Forskere kortlægger verdens første trægenom

0

Af -

Forskere kortlægger verdens første trægenom

Et internationalt forskerteam har knækket poppeltræets genetiske kode og kortlagt træets samlede arvemasse, genomet. Det er første gang forskere gen-kortlægger en selvstændig træart. Arbejdet rummer store muligheder for træ som fremtidens energikilde.

Ønsket om alternative energikilder driver udviklingen

I takt med den stigende bekymring for globale klimaændringer rettes fokus i stadig større grad mod alternative energikilder.

En mulighed er at lade træer producere biomasse, som kan omdannes til strøm i kraftværker, eller flydende brændstoffer som kan bruges i f.eks. biler. Et vigtigt led i at gøre bioenergi til et konkurrencedygtigt alternativ til olie, er muligheden for at producere store mængder biomasse på et lille areal.

Hurtig vækst gør poppel interessant

Indenfor træforædlingen har forskerne i mange år arbejdet med forskellige arter af poppel. Poplerne er kendt for deres hurtige naturlige vækst under både europæiske og nordamerikanske klimaforhold. Desuden producerer arter af poppel frø efter relativt få år, sammenlignet med andre træarter, hvilket letter forædlingsarbejdet. Læs mere om en af poppelarterne, Bævreasp på trae.dk.

International forskergruppe står bag gennembrud

De amerikanske energimyndigheder koordinerer og medfinansierer en international forskergruppe fra 34 videnskabelige institutioner verden over, som laver genetiske undersøgelser af relevante energiafgrøder.

Mere end 4 års forskningsindsats har nu båret frugt i form af kortlægningen af den samlede arvemasse for Vestamerikansk balsampoppel (Populus trichocarpa). Resultatet er netop offentliggjort af forskere fra Flanderns Interuniversitet, i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Den samlede arvemasse for vestamerikansk balsampoppel er relativt lille med ’kun’ 480 millioner basepar (DNA’ets byggesten). Til sammenligning er genomet for arter af fyr ca. 50 gange større.

Også herhjemme vækker resultaterne opsigt. Professor i genetik på Landbohøjskolen, Erik Kjær, kalder ifølge Ingeniøren genomet interessant og et stort gennembrud.

»Poplen er skovfolkenes modeltræ. Det er det træ, der er blevet forsket mest i, og det er den amerikanske energistyrelse, der har støttet de amerikanske forskere, der har gennemført sekventeringen. Det er et nyt kapitel i biologibogen,« siger han til Ingeniøren.

Større viden om træers funktion

Med de nye informationer har molekylærbiologerne et vigtigt redskab til at finde ud af hvilke funktioner hver enkelt gen har i poppel. Dette kan give større viden om hvordan træer fungerer, men også svar på mere generelle biologiske spørgsmål om livets udvikling.

Perspektiver for fremtidig bioenergi

Kendskabet til poppel-genomet kan også føre til udvikling af genetisk modificerede planter, med højere tilvækst og en kemisk sammensætning af veddet, som er mere velegnet til fremstilling af f.eks. bioethanol end naturligt poppelved.

Vestamerikansk balsampoppel

Poppelarten er som navnet antyder hjemmehørende i Amerika, langs hele den nordamerikanske vestkyst, men træarten er også udbredt i Danmark. Træarten anvendes ofte langs veje og ved læplantninger.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×