Rekordhugst i de danske skove i 2007

0

Af -

Hugsten i 2007 satte ny rekord for et normalt år, det vil sige et år uden store stormfald. Hugsten er hele 9% større end den hidtidige rekord fra 2006 på 2,36 millioner m3. Det viser den seneste hugstopgørelse fra Danmarks Statistik.

Basis for større udnyttelse

”Selv om hugsten er rekordstor, er den stadig kun halvt så stor som skovenes tilvækst. Der er altså basis for at udnytte endnu mere af de danske skoves træ i fremtiden – til gavn for klimaet og Danmarks CO2-regnskab” skriver Dansk Skovforening.

Hugsten i Danmark 1985-2007

Figur 1 Hugsten i de danske skove 1985-2007. Hugsten i 2000 og 2005 var stor pga. stormfald. Hugsten i 2007 er den største hugst i mange år uden påvirkning af stormfald.

Interessante detaljer

Bag rekordtallet gemmer sig interessante detaljer:

Gavntræ

  • Det er en rekordstor produktion af gavntræ fra nåleskovene til videre forarbejdning i træindustrien (1,30 millioner m3) der har trukket hugsten op (se figur 2).

Brænde

  • Produktionen af brænde og andet træ til energi er, overraskende, faldet i forhold til 2006: 1,11 millioner m3 blev hugget i 2007 mod 1,16 millioner m3  året inden. Skovene står for 1/3 af hele Danmarks produktion af vedvarende energi, og det er mere end sol, vind og jordvarme tilsammen, ifølge Energistyrelsens energistatistik.

Biologisk tilvækst

  • Hugsten er stadig langt mindre end de danske skoves biologiske tilvækst som Skov&Landskab, Københavns Universitet, har beregnet til cirka 5 millioner m3 træ om året. Så der kommer stadig mere og mere træ i Danmarks skove hvert år.
Fordeling af hugsten i Danmark 1985-2007

Figur 2 Fordelingen af hugsten 2007 på træprodukter. “Gavntræ” omfatter alt træ der ikke brændes, det vil sige træ til fx tømmer, spånplader og papir.

Privatskovbruget glæder sig

Hos Dansk Skovforening glæder man sig over det høje aktivitetsniveau i skovbruget med at levere træ til træindustrien, men gør samtidig opmærksom på det yderligere potentiale for at udnytte skovenes ressourcer, både i form af gavntræ og træ til energiformål.

Opfordring til regeringen

Derfor opfordrer Dansk Skovforening den danske regering til at tage yderligere initiativer der kan fremme Danmarks udnyttelse af skovenes energitræ til gavn for klimaet og Danmarks CO2-regnskab.

Skovforeningens tidsskrift ”Skoven” bragte denne uddybning af tallene bag skovenes hugst i 2007.

Kilde

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×