Træs energiandel øges

0

Energistatistik 2012 viser stort fald i energiforbrug og drivhusgasser. Årsagen er stærk stigning i anvendelsen af vedvarende energi, herunder træ, som står for halvdelen af den grønne energi.

Af -

Træs andel i faldende energiforbrug øges

Danmarks faktiske energiforbrug faldt 4,2 % i 2012 til 760 PJ, og er dermed næsten på niveau med forbruget i 1990.

Det fremgår af Energistatistik 2012, som i sidste måned blev offentliggjort af Energistyrelsen.

Stigning i forbruget af vedvarende energi

Forbruget af vedvarende energi (VE) steg i 2012 med 5,4 pct. til 184 PJ, bl.a. på baggrund af stigninger i forbruget af vindkraft, træpiller, træaffald og skovflis.

Opgjort efter EU’s beregningsmåde dækkede vedvarende energi dermed 25,8 pct. af energiforbruget i 2012 mod 23,1 pct. i 2011.

Træs energiandel øges

Energiforbruget i Danmark, baseret på træ, steg fra 2011 til 2012 fra 79,6 PJ til 85,1 PJ. Det svarer til en stigning på 6,7 %.

Andelen af træ i den totale energiforsyning steg dermed fra 10,0 % til 11,2 % fra 2011 til 2012.

I 2012 kom hele 46,1 % af Danmarks forbrug af vedvarende energi fra træ. I 2011 var tallet 45,5 %. Diagram: Træ.dk. Kilde: Energistatistik 2012.

Træ giver største bidrag til VE

Træ ydede i 2012 således fortsat det største bidrag til forbruget af vedvarende energi i Danmark.

I 2012 kom hele 46,1 % af Danmarks forbrug af vedvarende energi fra træ, hvilket er en stigning i forhold til 45,5 % året før.

Mere end dobbelt af vindkraft

Træ bidrager således med mere end dobbelt så meget VE som vindkraften, som i 2012 udgjorde 20 % af det samlede VE-forbrug.

 

Halvdelen af træet er importeret

Den fortsat høje andel VE fra træet kan især tilskrives en øget import af træ til energiformål.

Importen af træ til energiformål steg med godt 11 % i forhold til 2011. Dermed udgør importeret træ næsten halvdelen af det samlede træbaserede VE-forbrug.

Energiforbruget i Danmark, baseret på træ, steg fra 2011 til 2012 fra 79,6 PJ til 85,1 PJ. Det svarer til en stigning på 6,7 %. Tabel: Træ.dk Kilde: Energistatistik 2012.

Træpiller bag største stigning

Hovedparten, eller knap 77 %, af det importerede træ var træpiller. Samtidig er det de importerede træpiller som stod for den største stigning i VE-forbruget, idet importen af træpiller steg med 3,8 PJ, svarende til en stigning på 13,7 %.

Til sammenligning steg vindkraften med omkring 1,8 PJ, svarende til en stigning på 5,1 % fra 2011 til 2012.

Træpillerne udgør samlet set 4,4 % af det totale energiforbrug og ligger dermed i sig selv på niveau med vindkraften som udgør 4,9 %.

Hovedparten af træpillerne er som nævnt importeret. Omkring 5 % er produceret i Danmark.

Brændeforbruget uændret

I Energistyrelsens energistatistik er forbruget af brænde uændret fra 2011 til 2012 og udgør knap 13 % af det samlede danske VE forbrug. Omkring en syvendedel af brændet er importeret.

Fald i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser

Ifølge Energistatistik 2012 faldt den danske CO2-udledning som følge af energiforbrug i 2012 med 10,3 % til 39,9 mio. ton. Korrigeret for udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO2-udledningerne dog kun med 4,4 %.

Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger reduceret med 28,4 %.

 

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×