioner m3 træ, for at dække det estimerede behov.

 År

Tilgængelig ressource
Mio. m3

Behov
Mio. m3
Forskel
Mio. m3
 2010  791  976  -185
 2020  825  1.274  -448
 2020 (75 %)*  825  1.153  -321

Tabel 1: Forventet udbud og efterspørgsel på træ i Europa
* under forudsætning af, at træ til bioenergi falder til 75 % af nuværende biomasse-andel, idet brugen af andre typer biomasse, f.eks. fra biomasse fra landbruget og affaldsforbrænding, vokser hurtigere end træ.

Branchen må indstille sig på ændringer

Den økonomiske krise, som indtraf efter studiet i 2007, førte imidlertid til kraftige fald i efterspørgslen på træbaserede produkter, hvorfor ovenstående forudsigelse må siges at være for høj, i hvert fald på kort sigt.

Læs mere i artiklen Skovhugst og forbrug af træ på historisk lavpunkt

I et længere perspektiv må træsektoren dog forberede sig på øget konkurrence om ressourcen og indstille sig på at udviklingen af et mindre kulstof-intensivt samfund kræver langsigtede strukturelle ændringer.

Energiproduktion med træ stiger trods krise

På trods af den økonomiske krise har den træbaserede energiproduktion fortsat væksten. Den vedvarende energiproduktion i EU27 er nu for 42 procents vedkommende baseret på træ.  Træbaseret energiproduktion forventes i fremtiden at vedblive på mindst samme niveau, indtil andre kilder til biomasse bliver yderligere udviklet.  Tendenser uden for EU synes at følge samme mønster.

Hvor meget træ kan yderligere mobiliseres?

Et studie fra 2008, også udført af UNECE/FAO, forsøgte i forlængelse af ovenstående fremtidsudsigter, at finde ud af, hvor meget træ fra de europæiske skove, der yderligere kunne mobiliseres på et bæredygtigt grundlag. 

Studiet fandt, at yderligere 233 millioner m3 træ kunne mobiliseres årligt hvis de nødvendige initiativer bliver indført.

Det største potentiale ligger ifølge studiet i:

  • Øget hugst af gavntræ (80 millioner m3)
  • Øget udnyttelse af skovens biomasse, f.eks. grene og toppe fra træer der i forvejen skal høstes (50 millioner m3)
  • Øget genanvendelse af træ (39 millioner m3)

Selvforsyningsgraden kan dermed øges. Det fortsatte underskud af træ må antages dækket ved import.

Guide til beslutningstagere

Der er altså et uudnyttet ressourcepotentiale i de europæiske skove. Men hvordan sikrer man at denne ressource udnyttes bæredygtigt?

Der er mange hensyn at tage når træressourcen skal mobiliseres bæredygtigt. Derfor har den Europæiske Kommission, i samarbejde med MCPFE (Ministerkonferencer om Beskyttelse af Europas Skove) og UNECE/FAO lavet en guide, der giver hjælp og retningslinjer for, hvordan det uudnyttede træ mobiliseres på en bæredygtig måde.

Guiden hedder “Good practice guidance on the sustainable mobilisation of wood in Europe” og opstiller bl.a.  en række fundamentale principper for bæredygtig mobilisering af træ, samt en lang række organisatoriske tiltag der kan øge mobiliseringen. Tiltagene indebærer f.eks. forbedret planlægning, forbedret logistik, øget genbrug og tilpasset lovgivning.

Guiden for beslutningstagere er nærmere beskrevet i artiklen ”Principper for bæredygtig mobilisering af træ”

Kilde:

Good practice guidance on the sustainable mobilisation of wood in Europe (pdf)

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×