Nordlige skove mistrives i et varmere klima

0

Af -

Naturens reaktion på den globale opvarmning er emne for stadig debat. En netop offentliggjort artikel i tidsskriftet Earth Interactions tilføjer nye nuancer til debatten, idet tundraområderne nord for 50°N tilsyneladende florerer, mens skovområdernes vækstsæson bliver kortere. Det overrasker forskergruppen bag studiet.

Fotos og fotosyntese

Ved at sammenligne farven af forskellige vegetationstyper på satellitbilleder, taget gennem 22 år, har forskere undersøgt den samlede mængde fotosyntese af landområder på høje nordlige breddegrader. Grønne nuancer på billederne tyder på høj fotosyntese-aktivitet og sund vegetation, mens brunere nuancer tyder på det modsatte.

Forskerne Andrew Bunn og Scott Goetz fra Woods Hole Research Center har kigget på alle landmasser nord for 50°N (det svarer til nord for Frankrig) med undtagelse af Grønlands gletschere og havde på forhånd defineret vækstsæsonen som perioden maj til august.

Skovene skranter

De to forskere har fundet ud af, at tundraen, hvor kun de øverste jordlag er tøet op om sommeren, reagerer som forventet i et varmere klima. Den får en længere vækstsæson og bliver generelt mere grøn.

Skovdækkede områder på de høje nordlige breddegrader reagerer derimod anderledes end tundraen på den globale opvarmning, hedder det i artiklen. Vækstsæsonen i skovområderne bliver kortere. Mens fotosynteseaktiviteten i skovområderne er øget i de første ca. 2 måneder, falder aktiviteten i de sidste 2 måneder. Det ses på satellitbillederne ved at vegetationen får brunere nuancer.

Skovene reagerer hurtigt på klimaændringer

“I stedet for en systematisk tiltagende primærproduktion på de højere breddegrader i takt med en stigende temperatur, ser vi en mere nuanceret og overraskende hurtig respons på klimaændringer. Vi kunne godt tænke os at vide, om de tendenser fortsætter med skovreduktion til følge, eller vil skovene på en eller anden måde kunne tilpasse sig,” siger seniorforsker Scott Goetz. Derfor ser forskerne med spænding frem til at følge udviklingen via satellitbillederne.

”Vi tror at dette er en del af det første bevis for at væksten i nordlige skove går tilbage efter en hurtig spurt pga. varmen. Årsagen til nedgangen er endnu ikke sikker, men anden forskning tyder på øget tørke som en sandsynlig årsag. Den observerede opvarmning og tørke er i overensstemmelse med forudsigelser baseret på klimamodeller for regionen,” tilføjer Scott Goetz.

Europæiske skoves sundhed

Hvert år gennemfører ICP Forests, et program under FN, et omfattende sundhedstjek af de europæiske skove. Undersøgelsen viste i 2004 og 2005 en øget afløvning for de fleste træarter. Dette kan skyldes den ekstreme tørkesituation som ramte Centraleuropa sommeren 2003. Udover vandmangel, resulterede tørken også i store angreb fra barkbiller.

Der er stadig mere nåleskov end løbskov i Danmark selvom andelen af nåletræ er faldet siden sidste skovtælling.

Skovene i nord får det sværere hvis klimaet bliver varmere mener to forskere.

Massetilvækst er en anden indikator for skoves sundhed. Men her peger målinger på at de europæiske skove har fået det bedre igennem de senere år. Tilvæksten er øget op til 25% igennem de seneste årtier. Denne tilvækst skyldes sandsynligvis en kombination af bedre skovdyrkning, øget temperatur, øget CO2-koncentration og kvælstofnedfald. Desuden er problemet med sur nedbør blevet reduceret.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×