Lovgivning forhindrer højhuse af træ unødvendigt

0

Af -

Etagebyggeri af træ er lovligt i Danmark. Men lovgivningen lægger unødvendige forhindringer for dem.

Og lovgivningen fremmer ikke byggeri, der gavner klima og miljø. Lovgivningen stiller krav til, hvor miljøvenligt en bygning skal fungere. Men ikke til, hvor miljøvenligt den er bygget. På dét punkt, i konstruktionsfasen, har træ ellers en række fordele.

At bygninger med trækonstruktioner har lave CO2-udledninger, er påvist i en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (2020).

Etagebyggeri af træ hæmmes af Bygningsreglementet

Alt byggeri i Danmark reguleres af Bygningsreglementet. Det stiller krav til, hvor godt en bygning skal fungere i driften, men kræver ikke bestemte materialer eller metoder.

Man skal blot kunne dokumentere, at bygningen fx har tilfredsstillende sikkerhed, holdbarhed og sundhed, og at den er udført efter god praksis og med egnede materialer. Dokumentationen kan fx være Eurocodes, ydeevnedeklarationer for CE-mærkede produkter og anvisninger for konkret anvendelse samt brandsikkerhed.

Formelt må man gerne bygge træhuse højere end fire etager i Danmark. Men den manglende erfaring for etagebyggeri af træ her i landet gør det i praksis meget svært at levere den dokumentation som Bygningsreglementet kræver.

Det gælder fx nye produkter som CLT, hvor der mangler eksempler, beregnings- og dokumentationsmetoder. Og det gælder brandsikring (Læs: Ingen særlig brandfare i træhuse), hvor der ikke findes præaccepterede løsninger over fire etager.

Lovgivningen kræver ikke klimahensyn i byggeriet

Opførelsen af en bygning koster samme energi og CO2-udledning som den efterfølgende drift af bygningen i hele dens levetid (Læs: Træhuse er nødvendige for klima og miljø). I alt fylder byggeriet enormt i Danmarks og hele verdens forbrug, forurening og CO2-udledning.

Men Bygningsreglementet stiller kun energi- og miljøkrav til driften. Fx skal bygningen undgå unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning. Her er dansk byggeri allerede meget langt.

Bygningsreglementet stiller ingen energi- og miljøkrav til opførelsen af bygningen. Det er ellers dér, træhuse kunne bidrage mærkbart til klima- og miljøpolitikken.

Et skridt på vejen er måske, at Boligministeriet i 2020 har introduceret en frivillig bæredygtighedsklasse. Målsætningen er ”på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og med bred inddragelse af byggebranchen”.

Hvis lovgivningen kræver mere bæredygtighed og mindre CO2-udledning i bygningers hele liv fra produktion af materialer til byggeri, brug, nedrivning og bortskaffelse, vil der blive bygget meget mere med træ.

Det vil også ske, hvis CO2-besparelsen ved materialevalget i konstruktionsfasen kan medregnes til at opfylde energikravene til bygningen, som hidtil kun gælder driften.

Ingen politik for forskning, udvikling, uddannelse og oplysning om træ

Danmarks bygherrer, arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og leverandører mangler tradition for og erfaringer med stort træbyggeri. Det er måske den største forhindring, for at Danmark kan udnytte træets muligheder i byggeriet, både for klima, miljø og økonomi.

Danmark har endnu ingen politik til at fremme forskning, udvikling, uddannelse og oplysning om brug af træ som en oplagt vej til en fossilfri fremtid.

Andres landes initiativer til at fremme træ i byggeriet

Rapporten Modern Tall Wood Buildings: Opportunities for Innovation opregnede politiske initiativer pr. 2016 til at fremme træ i byggeriet verden over. Blandt mange andre (fx i Japan, Australien, New Zealand) er værd at nævne:

EU

Byggevareforordningen (CPR) er ikke en direkte træpolitik, men den kan komme til at fremme træ i byggeriet. CPR introducerede i 2013 det grundlæggende krav til byggerier, at de konstrueres, opføres og nedrives, så naturressourcer anvendes bæredygtigt. Dette krav kommer til at gælde, efterhånden som det bliver en del af EU’s harmoniserede standarder på området.

Sverige

Sverige lavede allerede i 2004 en national politik for at fremme træbyggeri. Siden er nye initiativer kommet til – den seneste strategi kan ses her.

Växjös (Sydsverige) Träbyggnadsstrategi 2018 er det seneste skridt i ambition om at være Europas første moderne træby. Målene er blandt andet: Inden 2020 skal 50 procent af alt nybyggeri være træbaseret. Fra 2020 skal 50 procent af alt nybyggeri også kunne dokumentere sin klimapåvirkning. Fra 2022 skal gives prioritet til nybyggeri med mindst klimapåvirkning. Formålet er at øge brugen af træ og at lære og udvikle gennem hvert nyt projekt i træ.

UK

Hackney Borough Councils (bydel i London) Timber First-politik fra 2012 tilskynder brug af træ som første valg af byggemateriale. Et resultat er fx verdens største træbygning, Dalston Lane.

Canada

I British Columbias Wood First Initiative vedtog 53 lokalsamfund i 2014 resolutioner om at bruge træ i offentlige bygninger. I gennemsnit har provinsen årligt næsten tre milliarder canadiske dollars til investering i bygninger som hospitaler, skoler og sociale boliger.

Quebecs Wood Use Strategy for Construction (2008) sigter mod at øge brugen af træ i erhvervsbyggeri og i flerfamiliehuse samt at intensivere brugen af synlige træprodukter. Initiativet tilskynder miljøresultater og brug af træ. Byggeprojekter, der bruger træ i stedet for andre materialer og ligger inden for fem procent af prisen, vil blive overvejet på lige vilkår med øvrige projekter.

USA

Timber Innovation Act er et program, der skal fremme forskning og udvikling i konstruktion af højhuse af træ i USA.

Programmet støtter offentlig og privat uddannelse, information, forskning og udvikling, herunder teknisk rådgivning til arkitekter og konstruktører, for at accelerere brugen af træ i højhuse.

Programmet vil også intensivere renovering med træ i eksisterende bygninger i områder med stor arbejdsløshed for at skabe job i yderområder.

Finland

Den finske regering lancerede i 2011 et nationalt træbyggeprogram med fokus på at nedbringe CO2-aftrykket fra byggeriet. Programmet har til formål at øge især højhusbyggeri, offentligt byggeri og haller af træ.

Finland har således stimuleret træbyggeriet politisk igennem mange år. Den gældende politik er samlet her.

Frankrig

Frankrig iværksatte i 2007 et projekt kaldet ”Grenelle de l´Environnement” som skal bekæmpe klimaændringer, blandt andet gennem et dekret for at fremme brugen af træ i byggeriet. I 2020 blev det meldt ud, at nybyggede, offentlige bygninger fra 2022 skal bestå af mindst 50 procent træ eller andre biobaserede materialer.

Modtag gratis nyt om træ:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×