Tags:

Skovhugsten i Danmark faldt i 2008

0

Hugsten i de danske skove i 2008 blev på knap 2,4 mio. kubikmeter. Det er 7 pct. mindre end i 2007.

Af -

Produktion af træ var 7 pct. mindre end i 2007

Hugsten af træ i de danske skove blev i 2008 knap 2,4 mio. kubikmeter, hvilket er 7 pct. mindre end i 2007.

Det viser en nyligt offentliggjort rapport fra Danmarks Statistik.

Størst nedgang for gavntræ

Nedgangen i forhold til 2007 er et resultat af, at produktionen af gavntræ, træ til videre forarbejdning, faldt med 10 pct., mens der var et fald for træ til energiformål på 4 pct.

Inden for de seneste ti år er hugsten i 2000 og 2005 stadig den største som følge af stormfald.

Stort fald for nåletræ, mindre stigning for løvtræ

Omkring 80 pct. af hugsten var nåletræ, mens løvtræ tegnede sig for de resterende 20 pct.

Mængden af nåletræ blev 10 pct. lavere end året før, hvorimod hugsten af løvtræ steg med 3 pct.

Den største del af hugsten var i Jylland med 70 pct. Øerne stod for 30 pct., hvilket er en lille stigning i forhold til 2007, hvor tallet var 28 pct.

55 pct. som gavntræ, 45 pct. som brændsel

I 2008 udgjorde hugsten af træ til videre forarbejdning 55 pct., mens træ til energi-produktion, herunder brænde, udgjorde 45 pct. I 2007 var forholdet 57-43.

Kort-tømmer, der anvendes i byggesektoren, tegnede sig for en nedgang på 15 pct., hvilket er hovedårsagen til faldet i gavntræ.

Hugsten i skove og plantager efter anvendelse, 2008. Kilde: Danmarks Statistik.

Løvtræ som brænde, nåletræ til varmeværker

Hugsten i 2008 på 1,1 mio. kubikmeter træ til brændselsformål er fordelt med 29 pct. til brænde og 71 pct. som energitræ i form af henholdsvis flis og rundtræ.

Træ til brænde består primært af løvtræ, mens energitræ derimod hovedsageligt er nåletræ.

Mere information

Mere detaljerede resultater for 2008 kan ses på Danmarks Statistiks hjemmeside under www.dst.dk/stattabel/1023 hvor fordelingen mellem Jylland og Øerne, landsdele og regioner, samt opdeling af hugsten efter ejerforhold i perioden 1990 og frem er specificeret.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×