Ingen særlig brandfare i træhuse

2

Bare fordi noget er brandbart, behøver det ikke at være brandfarligt. Det gælder fx træ i byggeriet.

Af -

Brand er det første mange tænker på, når de tænker på et hus af træ. Tør man overhovedet bo i et etagebyggeri af træ?

Heldigvis kan træhuse bygges, så de er fuldt lige så brandsikre som andre huse. Træets store fordele er, at det er svært at antænde, det brænder langsomt og forudsigeligt, og det holder sin bæreevne længe, også under og efter en brand.

Alle frygter en ildebrand af historiske grunde

Historiske katastrofer som fx Københavns brande 1700- og 1800-tallet, hvor hele bydele brændte ned, har sat en angst i vores kultur for at bygge med et åbenlyst brandbart materiale som træ.

Samme erfaring er gjort mange steder i verden. I Sverige gav fx Sundsvalls brand i 1888 og i USA Chicagos brand i 1871 rygstød til sten, beton og stål i byggeriet helt frem til i dag.

Men nu om dage gælder brandsikkerhed ikke hele bydele, men hvert enkelt hus for sig. Og dér er ingen problemer med træhuse.

Træ brænder langsomt og forudsigeligt

Bare fordi noget er brandbart, behøver det ikke at være brandfarligt. Det gælder fx træ i byggeriet.

Massivt træ er svært at antænde (derfor skal man i brændeovnen begynde med fx kviste og fint kløvet optændingsbrænde), og når der går ild i det, vil det ofte forkulle på ydersiden, hvorefter ilden går ud, og træet bevarer sin bæreevne.

Der skal voldsom varme til for at antænde massivt træ, så det brænder helt igennem. Og når det brænder igennem, sker det langsomt og forudsigeligt.

Hverken stål eller beton er brændbart. Men når disse materialer får varme under en brand inde i huset, mister de deres bæreevne: Stål smelter, og beton smuldrer.

Bygningsreglementet muliggør træhuse over fire etager, men det er ikke nemt at få tilladelse

Lovgivning og byggetraditioner har i flere hundrede år stræbt efter mindre brug af brændbare materialer. De tidlige bygningsreglementer – først lokale for store byer, senere nationale – foreskrev teglsten og andre ubrændbare materialer til kritiske bygningsdele. Til mindre kritiske bygningsdele var foreskrevet træ. Det blev senere tid til brandtekniske klassifikationer, som ikke tager udgangspunkt i bestemte materialer, men i stedet definerer de ønskede egenskaber.

Kolonnaden på Amalienborg er lavet af træ. Foto: Kenneth Sørensen

Siden 2004 har Bygningsreglementet stillet funktionsbaserede brandkrav, og de konkrete brandtekniske klassifikationer er ikke lovkrav i sig selv. Bygningsreglementet justeres jævnligt, men de overordnede funktionskrav ligger fast:

Bygninger skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer ved brand og acceptable forhold for redning af erhvervsmæssigt dyrehold. Brandsikkerheden skal opretholdes i hele bygningens levetid.

Det skal dokumenteres, at bygningen overholder brandkravene, og at der er udført kontrol i design-, projektering- og udførelsesfasen. Bygningsreglementet beskriver en række præ-accepterede løsninger for brandsikring. Når man bruger disse løsninger, er Bygningsreglementets brandkrav i mange tilfælde som overholdt.

Der er dog endnu ingen præaccepterede løsninger for træbyggerier over fire etager.

Præaccepterede løsninger skal omfatte etagebyggeri af træ

Hvis etagebyggeri af træ skal fremmes i Danmark, behøves et mere ligeværdigt udgangspunkt sammenlignet med andre materialer: Det kræver, at der udvikles præaccepterede løsninger for brandsikring af træbyggerier over fire etager. Så længe de ikke findes, er det mere omstændeligt og dyrt at få en byggetilladelse til et højt træhus.

Forté Australien

Forté i Australien er med sine 10 etager verdens højeste beboelseshus i træ (Foto: Lend Lease)

Mange eksempler fra udlandet viser, at man kan bygge højt med bærende trækonstruktioner uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, også i lande med et brandsikkerhedsniveau som det danske. Ved projektering af højhuse med træ i Danmark bør man derfor hente erfaringer fra disse projekter, både om den overordnede brandstrategi for en bygning og detaljeret teknisk viden om fx brandbeskyttelse, samlinger og brandstop.

Det er også vigtigt at dele de kommende års danske erfaringer med brandsikring af etagebyggeri i træ mest muligt.

Fakta

Modtag gratis nyt om træ:

2 kommentarer

  1. Sara Wissendorf siger:

    Når I skriver “massivt træ” omtaler I så CLT??

  2. Jacob Honig siger:

    Du skriver at der ikke findes præaccepterede løsninger for byggeri over 4 etager. Men findes der præaccepterede løsninger for eksempelvis 2 etagers byggeri?

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×