Hugsten i skove og plantager 2010

1

Hugsten i de danske skove steg i 2010 med 10 %. Det er især en øget produktion af gavntræ der trækker tallene op.

Af

10 % øget hugst i 2010

Hugsten i de danske skove kom i 2010 op på 2,6 mio. kubikmeter. Det er en stigning på 10 % i forhold til 2009. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den øgede hugst skyldes især produktionen af gavntræ – dvs. træ til videreforarbejdning – som steg med hele 27 %. Samtidig er hugsten af Læs alt om brænde og andet energitræ faldet med 3 %.

Hugsten i skove og plantager 2010 efter anvendelse. Som det ses af figuren har hugsten de seneste fem år været på et højere niveau end fra 2001 til 2004. Den store hugst i 2005 skyldtes stormfald. (Figur: Danmarks Statistik.

Mest nåletræ

77 % af hugsten i 2010 var nåletræ (primært rødgran), mens hugsten af løvtræ (primært bøg) udgjorde de resterende 23 %.  Samme fordeling gjorde sig gældende i 2009. Hugsten af nåletræ var således på 2,0 mio. kubikmeter, mens hugsten af løvtræ var 0,6 mio. kubikmeter. For både nåletræ og løvtræ har der været tale om en stigning på omkring 10 %.

Største stigning på Øerne

Hovedparten af hugsten, nemlig 68 % fandt sted i Jylland, mens Øerne stod for 32 %. Den største stigning fandt dog sted på Øerne, som øgede produktionen med 25 %. I Jylland var produktionen 4 % større end i 2009.

Den større stigning på Øerne skyldes at der her findes relativt mere gavntræ og at væksten i 2010 var størst for netop gavntræ.

Mere gavntræ

I 2010 udgjorde hugsten af gavntræ 49 % af den samlede hugst mod 42 % året før. Der er sket stigninger for de fleste typer af gavntræ, både træ til byggeri og til møbelformål.

Trods den betydelige stigning i forhold til 2009 var hugsten af gavntræ i 2010 dog 2 % lavere end i 2008.

Mere brænde og mindre energitræ

Hugsten i 2010 på knap 1,4 mio. kubikmeter træ til brændselsformål fordelte sig med 27 % til brænde – primært fra løvtræ – og 73 % som energitræ, der primært er nåletræ.

Der er tale om en stigning på 6 % i hugsten af brænde, mens hugsten af energitræ som flis og rundtræ faldt med 5 %. Trods faldet i 2010 var hugsten til brændselsformål i 2010 dog 28 % højere end i 2008.

Hugsten i skove og plantager 2010 efter skovstørrelse samt landsdele. Tabel: Danmarks Statistik.

 

Tags:

En kommentar

  1. Marianne Nørskov Adrian siger:

    Vil gerne kende procentdel af de enkelte arter i de danske skove.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

Modtag vores nyhedsbrev

Vil du have seneste viden om træ?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Jeg accepterer at trae.dk må opbevare mit navn og email, overføre det til mailplatformen Mailchimp, samt sende mig information og nyheder via e-mail.