Hvorfor ejer man skov?

0

Skov & Landskab (FSL) har undersøgt private skovejeres motiver for at eje skov i Danmark. Skovens landskabelige værdi og skovens dyre- og planteliv er blandt de vigtigste.

Af -

Skov & Landskab (FSL) har undersøgt private skovejeres motiver for at eje skov i Danmark.

Landskabelige værdi og dyre- og planteliv vigtigst

Undersøgelsen viser bl.a., at skovens landskabelige værdi og skovens dyre- og planteliv er det som flest ejere mener er vigtigt ved at eje skov (80 % hhv. 73 % af ejerne).

Og mange ejere værdsætter ligeledes muligheden for at rekreere sig i egen skov (63 %), f.eks. med skovarbejde (54 %) eller jagt (40 %). Faktisk udnytter fire ud af fem ejere jagten i egen skov.

Træproduktion mindre vigtigt

Som kontrast hertil skønnes indtjening fra produktion af juletræer og pyntegrønt kun vigtigt for hver femte ejer, og fra træproduktion endda kun for hver tiende ejer. Ikke overraskende er indtjeningen vigtigere, jo større ejendommen er.

Et samfundsmæssigt ønske om at fremme naturværdier og landskabelige værdier ser altså ud til at harmonere med skovejernes egne værdier. Den begrænsende faktor kan være en presset økonomi i skovbruget.

Skoven som forretning

For 22 %  af de største skovejere (>250 ha), en gruppe som ejer en stor del af skovarealet, har skoven en negativ indflydelse på husstandsindkomsten. Omvendt tyder undersøgelsens resultater på, at den fremtidige værditilvækst i skovbruget måske netop ligger i de naturmæssige og rekreative værdier. For de største skovejere er jagtlejen f.eks. oftere vigtig end indtjening fra såvel pyntegrønt som træproduktion.

Om undersøgelsen

Det er første gang skovejernes motiver for at eje skov i Danmark er undersøgt. Undersøgelsen omfatter 2.000 repræsentativt udvalgte ejere blandt de knap 25.000 private skovejere. Undersøgelsen har haft stor gavn af skovejernes aktive deltagelse, idet 81 % besvarede spørgeskemaet.

Undersøgelsen er medfinansieret af Naturstyrelsen.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×