Tags: ,

Skovrådet: Syv anbefalinger til at fremme grøn omstilling

0

Skovrådet har afleveret syv konkrete anbefalinger til miljøminister Lea Wermelin (S) til, hvordan bæredygtig produktion af dansk træ kan bidrage til den grønne omstilling.

Af -

11 interesse- og brancheorganisationer har siden sommeren 2021 arbejdet på en række anbefalinger til, hvordan skoven og dens produkter kan bidrage til den grønne omstilling.

Arbejdet har nu udmøntet sig i syv konkrete anbefalinger, som rådet netop har overleveret til miljøminister Lea Wermelin (S).

”På et tidspunkt, hvor skovenes bidrag til den grønne omstilling aldrig har været vigtigere, og i en tid hvor synspunkter i den offentlige debat ofte polariseres, glæder det mig, at samtlige Skovrådets interesse- og brancheorganisationer har arbejdet konstruktiv for, at vi kunne nå frem til en række konkrete anbefalinger. Det tjener alle involverede til ære,” siger Skovrådets formand, Carsten With Thygesen i en pressemeddelelse.

Anbefalingerne kommer på et tidspunkt, hvor der globalt forventes en stigende efterspørgsel efter træ, og hvor det er vigtigt, at dansk træproduktion foregår dokumenterbart bæredygtigt.

Anbefalingerne omfatter i ikke prioriteret rækkefølge:

  • Registrering af naturmæssig særlig værdifuld skov på private arealer. (§25 registrering).
  • Etablering af national tilskudsordning til kortlægning af skovressourcen og registrering af naturværdi-er på private og kommunale arealer.
  • Oplysningskampagne om øget produktion af bæredygtigt træ.
  • Mål for mængden af certificeret bæredygtigt træ som skal produceres/leveres fra danske skove.
  • Afsætning af midler til øget forskning i forhold til klimaforandringernes påvirkning af skov.
  • Midler til rådgivning af skovejere om skovenes robusthed og tilpasningsevne ift. klimaforandringer.
  • Kortlægning af træproduktion og internationale træstrømme for danske træforbrugende industrier.

Læs hele rapporten med anbefalingerne her

Fremme af grøn omstilling

På forsyningssiden har Skovrådet undersøgt og drøftet både nuværende og fremtidige rammer for produktion af bæredygtigt dansk træ, herunder hvordan produktion af dokumenterbart bæredygtigt træ fremmes ved øget brug af certificering.

På anvendelsessiden har Skovrådet givet en række eksempler på nyere teknologier og anvendelsesformer af træ, som forventes at kunne fremme den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst hvordan biomasse, som i dag anvendes til energiproduktion, i fremtiden i højere grad kan benyttes til nye og mere værdiskabende formål samt hvordan træ i højere grad kan indgå i en cirkulær økonomi.

Unik klimagevinst i skove

Skovene formår at opfylde mange formål på én gang herunder at optage CO2, mens de producerer træ, og hvor der sker en lagring af kulstof i skoven og senere i træprodukter. Skovene har således en række unikke fordele ift. til andre grønne løsninger.

”Træ kan indgå i mange forskellige nye og innovative produkter og Skovrådet har også haft fokus på, hvordan produkter med længere levetid kan fremmes, så kulstof lagres så længe som muligt, og skovbruget bedst muligt bidrager til den grønne omstilling,” siger Carsten With Thygesen.
Skovrådets arbejde blev iværksat 28. juni. Med dagens overlevering imødekommer Skovrådet miljøminister Lea Wermelins ønsker om, at der i indeværende år skulle leveres konkrete anbefalinger på området.

Miljøminister Lea Wermelin lagde ved overleveringen blandt andet vægt på Skovrådets evne til endnu engang at bidrage konstruktivt til en aktuel dagsorden i skovsektoren.

”Vi befinder os midt i både en klimakrise og en biodiversitetskrise, hvor tusindvis af arter er i fare for helt at forsvinde herhjemme. For at vende udviklingen spiller de danske skove en afgørende rolle. Det gælder også i den grønne omstilling, og jeg ser også her frem til at læse Skovrådets anbefalinger til at fremme skovbrugets bidrag i dét arbejde,” siger Lea Wermelin.

Kilde: Skovrådet

Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af miljøministeren i henhold til § 47 i Skovloven.

Skovrådet har til opgave

1) at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove,

2) at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål
af betydning for skovene eller lovens administration og

3) at følge udviklingen i skovene og lovens administration.

Formanden udnævnes af miljøministeren. Rådet skal i øvrigt bestå af medlemmer, der udnævnes af miljøministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger
og organisationer med interesse inden for lovens område.

Rådet består af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL og fra tre institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Læs mere på Skovrådet.dk

Fakta

Modtag gratis nyt om træ:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×