State of the World’s forests 2011

0

I FAO’s rapport stilles der denne gang skarpt på den globale skovressource, hvordan der kan udvikles en bæredygtig skov og træindustri, skovenes relation til klimaændringer, samt skovenes lokale værdi.

Af -

Tilstandsrapport for verdens skove

FAO’s store rapport om skovenes globale tilstand udkommer hvert andet år.

I 2011 er rapportens tema, at rejse bevidsthed og forståelse for skove og skovbrug, med særlig fokus på fire centrale områder i anledningen af FN’s Internationale Skovår:

  • Regionale tendenser for skovressourcen
  • Udvikling af bæredygtig skov- og træindustri
  • Klimaændringer – bekæmpelse og tilpasning
  • Skovenes lokale værdi

 

State of world forests 2011

State of the worlds forests 2011, rapportens forside

 

Regionale tendenser for skovressourcen

Rapporten konkluderer at verdens tab af skov fortsat foregår i et alarmerende tempo, selvom hastigheden er mindsket. Indskrænkningen af det globale skovareal er således faldet fra godt 8 millioner hektar om året i 1990’erne, til godt 5 millioner årligt i de seneste 10 år. Rapporten siger også at der er stor variation mellem verdens skovområder. I nogle regioner stiger skovarealet, mens det falder i andre.

Således er det samlede skovareal faldet i Afrika, selvom der også meldes om forbedringer, idet afskovningstakten er faldet.

I Asien oplevede man i 1990’erne et markant tab af skov, som i de seneste 10 år er vendt til en stigning i skovarealet. Stigningen skyldes primært skovrejsning i Kina, Indien og Vietnam.

Europa har verdens største skovareal, sammenlignet med de øvrige regioner, hvoraf Rusland har hovedparten med 80 %. I Europa stiger skovarealet fortsat, selvom tilvæksten i de seneste 10 år er faldet i forhold til 1990’erne.

Mellemøsten karakteriseres som et område med lavt skovdække, hvilket vil sige mindre end 10 % skovdække. Der rapporteres om et svagt stigende skovareal, idet regionens oprindelige skovdække er stabilt, imens arealet af plantede skove er steget.

Nordamerika har siden 1990 oplevet en svag stigning i skovarealet.

I de seneste 10 år er afskovningen foregået hurtigst Sydamerika, hvilket overvejende skyldtes konvertering af skov til landbrugsjord. Afskovningstakten er stort set uændret i forhold til 1990’erne og i relation til det globale tab af skov, så står regionen nu over 75 % af verdens årlige skovtab.

Udvikling af bæredygtig skov- og træindustri

Rapporten peger på, at der ikke har været megen fokus på hvad det indebærer at have en bæredygtig skov- og træindustri og hvilke faktorer denne bæredygtighed påvirkes af. Rapporten identificerer faktorer som befolkningstilvækst, økonomisk vækst og tendenser som social og miljømæssig ansvarlighed, som de vigtigste faktorer til at skabe en bæredygtig industri.

Imidlertid er det også de samme faktorer der trækker i den modsatte retning, når industrien f.eks. må konkurrere om ressourcerne.

Klimaændringer – bekæmpelse og tilpasning

I de seneste år er skovdrift blevet en kritisk del af den internationale agenda om klimaforandringer. Således er parterne ved FN’s klimaforhandlinger enige om vigtigheden af REDD+ programmet, der handler om at reducere CO2 udledningerne fra afskovning og skovødelæggelser i udviklingslandene, og der er afsat omfattende midler projektet.

Rapporten beskriver, at for et succesfuldt udkomme REDD+ programmet, er det et kriterium, at programmet går hånd i hånd med bekæmpelse af fattigdom med retfærdig fordeling af og langsigtet forvaltning af lokale ressourcer og rettigheder.

Derfor er et af vigtigste aspekter af REDD+ også, at definere ejerskabet af de kulstofkreditter som skovene indeholder. Rapporten viser eksempler på hvordan visse lande har taget initiativ til at formalisere ejendomsretten til disse kreditter.

Imidlertid påpeges det også, at mens der er stor fokus på skovens rolle i kampen mod klimaforandringer, så er der ringe fokus på skovenes tilpasning til klimaforandringer. Rapporten anbefaler derfor, at dette forhold for fremtiden inddrages yderligere.

Skovenes lokale værdi

I forbindelse med udnævnelsen af 2011 som Internationalt Skovår, under temaet ´Forest for the people’, giver rapporten en introduktion til ’Skovenes lokale værdi’. Temaet uddybes med emner som ’traditionel viden’, ’lokal forankret skovforvaltning’, ’Små- og mellemstore virksomheder’, samt ’ikke-kontante værdier af skovene’.

Hele rapporten kan downloades via dette link: State of world forests 2011

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×