Ny rapport: Det er klimaklogt at bygge i træ

0

En ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut påviser, at bygninger med trækonstruktioner er de mest klimavenlige – hvis der vel at mærke også bliver truffet fornuftige valg i resten af bygningen.

Af -

En ny rapport om nybyggeris klimaaftryk har netop set dagens lys.

Det er BUILD (tidligere SBi) på Aalborg Universitet, der på foranledning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har analyseret 60 bygningscases opført fra 2013 til 2021 ved hjælp af livscyklusanalyser (LCA’er), og resultatet taler sit klare sprog:

Bygninger med bærende dele er af træ har et lavere klimaaftryk end gennemsnittet.

Det fortalte seniorforsker Harpa Birgisdottir, som har stået i spidsen for projektet, til Folketingets boligudvalgs høring om bæredygtigt byggeri i træ. Her gennemgik Harpa Birgisdottir rapporten og dens resultater og anbefalinger til fremtidens byggeri, hvor klimabelastningen skal begrænses for at nå i mål med ambitionerne om en markant reduktion i Danmarks – og byggebranchens – udledning af drivhusgasser.

Og uanset om man kigger på bygningerne i et 50- eller et 80-årigt perspektiv, så er klimabelastningen fra byggematerialerne to-fire gange højere end fra driften, viser analysen.

Stort besparingspotentiale i materialevalg

Byggebranchen står for cirka 40 % af Danmarks CO2-udledninger, og det har længe været et kendt – men måske lidt overset – faktum, at materialer og byggeproces belaster miljøet mere end driften, når vi bygger nyt. Den kendsgerning kaster rapporten som nævnt nyt lys på.

For som rapporten viser, er der et stort potentiale for CO2-besparelser ved at vælge de byggematerialer, der er mest skånsomme overfor klimaet – og det gælder, uanset hvilken slags bygning, man står overfor.

”Det har overrasket mig, at der gennemsnitligt ikke er forskel i klimabelastningen for de bygningstyper, vi har undersøgt. Per kvadratmeter er medianværdien nogenlunde den samme for enfamiliehus, rækkehus, etageboligbyggeri og kontor. Men indenfor hver type, er der en stor forskel – og derfor et stort potentiale i at opnå reduktioner”, fortæller Harpa Birgisdottir.

Træ er ingen garanti

Ud af de 60 undersøgte bygninger var ni bygget med træ i konstruktionen, og det er bemærkelsesværdigt, at hele fem af dem placerede sig blandt de ti mindst klimabelastende bygninger – heraf  to helt i top.

Det er måske ikke så overraskende, at træ klarer sig godt i forhold til mere klimatunge materialer. Træ er som bekendt vokset op på en diæt af sollys, vand og CO2 – det kræver trods alt noget mere at producere andre byggematerialer.

Netop derfor vil nogle nok lige kigge en ekstra gang, når man i rapporten ser, at to af træbygningerne ligger og roder nederst i hierarkiet som del af den mest klimabelastende tredjedel.

»Det viser, at man kan ødelægge et godt udgangspunkt ved at træffe ufornuftige valg i andre dele af bygningen«, sagde Harpa Birgisdottir til Folketingets høring og tilføjer over for Træ.dk, at den store forskel i klimabelastningen indenfor hver kategori viser, at der ikke er nok fokus på at bygge nøjsomt og optimere materialeforbruget i bygningerne.

Men der er håb om, at det vil ændre sig fremover.

Skal bane vej for fremtidens byggerier

Med den nye rapport i hånden har branche og beslutningstagere fået et nyt, godt værktøj, forklarer Harpa Birgisdottir:

”Rapporten kan bruges som pejlemærke for fremtidens byggerier, lige præcis som klimapartnerskaberne nu har valgt at foreslå. Her kan forskellige aktører så vælge sit ambitionsniveau. Klimapartnerskaberne har fx foreslået vores nedre kvartil som kravniveau for klimabelastningen i frivillig bæredygtighedsklasse fra 2021. Det er forholdsvis ambitiøst – men bygherrer, kommuner og så videre kan også vælge at være endnu mere ambitiøse, hvis de ønsker det”.

Fakta

Rapporten ”SBI 2020:04 – Klimapåvirkning fra 60 bygninger – Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger” skal skabe et større vidensgrundlag om bygningers klimabelastning, som kan benyttes til udvikling af referenceværdier for bygninger.

En fælles reference kan danne grundlag for udbudskrav, offentlig regulering eller andre former for benchmarking.

Rapporten er udarbejdet på foranledning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som led i et øget fokus på blandt andet den miljømæssige bæredygtighed.

De 60 cases, som analyseres i rapporten, er det største antal bygnings-LCA’er, der til dato er indsamlet i Danmark.

Modtag gratis nyt om træ:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×