Nye brandbestemmelser gir nye muligheder for træbyggeriet

0

Af -

Nye brandbestemmelser giver helt nye udviklingsmuligheder

Erhvervs- og Boligstyrelsen er nu klar med de nye regler  der giver helt nye udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet for byggeriet uden at sætte brandsikkerheden over styr.

Flere frihedsgrader

De nye regler betyder, at virksomhederne ikke længere skal udføre brandsikring på én bestemt måde og efter detaljerede krav, men får større frihed til selv at afgøre, hvordan brandsikring skal ske mod at dokumentere, at sikkerheden er i top.

Dermed er der lagt op til en betydelig modernisering af de eksisterende bestemmelser, som skal give byggeriet og byggeriets leverandører større fleksibilitet og langt bedre udviklingsmuligheder.

De nye brandbestemmelser træder i kraft den 1. juni 2004. Der vil være en overgangsperiode på et halvt år, hvor både de hidtidige og de nye bestemmelser kan anvendes.  Lovteksten kan ses på www.retsinfo.dk.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Der er udarbejdet en eksempelsamling om brandsikring som skal lette overgangen fra de gældende udførelseskrav i forbindelse med brandsikring i Bygningsreglement 1995, til den funktionsbaserede metode.

Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri og indeholder eksempler på hvordan brandbestemmelser kan opfyldes.

Samlingen koster 140 kr og kan købes på www.bygnet.dk. Eksempelsamlingen forventes udgivet i uge 16

Om reglerne:

  • De gældende regler stiller krav om én bestemt måde at gennemføre brandsikringen på. De nye regler beskriver hensigten og målet med bestemmelsen funktionsbaserede bestemmelser – men ikke hvorledes bygningen i detaljer skal udføres.
  • For at lette overgangen fra de gældende regler til de nye, er der udarbejdet 2 hjælpeværktøjer: En eksempelsamling om brand-sikring af byggeri og en information om brandteknisk dimensionering.
  • De nye funktionsbaserede bestemmelser indebærer valgfrihed til at dokumentere, at byggeriet er brandsikkert enten ved anvendelse af eksempelsamlingen med udgangspunkt i de hidtil gældende bestemmelser eller på grundlag af en brandteknisk dimensionering.
  • På kort sigt forventes det, at eksempelsamlingen vil blive anvendt på alle almindelige byggeopgaver, og den brandtekniske dimensionering vil blive anvendt på store bygninger som teatre, storcentre eller store sportsarenaer.
  • På længere sigt forventes de nye muligheder også at vinde indpas i mere almindelige byggeopgaver. Hvis man f.eks. i et etageboligbyggeri vil bygge mere fleksibelt, så lejlighedsstørrelser kan variere afhængigt af behovet hos nabofamilier, så kan det tænkes, at brug af boligsprinkleranlæg kan være et alternativ til det nuværende krav om en vis stor brandsikkerhed af væggen mellem to lejligheder.
  • De nye brandkrav hænger godt sammen med de netop indførte europæiske brandklassifikationsstandarder for byggevarer. Det er nu nemmere at vælge mellem et langt større udvalg af byggevarer i hele Europa. Den fælles branddokumentation for europæiske byggevarer gør det muligt at kombinere disse på mange forskellige måder, når man skal opfylde de nye brandbestemmelser. De mange kombinationsmuligheder medvirker således også til øget konkurrence på byggevarer.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×