Fremtidige energibestemmelser for træhuse

0

Af -

Den 1. januar 2006 træder nye skærpede energibestemmelser i bygningsreglementet i kraft. De skærpede bestemmelser forventes at blive en stor udfordring for alle byggeriets parter. Men samtidig skaber bestemmelserne store muligheder for energivenlige boliger ikke mindst for træhusbyggeriet.

Teknologisk institut har gennemgået kravene og stiller i deres seneste udgave af Viden om Træ skarpt på kravene til nyopførte træhuse.

Energiforbruget skal reduceres med 25%

Baggrunden for ændringer af bygningsreglementet på energiområdet er et EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. I Danmark er det ønsket at opnå en reduktion af energiforbruget på 25-30% i forhold til det nuværende energiforbrug. De nye energibestemmelser træder i kraft den 1.1.2006 med en overgangsperiode til og med 31.3.2006.

Nye energikrav i bygningsreglementerne

For nye bygninger stilles der krav til:

  • Energiramme
  • Samlet varmetab ved transmission
  • Mindstekrav til bygningsdele (U-værdier og linjetab)
  • Mindste krav til lufttæthed

De nye energikrav omfatter bygningens samlede behov for at få tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Det er således ikke nok udelukkende at overholde krav til bygningsdeles U-værdier og linjetab. Der skal samtidig tages hensyn til, at der opnås et acceptabelt termisk indeklima.

De nye energikrav siger ikke kun noget om konstruktionernes energimæssige formåen, men bliver også påvirket af energiforbrug fra udstyr og anlæg. Der bliver desuden mulighed for at klassificere bygningerne i lavenergihuse klasse 1 og 2.

Enfamilieboliger i træ

Energiramme

For boliger stilles krav om, at det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling og varmt brugsvand højest må være:
70 + 2200/A  (kWh/m² pr. år), hvor A er boligens samlede etageareal.
Bestemmelse af energirammen for en bygning er ikke noget nyt. Det er også muligt i forhold til det gældende Bygningsreglement. Til forskel fra tidligere skal der yderligere tages højde for energiforbrug til varmt brugsvand samt opvarmningsmetode og varmeanlæggets effektivitet.

Samlet varmetab ved transmission

For at sikre, at klimaskærmen som helhed udformes med en rimelig isoleringsevne, vil der skulle opfyldes et krav til det dimensionerende transmissionstab gennem klimaskærmen.
For enfamiliehuse må det samlede transmissionstab ikke overstige 6 W pr. m2 klimaskærm eksklusiv vinduer og døre.
Kravet erstatter den tidligere anvendte varmetabsramme, hvor der tidligere også indgik et maksimalt varmetab gennem vinduer og døre.

Mindstekrav til bygningsdele (U-værdier og linjetab)

For at undgå gener i form af kondens og skimmelsvamp på kolde flader skal de enkelte bygningsdele opfylde krav til mindste varmeisolering. For at overholde kravene er det ikke tilstrækkeligt blot at anvende konstruktioner med det nuværende bygningsreglements U-værdier og linjetab. Da der er mange muligheder for at opfylde reglementet er det vanskeligt at sammenligne de nødvendige tykkelser af konstruktioner i det nuværende og i det kommende bygningsreglement. Teknologisk institut anfører eksempler på sådanne sammenligninger.

Mindstekrav til lufttæthed

Som noget nyt stilles der krav til bygningers lufttæthed. Der er krav til en lufttæthed på 1,5 l/s pr. m² etageareal ved en trykforskel mellem inde og ude på 50 Pa. Dette kan overslagsmæssigt omregnes til et luftskifte på ca. 0,2 gange i timen ved en normal gennemsnitlig brugstilstand.

Du kan læse hele artiklen på Teknologisk Instituts hjemmeside.

For yderligere information kontakt
Peder Fynholm
Email: peder.fynholm@teknologisk.dk
Telefon: +45 72 20 23 33

Kilde: Viden om Træ 3/2005.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×