Træets to helt store klimafordele: Substitution og lagring

0

Der er rigtig mange gode ting at sige om skove, træer og træprodukter. I klimasammenhæng er et par af de vigtigste substitution og lagring.

Af

Træer og skove er vigtige værktøjer i kampen mod klimaforandringer, og når vi anvender træprodukter, hjælper vi klimaet på flere måder:

  • Som råmateriale kan træ substituere (erstatte) energimæssigt mere belastende produkter.
  • Træ oplagrer kulstof både i skovene og i varige træprodukter, hvorved CO2-indholdet i atmosfæren nedbringes.

Substitution

I klimasammenhænge taler man om træs substitutionseffekt. Det er den CO2-besparelse, man opnår, hvis man erstatter produkter, som har en høj klimabelastning, med produkter, som har en lavere klimabelastning.

Det sker fx i byggeriet, når man bygger med træ frem for mursten, beton eller stål. Eller når vi anvender emballageprodukter af træ og papir i stedet for plastik baseret på fossile kilder, eller biobaseret energi i stedet for olie, gas eller kul.

I takt med at forskerne hele tiden udvikler nye måder at anvende træ på – fx til tekstiler, bioplastik eller andre avancerede materialer – udvides også forskningsfeltet indenfor opgørelsen af træets substitutionseffekt.

På samme tid forskes der også i at nedbringe klimabelastningen fra alternative materialer, og derfor er det komplekst af fastslå træets substitutionseffekt.

I en analyse fra 2018 (Leksinen, P. et al., 2018) opgør forskerne den gennemsnitlige substitutionseffekt til 1,2 kg C/kg C, hvilket betyder, at for hvert kilo kulstof i et træprodukt, der erstatter et alternativt produkt opnås en besparelse i udledning svarende til cirka 1,2 kg kulstof.

CO2 på lager

Træprodukter bidrager også til at imødegå de globale klimaforandringer, fordi de lagrer kulstof i sig, lige så længe produktet er i anvendelse, og indtil det rådner eller bliver brændt.

Det gælder både som træ i skovene og i varige træprodukter. Træ består nemlig af kulstof, der gennem fotosyntesen er trukket ud af atmosfæren som CO2. Som tommelfingerregel bindes der cirka 0,9 ton CO2 per 1 m3 træ.

Lige så længe træet står levende i skoven eller efterfølgende bruges i et træprodukt, lige så længe ligger kulstoffet på lager. I brugsperioden er kulstoffet altså fjernet fra atmosfæren og bidrager derfor ikke til klimaforandringerne.

Derfor ligger der et kæmpe klimapotentiale for samfundet ved at opbygge et stort lager af træprodukter gennem at fælde træer, bruge træet som råstof og hele tiden sørge for genplantning af skovene.

Med Træ.dk’s CO2-lagerberegner kan du regne ud, hvor meget CO2 du selv har på lager i dine træprodukter derhjemme – og dermed holder ude af atmosfæren.

Fakta

I Sverige har man sat tal på, hvor stort klimabidraget er fra de svenske skove og anvendelsen af træprodukter ved at opgøre både substitutions- og lagringseffekten:

Skovens produkter skaber kæmpe klimagevinster

Modtag gratis nyt om træ:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×