Tags:

Træet til modangreb på levnedsmiddelområdet

0

Af -

Artiklen er bragt i Træ og Industri, marts 2000, nr. 3

En dokumentation af træets egenskaber i forhold til fødevarer sammenholdt med andre materialer såsom plast er nært forestående på grund af artiklen “Træet på tilbagetog i fødevare-branchen”, som “træ og industri” offentliggjorde i sin udgave for december 1999.

Siden da har Teknologisk Institut, Træteknik, modtaget adskillige henvendelser vedrørende træets nedtur på områder, hvor materialet kan komme i berøring med levnedsmidler. Producenter af blandt andet storkøkkener, husholdninger og redskaber kender de mekanismer, der baseret på en fordom om, at træ er uhygiejnisk, har medført stærkt begrænsende regelsæt for brug af træ i såvel den europæiske branche som på oversøiske eksportmarkeder.

Mange kunder efterspørger stadig træprodukter ud fra ikke mindst æstetiske hensyn, men de nærer udtalt frygt for, at eksisterende og kommende forskrifter vil hindre legal anvendelse af træ. Henvendelserne har bekræftet behovet for et forskningsbaseret bevis på træets egenskaber i forhold til fødevarer, og den får de. Træet er gået til modangreb.

Positive egenskaber

Under en fælles nordisk spørgeskemaundersøgelse har det vist sig, at de fleste levnedsmiddelproducenter tilsyneladende hurtigt indretter sig under den gældende praksis uden egentlig at reflektere over, hvorfor træ skulle være mindre velegnet end andre materialer. Nu er den nødvendige viden for at kunne forholde sig til sådanne spørgsmål snart tilgængelig.

I det igangværende projekt under Nordic Wood 2-programmet er arbejdet med at udvikle relevante hygiejnetests tilendebragt. Der vil i løbet af det næste halve års tid blive gennemført en række tests i Norge og på Island. Undersøgelserne skal klarlægge, om træ anvendt på den rigtige måde har hygiejnemæssige egenskaber, der er sammenlignelige med eller bedre end for de produkter, der har fortrængt træ på markedet. Vurderet ud fra sporadiske tests udført forskellige steder i verden er der indikationer for, at træ anvendt på den rigtige måde har disse egenskaber.

I forbindelse med projektet vil der også blive udviklet relevante rengøringsmetodikker for træprodukter. Der vil i forlængelse heraf blive udarbejdet brugsanvisninger for rengøring og vedligeholdelse af træ. Projektet vil også tilvejebringe dokumentation for træets generelle styrke-, brugs- og miljøegenskaber. Der er også søgt midler til at udarbejde et koncept for deklarering af træ i henhold til emballagedirektivet.

Træet har vitterligt nogle miljømæssige fordele i forhold til konkurrerende produkter. Således kan nævnes at

  • træ er en fornyelig ressource, der på europæisk og nordisk plan er i fremgang,
  • træ er i livscyklus-perspektiv i CO2– neutralt,
  • træ har høj genbrugsværdi og er et fortræffeligt brændsel efter endt brug, og
  • indholdet af tungmetaller i træ (naturligt niveau) ligger mange gange under kravværdierne i emballagedirektivet.

Hertil kan lægges nogle ofte gode brugsmæssige egenskaber og træets naturlige skønhed.

Når disse fortrin bliver sammenstillet med forhåbentligt veldokumenterede gode hygiejneegenskaber inden for en række anvendelsesområder, burde vejen være banet for at sikre træet en vidensbaseret fremtid i levnedsmiddelindustrien og fødevarebranchen.

Nyt forprojekt

Desuden har Nordisk Industrifond bevilget penge til gennemførelse af et forprojekt under ledelse af Per Halvorsen fra Moelven Træindustrigruppen i Norge. Forprojektet skal fremskaffe videnskabelig dokumentation for, at træ har gode hygiejniske egenskaber til brug i levnedsmiddelindustrien. På grundlag af denne viden skal der tages kontakt til EU-myndighederne for at fremlægge dokumentationen og søge den urimeligt strenge praksis for anvendelse af træ i denne sektor modificeret mest muligt.

Det er samtidig formålet at give den nordiske træindustri indsigt i, hvilke regler og barrierer der findes for anvendelse af træ i forbindelse med levnedsmidler.

Kombineret med det igangværende projekt om træ i levnedsmiddelindustrien vil et eventuelt nyt hovedprojekt blive en strategisk indsats mod at vinde noget af det tabte tilbage og at fastholde det, vi har.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×