Skovstatistik 2020: 632.711 hektar og masser af andre tal fra de danske skove

1

Den nye skovstatistik viser blandt andet, at skovarealet er steget en smule, mens skovenes CO2-lager er øget med 1,2 millioner CO2-ækvivalenter per år de seneste 10 år.

Af -

Tags: ,

Den nye udgave af den årlige skovstatistik er udkommet og med den et rent slaraffenland af tal og information om skovenes biodiversitet, sundhed, produktivitet og meget mere – lige til at dykke ned i for træ- og skovnørder.

Danmarks skovareal er opgjort til 632.711 hektar, hvilket svarer til 14,7 procent af landets areal – det er stort set det samme som sidste år. Ifølge Danmarks Nationale Skovprogram skal skovlandskaber dække 20-25 procent af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede.

Udviklingen i Danmarks Skovareal. “Andet” omfatter midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer i skov. Skraverede arealer viser forskellen mellem opgørelserne ud fra de tidligere skovtællinger og en senere kortlægning ud fra satellitbilleder.

Løvtræer fylder mest blandt bevoksninger på skovarealet, nemlig 44 procent, mens nåleskov tegner sig for 36 procent. En mindre del er dækket af blandede løv- og nåleskovsbevoksninger (10 procent). Juletræer og arealer med pyntegrønt optager 5 procent af skovarealet, mens midlertidigt ubevoksede arealer samt hjælpearealer i skov (brandbælter, læggepladser m.m.) begge optager 2 procent.

Fordeling af skovarealet til arter og artsgrupper. Fordelingen er lavet ud fra en proxy for arternes andel af bevoksningernes kronedække.

Fra opgørelserne af skovressourcerne begyndte i 1881 og frem til år 1900, har nåletræsandelen i skovene været stigende, men herefter er udviklingen vendt, og der er i dag lige så stor andel med løvskov som ved skovtællingen i 1907.

Skoven er et vigtigt kulstoflager

Skovenes lager og optag af kulstof er vigtige indikatorer for bæredygtig skovdrift i en klimamæssig sammenhæng.

Det samlede kulstoflager i skovenes levende vedmasse (stammer, grene og rødder samt nåletræernes levende nåle) er 42,2 millioner tons kulstof, svarende til 67 tons per hektar.

Skovene har siden 1990 øget lageret af kulstof i træernes levende biomasse med 14,4 tons, hvilket svarer til at fjerne 52,7 millioner tons CO2 fra atmosfæren.

Af skovenes samlede kulstoflager i levende biomasse er 60 procent lagret i løvtræ, mens 40 procent er lagret i nåletræ.

Målinger viser, at vedmassen i skovene er steget med 1,2 millioner kubikmeter per år gennem de seneste 10 år. Udtrykt i CO2-ækvivalenter svarer det til en årlig forøgelse af skovenes CO2-lager med 1,2 millioner tons.

Skovenes produktion og beskæftigelse

Skovbrugets bidrag til Danmarks BNP er på 2,3 milliarder kroner, mens produktionsværdien af skov er 1,6 milliarder.

Skovbruget beskæftiger omkring 5.700 personer med skovbrug of skovforvaltning. Hertil kommer ansatte i associeret træ- og papirindustri. Antallet af beskæftigede i skovsektoren har været stabilt over mange år, mens der er sket et fald i antallet af beskæftigede i savværks- og papirindustrien.

Beskæftigede i den danske skovsektor (Statistikbanken.dk/NABB69)

Dyk selv ned i tal og tabeller i Skovstatistik 2020.

Kilde: Skovstatistikken 2020

Skovstatistik 2020

Skovstatistik 2020 er bygget op om de seks pan-europæiske kriterier for bæredygtig skovforvaltning:

 1. Skovressourcer og kulstof – Bevaring og passende forøgelse af skovressourcerne og deres bidrag til globale kulstofcykler
 2. Skovsundhed – Bevaring af økosystemers sundhed og stabilitet
 3. Skovenes produktive funktioner – Bevaring og fremme af skovenes produktive funktioner (træ og andet)
 4. Biodiversitet – Bevarelse, beskyttelse og passende forøgelse af biologisk diversitet i skovøkosystemer
 5. Skovbrugets beskyttende funktioner – Bevaring og passende forbedring af skovenes beskyttende funktioner (særligt jord og vand)
 6. Socioøkonomiske funktioner og betingelser – Understøttelse af andre socioøkonomiske funktioner og betingelser

 

De data, der ligger til grund for statistikken er hovedsagelig indsamlet som den del af Danmarks Skovstatistik, der er en stikprøvebaseret opgørelse af de danske skove.

Skovstatistik 2020 er udarbejdet for Miljøstyrelsen af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Kilde: Skovstatistikken 2020

Modtag gratis nyt om træ:

En kommentar

 1. Kay Skyt siger:

  Det er dejligt at vores skovproduktion stiger, og at der er brug for dansk gavntræ, men det er meget deprimerende at høre et 75.000 ha af veldrevet statsskov skal forfalde, og at der bliver grebet ind med ringning og sprængning af mindst 3.500 træer.
  Håber TRÆ.DK har kræfter til indsigelse overfor miljø ministeren og får standset denne vandalisering af skovene.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×