Håb forude for træ indenfor fødevareindustrien

0

Af

Træ har været under udfasning indenfor fødevareindustri i mange år. Dette gælder både i Norden, i EU og i USA. Dette uanset om træ som materiale anvendes til transportpaller, arbejdsborde, emballage, vægbeklædninger eller gulvbelægninger. I flere tilfælde har negativ markedsføring fra konkurrerende materialer skabt et misvisende billede af træ og træbaserede produkters anvendelse i fødevareindustrien. Træ er stort set erstattet af andre materialer så som rustfrit stål og plast.

Grundlaget for at forbyde træ har bygget på mistanke om uhygiejniske egenskaber samt øget krav til rengøring.

Forvaltningen af forbudet har været restriktiv. Eksempelvis stopper norsk fiskerikontrol anvendelse af fiskeknive med træskafter.

Der har ikke tidligere foreligget seriøse laboratorieundersøgelser bag de nuværende forbud mod træs anvendelse i fødevareindustrien. Disse er nu på vej.

Hvem gør noget ved problemet? – Hvad er målet?

For at forbedre nordisk træs omdømme og øge dets anvendelse i fødevareindustrien er et nordisk projekt meget langt fremme med ny dokumentation. Projektet er finansieret af Nordic Wood, Nordisk Industrifond samt nationale midler fra Island, Norge, Sverige og Danmark. Deltagerne er industrivirksomheder, myndigheder, “Træteknik” i Norge, Sverige og Danmark samt Fiskeriforskning i Reykjavik i Island og Fiskeriforskning i Tromsø i Norge.

Laboratorieresultater fra både Tyskland1 og Schweitz2 viser at træ ikke er værre end andre materialer i forbindelse med fødevarer. Faktisk viser disse undersøgelser at enkelte træarter har væsentligt bedre hygiejneegenskaber end plastic. Feltstudier i Tyskland3 viser efter 6 måneders forsøg overalt lavere mikrobiologisk aktivitet på hygiejnepaller af træ end på paller af plastic.

Målet med indsatsen er, at skabe grundlag for en ændring af nuværende lovgivning, der tillader anvendelse af træ i fødevareproduktion mindst på lige fod med konkurrerende materialer.

Resultater – hvor langt er vi nået?

Det igangværende nordiske projekt deler viden og erfaringer ikke mindst med det tyske projekt1 .

De foreløbige resultater i det nordiske projekts fase 1 viser, at træ i forbindelse med saltfisk har lige så gode hygiejniske egenskaber som andre materialer uanset disse anvendes til transportpaller, emballage eller arbejdsborde.

Laboratorieforsøgene har vist, at anvendelse af høje temperaturer har været effektiv som rengøringsmetode for at undgå bakteriologisk vækst. Under feltforsøgene har anvendelse af opvarmet vand under højt tryk også vist sig meget effektiv som rengøringsmetode.

Projektets fase 2 er midtvejs. Byggende på resultater fra fase 1 og de øvrige europæiske forsøg undersøges bøg, eg, ask, gran og fyr i forskellige udførelser samt rustfrit stål og plast for påvirkning af bakterier kommende fra okse- og svinekød.

Laboratorieforsøgene udføres på Teknologisk Instituts centre for Mikrobiologi og Træteknik i samarbejde med de øvrige projektdeltagere. Offentlig myndighed er repræsenteret ved Direktoratet for Fiskeri samt Fødevareregion Nordøstsjælland i Danmark.

Forsøgene vil afsluttes i første halvår 2002.

Hvornår offentliggøres?

Det nordiske projekt afsluttes formelt juni 2002. Projektresultaterne forventes offentliggjort allerede til april 2002 på en nordisk konference afholdt på Teknologisk Institut, Taastrup.

Høj kvalitet i fremstilling af træbaserede produkter, god håndteringspraksis samt passende og effektive rengøringsmetoder samt veldokumenterede hygiejniske- og miljømæssige egenskaber gør træ til et egnet materiale også i forbindelse med fødevarer. Kun ad denne vej kan der målrettes en indsats mod “forbud” mod træs anvendelse.

Vi vil fortsat gerne have henvendelser fra producenter, salgsvirksomheder eller andre interessenter, der kan bidrage til at kvalificere debatten og mest af alt til at fremme brugen af træbaserede produkter.

Tags:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

Modtag vores nyhedsbrev

Vil du have seneste viden om træ?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Jeg accepterer at træ.dk må opbevare mit navn og e-mail, overføre det til mailplatformen Mailchimp samt sende mig information og nyheder via e-mail.