Træs energiandel fortsat høj

0

Træets energiandel er faldet en smule, men er med 41,3 % af den vedvarende energiproduktion, stadig langt den størst kilde til grøn energi i Danmark.

Af

Forbruget af vedvarende energi voksede fra 187 PJ i 2013 til 192 PJ i 2014, svarende til en stigning på 2,8%. Udviklingen skyldes stigninger i forbruget af træpiller og vind med henholdsvis 5,9% og 17,6%.

Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi i 2014 således ca. 28,5% af energiforbruget mod 27,2% i 2013. Det fremgår af tal fra energistyrelsen.

 

Energistatistik 2014 - fokus på træ - diagram

Kilder for Danmarks vedvarende energiforbrug, 2014. Klik på diagram for at se i stor format.

Træ faldet en smule, men stadig størst

Træ er fortsat den største leverandør af vedvarende energi i Danmark. Den samlede mængde træenergi er dog faldet en smule fra 81,3 PJ i 2013 til 79,3 i 2014. Det svarer til et fald på ca.  2,5 %.

Faldet til trods, er træ med sine 41,3 % af den vedvarende energi, dog stadig langt den største grønne energikilde i Danmark.

Til sammenligning udgør vindenergien nu 24,6 % af VE forbruget.

Træets andel er faldet gradvist over de seneste år. I 2010 udgjorde træ f.eks. hele 47,8 % af den vedvarende energi. Produktionen af træenergi har dog været nogenlunde konstant og faldet i den procentuelle andel må derfor tilskrives, at de øvrige energikilder er steget og det samlede energiforbrug faldet. Især vindenergien, som i 2010 kun udgjorde 16,5 %, er steget.

Træets aktuelle tilbagegang i 2014, skyldes især et mindre forbrug af brænde, som blev reduceret med 16 % fra 2013 til 2014. Tilbagegangen kan tilskrives den milde vinter fra 2013-2014.

Flere importerede træpiller

Importerede træpiller

Importen af træpiller steg med 6 procent i 2014 og udgør alene 18 % af den vedvarende energiproduktion i Danmark. Foto: Simon Auken Beck

Tilbagegangen for brænde blev delvist opvejet af en stigning på knap 6 % i forbruget af importerede træpiller.

Den fortsat høje andel VE fra træet kan i det hele taget tilskrives en øget import af træ til energiformål. Det importerede træ udgjorde således 55,2 % af det træbaserede VE-forbrug, imod 52,3 % i 2013.

Træpillerne udgør fortsat en større andel af den vedvarende energiforsyning og er klart den største enkeltstående trækategori med 19,5 % af den samlede VE forbrug.

Hovedparten af træpillerne ca. 95 % er importeret.

Se flere detaljer i nedenstående tabel.

 

Energistatistik 2014 - fokus på trae - tabel

 

 

Kilde:

  • Energistatistik 2014

    Energistyrelsen udgiver årligt en statistik over energiforbruget i Danmark. Find Energistatistik 2014 her.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Første vindmølle af træ indviet

Vindmølletårnet er 100 meter højt og bærer en 1,5 megawatt Vensys-turbine, som kan producere elektricitet til omkring 1.000 husstande.

Træpiller

Træpiller er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Alle træarter kan laves til piller, men det er typisk gran, fyr og bøg der bruges.

Brænde

Læs om håndtering af brænde og om forbrænding, opmåling, tørring, træarternes egenskaber og udviklingen i Danmarks skovareal.

Brænde af gran

Der er mange myter om granbrænde og mange af dem er usande. Niels Heding er forstkandidat og seniorforsker på Skov og Landskab med speciale i energitræ og han fyrer med gran. I denne artikel gør han op med mange af myterne om granbrænde.

Står man med 1 stykke bøgebrænde og 1 stykke granbrænde der er nøjagtig lige store og indeholder samme mængde vand– så får man mest for pengene i bøgen – fordi vægtfylden er større – der er altså flere kalorier i forhold til størrelse.

Men står man med 1 kg bøg og 1 kg gran så får man mest for pengene i granbrændet fordi brændværdien er højere i gran end i bøg. Pr. vægtenhed er der altså mere varme i gran.

Og står man med en rummeter bøg og en rummeter gran så er der mest træ i gran. Det skyldes, at granbrænde er rundt og mere regelmæssigt end bøgebrænde og derfor lettere at stable tæt.

Gran er også billigere og det er lettere at stable og det betyder at granet er op til 25 % mere værd end bøg.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×