Tags:

Træbranchens behov for kvalificerede medarbejdere

0

Af -

Job med træ – en kortlægning af træbranchens behov for nye, kvalificerede medarbejdere

Træbranchen bør imødekomme unges krav

Der er behov for massiv markedsføring af træbranchen overfor de unge, der står foran at skulle vælge uddannelse. Det er en af hovedkonklusionerne i rapporten ”Job med træ” som Træ Er Miljø netop har udarbejdet.

Fællesprojekt for branchen

En væsentlig forudsætning for at iværksætte en egentlig markedsføringskampagne er imidlertid at den interne motivation er tilstede i hele træbranchen. Hvis branchen fortsat skal gøre sige forhåbninger om at rekruttere nye unge medarbejdere er det essentielt at den stiller sig selv det grundlæggende spørgsmål: Hvordan kan vi indfri de unges krav og forventninger til uddannelse og arbejde?

Her ses forsiden af rapporten

Hvad er de unges krav?

Flere forhold karakteriserer unges uddannelses- og arbejdsbegreb i dag:

  • De unge fokuserer på egen udvikling.
  • De unge er ”lystarbejdere” frem for ”lønarbejdere” – det skal være spændende, udfordrende og interessant arbejde, personligt og socialt givende.
  • Lønnen er ikke længere den primære motivation, den gode løn er snarere en selvfølge. God løn og avanceringsmuligheder er ikke længere nok i sig selv.
  • De unge stiller mindstekrav om, at arbejdet skal være meningsfuldt.
  • Ingen vil acceptere ensformigt rutinearbejde som mere end en undtagelse i særlige situationer.
  • Unges krav til sig selv og omverdenen kan ikke altid indfries eller harmonerer ikke nødvendigvis med samfundets eller virksomhedernes forventninger eller behov.
  • De unge er i høj grad omstillingsparate. Måske for omstillingsparate. Det kan give anledning til store udfordringer på arbejdsmarkedet når de unges omstillingsparathed konfronteres med krav om indordning.
  • De unge tænker mere på ”hvem kan jeg blive” end ”hvad kan jeg blive”. Det vil sige, at tankerne drejer sig mere om den identitet et bestemt arbejde eller en branche kan give dem end om arbejdets indhold og vilkår.
  • Ethvert job skal være et springbræt til det næste. Det skal åbne flere døre end det lukker.

Kampen om de unge er hård

Der er i disse år særlig fokus på de små ungdomsårgange, der står foran at skulle vælge uddannelsesretning og træde ind på arbejdsmarkedet. Konkurrencen mellem erhvervene intensiveres hele tiden, og kampen om ”det grønne guld” er hård.

Flere grene indenfor træbranchen har igennem de seneste år konstateret, at det bliver stadig vanskeligere at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere til træfagene. Træbranchen har erkendt denne problemstilling og med finansiel støtte fra Træets Uddannelsesfond har Træ Er Miljø gennemført en kortlægning af træbranchens behov og især mulighed for at tiltrække og uddanne kvalificeret arbejdskraft.

Kortlægningen omfatter alle led i den danske træbranche – fra arbejdet i skoven over den forarbejdende træindustri til jobmulighederne i distributionsleddet – og berører en del af de mange muligheder, der eksisterer for at uddanne sig til et liv med træ. Og undersøgelsen viser, at der flere steder er hårdt brug for kvalificerede mennesker, hvis hjerte banker for træ.

Læs hele rapporten ”Job med træ” . (Pdf-fil, 56 sider, 0,5 Mb)

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×