Hugsten i skove og plantager 2011

0

Hugsten af træ i landets skove faldt med 3 procent fra 2010 til 2011. Faldet skyldes 11 pct. lavere produktion af gavntræ, mens hugsten af brænde og energitræ steg med 4 pct. Hugsten af løvtræ har været stigende pga. sygdomsramte asketræer.

Af -

Tags:

Hugsten i skovene faldt 3 pct.

Hugsten af træ i landets skove blev i 2011 på 2,6 mio. m3, hvilket er 3 pct. mindre end i 2010.

Den lidt mindre hugst i forhold til 2010 er et resultat af, at produktionen af gavntræ – dvs. træ til videreforarbejdning – faldt med 11 pct., mens hugsten af brænde og andet energitræ steg med 4 pct.

Hugsten har de seneste år været på et højere niveau end fra 2002 til 2004. Den store hugst i 2005 skyldtes stormfald.

Den samlede hugst faldt med 3 pct. i 2011. Produktionen af gavntræ faldt med 11 pct., mens hugsten af brænde og gavntræ steg med 4 pct. (Kilde: Danmarks Statistik)

 

Øget hugst af løvtræ

73 pct. af hugsten i 2011 var nåletræ, mens løvtræ tegnede sig for de resterende 27 pct. Både mængde og andel af løvtræ har været stigende de seneste år, hvilket især skyldes nødvendig hugst af sygdomsramte asketræer.

Mængden af nåletræ er for 2011 opgjort til 1,9 mio. m3, mens hugsten af løvtræ var 0,7 mio. m3.

Hugsten faldt mest i Jylland

Regionalt fordelte hugsten sig med 67 pct. i Jylland, mens Øerne stod for 33 pct. I Jylland var der et fald på 4 pct., mens resultatet for Øerne viser et fald på 2 pct.

Det lille fald på Øerne hænger sammen med stor fældning af asketræer i denne del af landet.

Mindre gavntræ

I 2011 udgjorde hugsten af gavntræ 45 pct. af den samlede hugst mod 49 pct. året før. Samlet faldt produktionen af gavntræ med 11 pct.

Der var stigninger i gavntræ fra løvtræ, mens der var nedgang for alle typer af gavntræ fra nåletræ.

Lidt mere brænde og energitræ

Hugsten i 2011 på 1,4 mio. m3 træ til brændselsformål er fordelt med 29 pct. til brænde – primært fra løvtræ – og 71 pct. som energitræ, der primært er nåletræ.

Der er tale om en stigning i hugsten af brænde på 8 pct., mens hugsten af energitræ som flis og rundtræ steg med 2 pct.

Hugsten opdelt efter skovstørrelse samt landsdele. Kilde: Danmarks Statistik.

 

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×