Sverige satser på øget træbyggeri – hvad gør vi i Danmark?

0

Af

“Sjældent har jeg oplevet noget så ukontroversielt som at tale for øget træbyggeri”, sagde den svenske statsminister Göran Persson, da han åbnede den første Nationale Træbyggedag og præsenterede den svenske regerings og rigsdags såkaldte ‘Träbyggstrategi’.

Den svenske statsminister Göran Persson.

“Offentlige bygherrer skal lægge sig i spidsen med moderne træbyggeri” sagde den svenske statsminister Göran Persson i sin åbningstale. Foto fra www.trabyggnadskansliet.se.

Den nationale træbyggestrategi skal arbejde på, at moderne træbyggeri bliver et selvfølgeligt alternativ til alt andet byggeri selv i store konstruktioner. Det gælder især byggeri af fleretagershuse, institutioner, kontorhuse, store vejbroer, parkeringshuse m.m. i privat og offentligt regi.

Strategien foreskriver, at det offentlige med staten og kommunerne skal gå i spidsen med at opføre træbyggeri med moderne teknik og arkitektur. Komiteen for den nationale Træbyggestrategi og Sveriges Träbyggnadskansli indbyder private og offentlige bygherrer over hele Sverige til »landskamp« i innovativt og moderne træbyggeri.

Sveriges Träbyggnadskansli er et interessant samarbejde mellem industriorganisationerne Skogsindustrierna og Trä- och Möbelindustriförbundet samt arbejdstagerorganisationen Skogs- och Träfacket og näringsdepartementet (Erhvervsministeriet).

Erfaringerne fra byggerier skal indgå i et stærkt og omfattende efteruddannelsesprogram for hele byggebranchens træinteresserede aktører. Den svenske regering satser et beskedent beløb på 10 mio. SEK om året til gennemførelse af træbyggestrategien.

Tre byer som bannerførere

Komiteen for den nationale træbyggestrategi har udpeget tre kommuner som bannerførere for innovativt og moderne træbyggeri nemlig Växjö i Syd-, Falun i Mellem- og Skellefteå i Nordsverige.

F.eks. har politikerne i Växjö kommune besluttet at få Välle Broar på 15 ha udbygget over de næste 10 år med en moderne og mangefunktionel træby bestående af 2-5 etagers træhuse med 100.000 m2 lokaler. De første byggerier sættes i gang i efteråret 2006.

De tre bannerførende byer skal med deres store træbyggerier af fleretagershuse skabe grundlag for, at der udvikles og etableres stærke og træbyggespecialiserede leverandørgrupper bestående af arkitekter, rådgivere, konstruktører, entreprenører, træmaterialeleverandører m.m.

Med det store træbyggeri, som nu sættes i gang i Sverige, skal disse leverandørgrupper konkurrere om ordrerne på udvikling af træbyggeteknikken, færre byggefejl, priser og miljø. I løbet af få år forventes det, at disse leverandørgrupper ikke alene bygger i træ i Sverige, men også i Europa herunder Danmark, hvor interessen for moderne træbyggeri også er stærkt stigende.

Nytænkning i efteruddannelsesprogrammet

I og med at store og innovative træbyggerier kræver nye træbyggeteknikker og løsninger og at teknikkerne i disse år udvikler sig hurtigt har Träbyggnadskansliet sikret sig, at de store byggerier i de tre træbyer bliver centrale elementer som demonstrationsprojekter i efteruddannelsen. Der bliver således en direkte kobling mellem demonstrationsbyggeriernes praktiske løsninger, efteruddannelsen og træbyggebranchens udøvere.

Demonstrationsprojekterne skal således løbende og systematisk bruges i forbindelse med byggepladsseminar og -workshops omfattende alle beslutnings- og opførelsesprocesserne fra planlægning og projektering, valg af funktionsløsninger og udformning af byggeriet, byggeprocessen, byggeriets økonomi, miljø, drift og erfaringer med byggeriets organisation.

Seminarierne finder sted ved byggeriets start, under opførelsen og ved dets afslutning. Alle løsninger og erfaringer med bedste træbyggeteknik dokumenteres, gøres let tilgængelige for alle og lægges ud på nettet i form af tekst, billeder, og video. Alt i alt et praksisnært og omkostningseffektivt kompetenceudviklingsprogram i træbyggeri.

Tænk stort i træ – publicity for træbyggeri

Byg stort og spændende i træ, opfordrede den svenske skogsminister Ulrica Messing i sit indlæg. Ved at gennemføre store og innovative træbyggerier og formidle dem på højt niveau skabes der stor publicity både nationalt og internationalt for øget brug af træ i byggeriet. Det viser erfaringerne fra Norge som  træhallen Vikingeskibet i Hamar og Gardamoen lufthavnen ved Oslo, vejbroerne på E6 og Svartamoen i Trondheim. I Finland er der ligeledes mange eksempler på ny træarkitektur, musikhaller og moderne træbyer.

Den svenske skovminister Ulrica Messing.

“Byg stort og spændende i træ, så træ kan blive et selvfølgeligt alternativ i alt byggeri”, opfordrede den svenske skovminister Ulrica Messing sine 400 tilhørere i sin præsentation af regeringens og rigsdagens Træbyggestrategi. Foto fra www.trabyggnadskansliet.se.

Der kan da heller ikke herske tvivl om, at Sverige med sin nye Träbyggstrategi i de kommende år vil markere sig lige så stærkt på innovativ brug af træ i byggeriet som Norge og Finland gør.

Erfaringerne fra de øvrige Nordiske lande viser også, at de innovative og godt formidlede træbyggerier skaber markante løft i hele træbyggebranchen med »spin off« helt ud til den enkelte komponentleverandør i form af forædling og øget træforbrug.

Det vil være logisk om den danske træbyggebranche studerer den svenske træbyggestrategi nærmere og tager initiativ til en fokuseret dansk træbyggesatsning og gerne med samme udgangspunkt som svenskerne: at moderne træbyggeri skal blive et selvfølgeligt alternativ til alt andet byggeri.

Se mere om den svenske træsatsning på http://www.trabyggnadskansliet.se/,

Tags:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

Modtag vores nyhedsbrev

Vil du have seneste viden om træ?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Jeg accepterer at træ.dk må opbevare mit navn og e-mail, overføre det til mailplatformen Mailchimp samt sende mig information og nyheder via e-mail.