Mange fyrer korrekt, få fyrer forkert

0

Af -

Tags:

Fyrbøderens adfærd til gennemsyn

Med målet om at finde ud af hvorfor så mange fyrer forkert og på baggrund af dette, finde løsninger til at undgå forkert fyring, udførte Miljøstyrelsen i fyringssæsonen 2008/2009 en brugerundersøgelse af bruger- og leverandøradfærd i Danmark.

Brændeovn

De fleste fyrer korrekt og kun få fyrer forkert. Det er det positive resultat af Miljøstyrelsens undersøgelse af brændeovnsbrugeres fyringsadfærd (Foto: Miljøstyrelsen)

Undersøgelsen involverede både brugere, forhandlere, skorstensfejere, brændesælgere og myndigheder og blev gennemført med hjælp fra det brændespecialiserede ingeniørfirma Ignéco.

Undersøgelsens resultater er netop offentliggjort af Miljøstyrelsen.

Positiv overraskelse

Den positive overraskelse er rapportens hovedkonklusion: ”Mange fyrer korrekt, få fyrer forkert”.

Et resultat er også, at de som fyrer forkert er nemme at spotte, fordi skorstensfejerne ved, hvor de bor. Dermed kan myndighederne ved en proaktiv indsats reducere forkert fyring til et minimum og i øvrigt sætte målrettet ind med sanktioner overfor de få, som fortsætter med at fyre forkert.

Miljøbevidst ansvar

Efter undersøgelsen står det også klart, at ”hygge” er brændeovnsbrugernes alfa og omega – mere end økonomien. Samtidig viser det sig, at brugerne er meget miljøbevidste og viser ansvar ved i stor udstrækning at følge de 4 enkle fyringsråd:

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for rigelig luft
  • Fyr kun lidt ad gangen
  • Tjek at skorstensrøgen er usynlig

Ved at følge de 4 enkle råd, som du bl.a. kan læse mere om i Træ.dk’s brændetema, kan miljøpåvirkningen og luftforureningen nemlig reduceres væsentligt.

Den største udfordring

At fyre med rent og tørt træ – er en af de store udfordringer. De andre punkter har primært med betjeningen af ovnen at gøre. Derfor havde undersøgelsen også fokus på brændet og håndteringen af dette ved at interviewe brugere, forhandlere, skorstensfejere og myndigheder.

Hovedkonklusioner

Miljøstyrelsen trækker konklusionerne op:

Majoriteten af brændeovnsbrugerne i undersøgelsen fyrer helt korrekt, og har styr på processen og stor viden om området.

Skorstensfejeren er en vigtig spiller

Samme udlægning giver skorstensfejerne – der er enkelte brugere, som ikke fyrer korrekt, men majoriteten har styr på brændefyringen.

Gå efter de få, som fyrer forkert

Der kan sættes direkte ind overfor de egentlige miljøsyndere ved at bruge skorstensfejere mere aktivt, eventuelt ved at øge tilsynsfrekvensen overfor de brugere, som fyrer forkert.

Enkelte brugere fyrer med affaldstræ, reklamer etc. i mindre mængder men ikke som primærbrændsel. Det er vurderingen, at øget information vil reducere dette problem, men det er ikke realistisk at tro, at man kan komme det helt til livs.

Vådt brænde er et problem, som kan løses

Der sælges mange brændetårne med vådt brænde, som ikke er fyringsklart. Der bør stilles krav til forhandlerne om tydelig mærkning af dette brænde, så det ikke ender i ovnen, før det er tørt – typisk ½ – 1 år efter indkøb.

Meget arbejde = Meget hygge

Hyggemomentet er helt vitalt for brugerne, som gerne anvender rigtig meget tid på at håndtere brændet.

Det er vigtigt at have for øje i forbindelse med informationskampagner eller andre indgreb på området, da det altså ikke kun er økonomi og miljø, som styrer brugernes adfærd på området.

Kilde: Miljøstyrelsen.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×