Træer, metan og drivhuseffekt

0

Af -

Tags:

Træer, metan og drivhuseffekt

Planter – en overset metan kilde

Forskere ved Max Planck Instituttet i Tyskland har gjort en overraskende opdagelse. I laboratoriet, blandt glaskolber og gummislanger, har forskerne fundet ud af at planter og dermed også træer producerer og udsender metan i atmosfæren og dermed bidrager til drivhuseffekten.

Opdagelsen kommer i den grad bag på forskerne fordi man hidtil har troet at metan kun blev dannet under iltfri forhold, f.eks. under nedbrydning af døde plantedele i vådområder. Samtidig er forskerne blevet overraskede over den mængde metan i atmosfæren der stammer fra planterne – og ikke mindst at man først opdager dette nu, efter mere end 20 års forskning.

Nu viser det sig at også levende planter producerer metan og derfor skal man måske til at skrive lærebøgerne om, men endnu kan man ikke helt forklare den mekanisme der ligger bag produktionen og frigivelsen af metan. Metan (CH4) er bedre kendt som naturgas og er en vigtig energikilde. Næst efter kuldioxid CO2 er metan den vigtigste drivhusgas. Koncentrationen af metan i atmosfæren er næsten tredoblet i løbet af de sidste 150 år.

Skove og metanudslip

Forskerne beregner at planterne står for mellem 10 og 30 % af den mængde metan der årligt finder vej til jordens atmosfære. Det svarer til mellem 60 og 240 millioner tons metan om året. Undersøgelsen afslører ikke en ny og større pulje metan i atmosfæren, men viser at der står en hidtil ukendt kilde bag en del af metanfrigivelsen.

Nyudsprungen bøgeskov. Foto: Søren Fodgaard
Overraskelse i det grønne. Forskere har påvist at planter producerer drivhusgassen metan. Men skovene bidrager fortsat til at dæmpe drivhuseffekten.

Resultaterne blev offentliggjort i tidsskriftet Nature og er siden gået verden rundt. Konklusionerne er flere steder blevet misfortolket af medierne og har sået tvivl om effekten af skovrejsning som et middel til at nedbringe CO2-indholdet i atmosfæren for at dæmpe den globale opvarmning. For på den ene side binder træer atmosfærens CO2, men på den anden side frigiver planterne metan til atmosfæren.

Sat på spidsen udtaler en New Zealandsk forsker til BBC News: ”Vi har nu hele spektret – at nye skove kan øge drivhusopvarmningen gennem metan udslip frem for at mindske opvarmningen gennem kulstof-binding”.

Skovrejsning dæmper drivhuseffekten

Det har fået forskerne bag undersøgelsen til at mane til besindighed. I en pressemeddelelse slår forskerne først og fremmest fast at verdens planteliv ikke er skyld i den globale opvarmning. Planterne bidrager ganske vist til den naturlige drivhuseffekt, men det ændrer ikke ved at kernen i den globale opvarmning fortsat ligger i den fossile afbrænding.

Ydermere rokker undersøgelserne ikke ved at skove er effektive kulstof lagre. Forskerne fra Max Planck fremhæver at fordelene ved at plante skov i kraft af kulstofbinding klart overstiger ulemperne ved metan frigivelse. Set over en periode på 100 år vil de klimamæssige fordele ved skovrejsningsprogrammer blive reduceret med mellem 1 og 4 % som følge af planternes metan udslip.

Endelig peger forskerne på de usikkerhedsmomenter der ligger i de foreløbige undersøgelser. De vil nu iværksætte flere undersøgelser – også i felten – der kan give et mere præcist billede af de komplekse kulstof- og metankredsløb.

Skovrejsning skal ses i et helhedsperspektiv

De nye undersøgelser understreger hvor vigtigt det er at anskue tingene i et helhedsperspektiv. Det er ikke tilstrækkeligt udelukkende at kigge på én komponent i skovenes binding og frigivelse – hvad enten det er metan eller kulstof.

Skovrejsningsprogrammer bygger netop på en afvejning af mange, somme tider modstridende, interesser. Binding af kulstof er således blot ét blandt mange formål med at rejse ny skov.

På trae.dk kan du læse mere om de mange andre årsager til at rejse ny skov i artiklen: “Skovrejsning – Danmark skal have mere skov”.

Kilder: pressemeddelelser fra Max Planck Selskabet:
The Forgotten Methane Source &
Global Warming – The Blame Is Not With The Plants

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×