Træets CO2-neutralitet til debat

0

I en ny rapport sår den grønne tænketank CONCITO tvivl om at træ som brændsel er CO2-neutralt. Det har givet anledning til avisoverskrifter som f.eks. ” Når træ er sort som kul”. Imidlertid protesterer fagfolk og siger at rapporten er fyldt med fejl.

Af -

Når træ er sort som kul

En rapport og en pressemeddelelse fra den grønne tænketank CONCITO har den seneste tid skabt dystre overskrifter i medierne: F.eks. “Når træ er sort som kul” og ”Derfor skader træpiller mere end kul” (Politiken og Ingeniøren).

Læs mere om CONCITOS rapport nederst i denne artikel.

Fejlfortolkning

Rapporten beskyldes imidlertid af førende forskere fra Københavns universitet, for at være fyldt med fejl.

Ifølge forskerne fejlfortolker CONCITO den forskning, som deres rapport bygger på, ligesom der er unøjagtige oplysninger omkring udslippet af CO2 fra biomasse sammenlignet med andre energikilder.

Generaliserer på et forkert grundlag

”Rapporten generaliserer på et forkert grundlag og kommer frem til fejlagtige konklusioner om betydningen af biomasse for klimaet” fremgår det af pressemeddelelsen, som er underskrevet af professor Claus Felby, professor Karsten Raulund-Rasmussen, professor John Porter, professor Svend Christensen og forskningschef Vivian Kvist Johansen fra Skov og Landskab på Københavns Universitet.

Ifølge forskerne har CONCITO valgt et worst case scenarie og derfra generaliseret til hele vores brug af træ til energi.

Intet med bioenergi at gøre

”De bruger således det CO2-bidrag der kommer i forbindelse med skovrydning og dræning af moser, som argument mod bioenergi. Størstedelen af denne opdyrkning sker for at udvide landbrugsproduktionen og har således ikke noget med bioenergi at gøre”, siger forskerne.

Bæredygtig skov giver bæredygtig energi

”Træ vil yde et stort bidrag til at reducere udslippet af drivhusgasser” skriver forskerne som samtidig fremhæver forudsætningen, nemlig at skovene skal dyrkes bæredygtigt og at der ikke fjernes mere biomasse fra skovene, end den mængde de vokser med.

Her minder forskerne om, at selv i europæiske skove sker der pt. en betragtelig merproduktion, som kunne anvendes bæredygtigt til energi.

CONCITOS rapport

CONCITOs rapport udkom i forbindelse med lanceringen af regeringens energiudspil ’Vores energi’ og skabte efterfølgende hed debat i medierne.

Rapporten stiller det overordnede spørgsmål: Reducerer brug af biomasse atmosfærens indhold af CO2?

CONCITO konkluderer at det i almindelighed er en forkert antagelse, når biobaseret energi regnes for CO2-neutralt. I rapporten peges på 4 hovedårsager som her kortfattet refereres:

  • Biomasse til energi indebærer en stor nu-og-her frigivelse af CO2, mens et efterfølgende optag er forsinket i op til 150 år, hvorfor biomasse fra afgrøder med kort rotation (f.eks. halm) foretrækkes frem for afgrøder med lang rotation (f.eks. træ fra skove).
  • Klimaeffekten af at substituere kul med træpiller er ofte negativ på kort sigt og ofte kun positiv på langt sigt, idet det alternativt ville være bedre at lade træet stå.
  • Øget efterspørgsel på biomasse vil føre til øget afskovning.
  • Når biomasse regnes som CO2-neutral i EU’s kvote system, vil substitution af f.eks. kul, blot føre til at den tilsvarende mængde CO2 udledes et andet sted i EU.

Læs mere om CONCITOS rapport her: CONCITO_rapport_biomasse_25.nov2011

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×