Hvad koster lindealléen på Frederiksberg Allé

0

Hvordan værdisætter man træer der står midt i byen? Træproduktion er ikke just træernes største værdi, men hvordan sætter man træernes herlighedsværdi?

Af

Værdisætning af træer

Kunne du forestille dig opløbet af Post Danmark Rundt på Frederiksberg Allé uden lindetræerne som kulisse?

Træerne i byen er ofte med til at skabe et smukkere byrum. Men hvad er den slags træer egentlig værd? Det er der nogen der har regnet på.

Kom med et bud!
Hvor meget tror du træet på billedet øverst er værd?

Det er en næsten 50-årig enlig og sund lind der står på Danas Plads der hvor  Danasvej krydser H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg.

Hvordan vurderer man egentlig værdier af den slags træer. I traditionel produktionsværdi er det nok nærmest intet værd. Alle de småknubs af knivskær (I love …) som træet har fået gennem tiden, har uden tvivl sat sine spor i veddet. Så træet ender nok ikke på et savværk. Men mon ikke det har værdi for passagererne i linie 3 eller for ejeren af træet?

Jo, det har det og det er bl.a. derfor man har lavet en ny norm for værdisætning af træer.

Formlen på prisen

Formlen for beregningen af værdien er:

      Træets værdi = basisværdi * sundhed * placering * alder

Og det betyder at lindetræet på Frederiksberg er 45.600 kr. værd.

Hvis du håber på at købe træet så tøv en kende, for værdisætning har primært noget med erstatningsberegning at gøre. Dvs. hvis en billist skulle finde på at torpedere træet en lørdag aften, så kan han komme til at slippe 45.600 kr. for udåden.

Normen er lavet til træer uden for produktionsøjemed – solitære træer eller træer i grupper, rækker eller alléer. Den kan bruges til flerstammende træer, men ikke til egentlige buske. Normen bør heller ikke bruges til træer med særlig status, historisk værdi eller som er botaniske eller vegetationsøkologiske sjældenheder. Disse træer bør sammenlignes med kulturmindemærker eller særegne naturområder, plante- og dyrearter.

Enkel matematik

Her ser du eksemplet fra lindetræet på Danas Plads:

Værdisætning af træer

 

 

Værdisætningen tager udgangspunkt i en basisværdi. Det er værdien for at etablere et planteskoletræ reguleret i forhold til det skadede træs størrelse. Basisværdien korrigeres i forhold til træets sundhed, placering og alder. Altså:

Træets værdi = basisværdi x sundhed x placering x alder.

Metoden bygger på logiske ræsonnementer omsat i et målbart system, men lad dig ikke snyde af de smukke formler; der er masser af subjektiv vurdering med i spillet. Brug af modellen er derfor heller ikke for lægfolk. Den er for fagfolk som bør sætte sig grundigt ind i modellen og træers aldre før de bruger modellen.

Gennemgang af modellen

Basisværdi

Basisværdien har udgangspunkt i prisen for at etablere et planteskoletræ. Man tager altså udgangspunkt i samme art/klon og et træ med 18-20 cm stammeomfang. Etableringen omfatter også indkøb, plantning og pleje i op til 5. år.

Træet fra planteskolen forudsættes af være i optimal sundhedsmæssig stand. Det betyder at faktoren sundhed i bedste fald kun kan bevare basisværdien, men ofte vil sænke den. Når man vurderer sundheden, er udgangspunktet træets aktuelle tilstand bortset fra skaden, ikke artens generelle og genetisk bestemte sundhed.

Placering

Træets placering kan både hæve og sænke træets værdi. Placeringen kan fremhæve træets positive egenskaber og dæmpe de dårlige – eller omvendt i relation til bl.a. vegetationsøkologisk tilpasning, arkitektur, æstetik, synlighed og miljø.

Alder

Aldersfaktoren sørger for at sænke træets værdi. Jo færre år tilbage jo færre år at leve i.  Aldersfaktoren træder i kraft når træet passerer halvdelen af sin forventede levealder. Den vil i begyndelsen kun svagt afbøje træets værditilvækst, men senere sænke træets reelle værdi.

Hvem sætter normen

Normen er udarbejdet af en faglig arbejdsgruppe og vedtaget af otte grønne organisationer. Sigtet er at opnå en ensartet retspraksis hvor skader på træer tilgodeses med erstatninger der både er rimelige og realistiske.

’Værdisætning af træer’  hedder det hæfte som er udgivet af Dansk Træplejeforening, Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Det Danske Haveselskab, Have & Landskabsrådet, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, Skov & Landskab, Stads og Kommunegartnerforeningen.

Hæftet er på 32 sider  med forklaring, skema og eksempler. Det kan købes på www.danskeanlaegsgartnere.dk for 156,25 kr. incl. moms.

 

VAT 03

 

 

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

Modtag vores nyhedsbrev

Vil du have seneste viden om træ?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Jeg accepterer at trae.dk må opbevare mit navn og email, overføre det til mailplatformen Mailchimp, samt sende mig information og nyheder via e-mail.