Træ til energi i Danmark – udnyttelse og politik

0

Af -

Træ til energi i Danmark – Aktuel udnyttelse af og fremtidig energipolitik

Klimapolitik

EU skal nedbringe udledningen af drivhusgasser i perioden 2008-2012 til et niveau, der ligger 8 pct. under niveauet i 1990. Det følger af Kyoto-protokollen. Som bidrag hertil har Danmark forpligtet sig til en reduktion på 21 pct. af udledningen i forhold til niveauet i 1990.

Målet skal bl.a. nås ved at udbygge produktionen af vedvarende energi, hvoraf afbrænding af biomasse er et af de vigtigste værktøjer. Træ udgør hovedparten af biomassen.

Vedvarende energi i Danmark og træets andel

Andelen af vedvarende energi udgjorde i 2008 18,7 % af det totale energiforbrug på 844 PJ. Mængden af vedvarende energi udgjorde således ca. 140 PJ (PJ er en forkortelse for Petajoule = 1015 joule).

Heraf kom hele 44 %, svarende til 62,5 PJ, fra træ, og træ slår dermed vind og sol med flere længder i det energimæssige regnskab.

Træ dækker over brænde, flis, træpiller og træaffald fra både egenproduktion og import (ca. en tredjedel importeres).

 

Kilder for Danmarks vedvarende energiforbrug, 2008 (Tal fra Energistyrelsen)

Med 44 % af den vedvarende energi er træ langt den største vedvarende kildekilde i Danmark . Tal fra Energistyrelsen

 

Med 44 % af den vedvarende energi er træ dermed langt den største vedvarende kildekilde i Danmark

Fremtidig energipolitik

Med den vedvarende energiandel på 18,7 % i 2008 er Danmark altså allerede nået langt. Der er dog stadig et stykke vej endnu til at realisere det mål som EU har sat om, at andelen skal udgøre mindst 30 % i år 2020.

Og hvordan har Danmark så tænkt sig at nå op på 30 %?

Det får man svaret på i National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark der blev præsenteret i juni 2010 af Energistyrelsen.

Af handlingsplanen fremgår det, at målet i 2020 skal nås ved generel reduktion af energiforbruget og ved at øge den vedvarende energiproduktion med udbygningen af vindmølleparker, større biogasproduktion og øget udnyttelse af omgivelsesvarme (varmepumper). Langt den største forøgelse af vedvarende energiproduktion skal dog opnås ved omstilling af de store kraftværker og kraftvarmeværker fra kul til biomasse.

Nedenfor ses den forventede tilvækst i forbruget af vedvarende energi fordelt på kilde.

 

Tilvækst VE 2008-2020 (Energistyrelsen)

Energistyrelsens forventede tilvækst i forbruget af vedvarende energi

 

Af diagrammet ses, at den største tilvækst kommer fra træ. Forøgelsen er på ca. 50 % set i forhold til niveauet i 2008.

Import eller egenproduktion?

Energistyrelsen forventer at tilvæksten af energiproduktion med træ overvejende vil blive dækket ved hjælp af importerede træpiller, der skal anvendes på centrale kraftvarmeværker. En mindre del forventes produceret i Danmark ved en øget flisproduktion.

En nylig udkommet rapport fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet peger dog på, at produktionen af energitræ i de danske skove kan øges med 50 % og fortsat være bæredygtige.  Det kan være et signal om at det øgede forbrug af træ til energi, modsat Energistyrelsens forventninger, alligevel kan komme fra danske skove.

Kilde:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×